PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 1/Sierpień/2007 (00:00)  •  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładow
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Rabka-Zdrój


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością zlokalizowanej w miejscowości Rabka-Zdrój przy ulicy ul. Słoneczna 3 prowadzonej jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładow.

"Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Miejscowość:
34-700 Rabka-Zdrój
Ulica:
ul. Słoneczna 3
Gmina:
Rabka-Zdrój - miasto
Strona www:
www.szpitalwrabce.pl
NIP:
7352697601
REGON:
1204803
Data uruchomienia:
1/Sierpień/2007 (00:00)
ORGANIZACJA

› Lecznictwo Szpitalne

Rozpoczęcie działalności: 1/Sierpień/2007 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Lecznictwo Szpitalne w "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#1. Lecznictwo Szpitalne
Adres: 34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
Telefon: 18 26 77 001  •  Email: sekretariat@szpitalwrabce.pl  •  Strona www: www.szpitalwrabce.pl
#1. Oddział Chirurgii Ogólnej
Specjalność:
Oddział chirurgiczny ogólny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Chirurgia ogólna )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
Liczba łóżek ogółem
18
#3. Oddział Wewnętrzny
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
Liczba łóżek ogółem
30
Liczba łóżek IOM
1
#4. Oddział Medycyny Paliatywnej
Specjalność:
Oddział medycyny paliatywnej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Medycyna paliatywna )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3./.
Liczba łóżek ogółem
20
#5. Izba Przyjęć
Specjalność:
Izba przyjęć szpitala
Świadczenia:
• Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne (Medycyna ratunkowa )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
#6. Blok Operacyjny
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (NULL )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
#7. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
#8. Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Diagnostyka obrazowa (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• Endoskopia (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• Inne (NULL )
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
#23. Dział Farmacji Szpitalnej
Specjalność:
Dział farmacji
Świadczenia:
• Produkty lecznicze (Farmakologia kliniczna )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
#25. Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia
Specjalność:
Oddział okulistyczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Okulistyka )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
Liczba łóżek
2
#30. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy SZP
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Okulistyka )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.

› Poradnie Specjalistyczne

Rozpoczęcie działalności: 1/Sierpień/2007 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Poradnie Specjalistyczne w "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#2. Poradnie Specjalistyczne
Adres: 34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3./.
Telefon: 18 26 77 001  •  Email: sekretariat@szpitalwrabce.pl  •  Strona www: www.szpitalwrabce.pl
#9. Poradnia Diabetologiczna
Specjalność:
Poradnia diabetologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Diabetologia )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego 6
#10. Poradnia Kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego 6
#12. Poradnia Neurologiczna
Specjalność:
Poradnia neurologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego 6
#14. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego 6
#15. Poradnia Chirurgii Ogólnej
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3/.
#16. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
#18. Poradnia Laryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego 6
#19. Poradnia Leczenia Bólu (neurologiczna)
Specjalność:
Poradnia leczenia bólu
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3./.
#20. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Specjalność:
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby płuc )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego 6
#22. Gabinet Rehabilitacji i Fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Rehabilitacja medyczna )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3./.
#27. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy P
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Dermatologia i wenerologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby płuc )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Diabetologia )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego 6
#28. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy S
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Onkologia kliniczna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3/.
#29. Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
Specjalność:
Poradnia domowego leczenia tlenem
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Choroby płuc )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego 6

› Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Rozpoczęcie działalności: 1/Czerwiec/2008 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Adres: 34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3./.
Telefon: 18 26 77 001  •  Email: sekretariat@szpitalwrabce.pl  •  Strona www: www.szpitalwrabce.pl
#24. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Specjalność:
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
Świadczenia:
• Rehabilitacja stacjonarna (Rehabilitacja medyczna )
• Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna (Geriatria )
Adres
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3.
Liczba łóżek ogółem
26
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
›  Złota: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej W Złotej
›  Kościan: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im.oskara Bielawskiego W Kościanie
›  Rzgów: Gminna Przychodnia Zdrowia W Rzgowie
›  Jędrzejów: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Jędrzejowie
›  Kruszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek
›  Katowice: Katowickie Centrum Onkologii
›  Pruszcz: Gminny Ośrodek Rehabilitacji
›  Skierniewice: Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Stanisława Rybickiego W Skierniewicach
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖