#gminałask Social Community Posts UniMarter.com

Browse the latest tagged posts #gminałask service community UniMarter.com
@lask UniMarter Blog@lask
more week ago
#laskprawdaboli to nowy hashtag, którym będą oznaczane ciekawe lask UniMarter
#laskprawdaboli to nowy hashtag, którym będą oznaczane ciekawe posty z problemami mieszkańców gminy Łask i podejścia lokalnych urzędników. Przedstawiony problem jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej, z którym nikt sobie nic nie robi! Nawet wcześniejsze wichury, które przeszły nad Łask-Kolumną nikogo niczego nie nauczyły... Zastanawiam się czy w tym roku Urząd Miasta Łask z Burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem na czele poradzą sobie z wycięciem trzech drzew?! Może potrzebują pomocy... tym bardziej, że gmina Łask ma 2 milionowe kredyty? #łask #łódzkie #Polska #gminałask #um #burmistrz #wiadomości #news
@lask UniMarter Blog@lask
more week ago
Jakie są obowiązki gminy Łask? Tym razem w mediach społeczno lask UniMarter
Jakie są obowiązki gminy Łask? Tym razem w mediach społecznościowych, zwracam się z ponowną prośbą o rozpatrzenie sprawy częściowo nieprzejezdnej ulicy Grabowej w Łasku na obszarze dzielnicy Kolumna, spowodowanej nadmiernym zalesieniem pobocza, a przede wszystkim rozrastających się gałęzi w pasie drogowym.

Pod koniec ubiegłego roku - prawdopodobnie październik lub listopad - zwróciłem się z prośbą do Urzędu Miasta w Łasku o wycięcie konarów drzew i gałęzi, które wystawały na połowę jezdni i w znacznym stopniu utrudniały przejazd samochodem osobowym, a już nie wspomnę o poruszaniu się wspomnianą drogą z przyczepą kempingową bądź dużym samochodem ciężarowym. Na dodatek przez wspomniane drzewa podwieszona jest napowietrzna linia telefoniczna, która może zostać zerwana w każdej chwili. Dodatkowo przez okres kilkunastu lat aż do mojego pierwszego zgłoszenia w 2018 roku na tym odcinku, żadne z drzew nie zostało poddane podstawowej pielęgnacji przez pracowników Urzędu Miasta w Łasku, podlegającej usunięciu gałęzi wrastających w skrajnię drogi.

W celu rozwiązania problemu nie pielęgnowanych drzew z ulicy Grabowej, zgłoszenie wykonałem jedynie telefonicznie do odpowiedniego wydziału w Urzędzie Miasta w Łasku ponieważ uznałem taki sposób komunikacji za wystarczający i że problem rozrastających się drzew w pas drogowy zostanie rozwiązany przez Urząd Miasta w Łasku należycie i odpowiedzialnie z dbałością o bezpieczeństwo oraz wygodę mieszkańców okolicznych ulic oraz innych osób poruszających się na tym odcinku drogi. Jednak już na wstępie zostałem poinformowany w rozmowie telefonicznej, że w tamtym okresie gmina Łask nie ma wystarczających środków do końca 2018 roku na wykonanie tych prac, a dodatkowo zostanie wystosowane odpowiednie zapytanie o pozwolenie na wycięcie do jednostki nadrzędnej w Łodzi odpowiedzialnej za ochronę środowiska i najwcześniej uda się udrożnić przejazd ulicą Grabową dopiero w 2019 roku. Po kilku miesiącach oczekiwania, na miejscu faktycznie zjawili się wydelegowani pracownicy, którzy na odcinku 50 metrowej drogi i kilkudziesięciu drzew wycięli jedynie jeden konar drzewa. Obecnie w okresie letnim - tj. od maja, reszta drzew nadal utrudnia przejazd, ponieważ po pierwszym zgłoszeniu nie zostały one odpowiednio oznaczone do wycięcia/pielęgnacji.

Dlatego teraz zwracam się z prośbą o ponowne zapoznanie się z problemem, który w znacznym stopniu utrudnia poruszanie się ulicą Grabową samochodem osobowym oraz przejazd samochodem z wysoką przyczepą kempingową. Dodatkowo obawiam się o bezpieczeństwo poruszania się pieszo tym odcinkiem drogi, ze względu na wystające konary drzew wprost nad jezdnię. Nie wspomnę o potencjalnych problemach z przejazdem jakie mogą mieć na tym odcinku ciężkie pojazdy np.: ochrony przeciwpożarowej czy innych służb ratowniczych. Sam byłem świadkiem, kiedy pojazd o dużych gabarytach z firmy odpowiedzialnej za wywóz odpadów musiał się wycofać ponieważ przejazd utrudniały mu wspomniane wcześniej gałęzie.

Uważam, że już w pierwszym podejściu problem ten nie został należycie rozwiązany przez pracowników Urzędu Miasta w Łasku i w moim odczuciu można go uznać za niegospodarne wykorzystanie dostępnych zasobów, gdzie koszty ponoszą mieszkańcy gminy Łask, tym bardziej kiedy gmina Łask opiera częściowo swoje funkcjonowanie na kredycie. Na jednej z sesji Rady Miasta w Łasku, Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że pracownicy UM w Łasku wyjeżdżają kilkaset razy w roku do oceny podobnych przypadków. Patrząc jednak na przykładzie ulicy Grabowej, można sądzić że wyjazdy są kilkukrotne do tych samych przypadków...

Do opisowego problemu załączam zdjęcia wykonane w czerwcu 2019 roku, które prezentują odcinek ulicy Grabowej. #lask #łask #drogipubliczne #gminałask #psp #strażpożarna #umlask #łódzkie #zieleń #drzewa
@lask UniMarter Blog@lask
more week ago
Jak gmina Łask dba o bezpieczeństwo na drogach? Drzewa praktycz lask UniMarter
Jak gmina Łask dba o bezpieczeństwo na drogach? Drzewa praktycznie utrudniają przejazd wysokim samochodą... Taki stan rzeczy trwa od dawna. #łask #łódzkie #gminałask #lask #bezpieczeństwo
Privacy Terms #Tags @Profiles Blog UniMarter
English Polski Española
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Account @  Inbox ✉