PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 12/Kwiecień/1993 (00:00)  •  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim w Piotrków Trybunalski


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowanej w miejscowości Piotrków Trybunalski przy ulicy ul. Rakowska 15 prowadzonej jako Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
Miejscowość:
97-300 Piotrków Trybunalski
Ulica:
ul. Rakowska 15
Gmina:
Piotrków Trybunalski - gmina miejska
Strona www:
www.szpital-piotrkow.pl
NIP:
7712295780
REGON:
636940
Data uruchomienia:
12/Kwiecień/1993 (00:00)
ORGANIZACJA

› Szpital

Rozpoczęcie działalności: 12/Kwiecień/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Szpital w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#1. Szpital
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 03 00  •  Email: ssw-piotrkow@lodzkie.pl  •  Strona www:
#2. Oddział kardiologiczny
Specjalność:
Oddział kardiologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Kardiologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Kardiologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
39
Liczba łóżek INK
8
#5. Oddział chirurgiczny
Specjalność:
Oddział chirurgiczny ogólny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia onkologiczna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Chirurgia onkologiczna )
• Oświata i promocja zdrowia (Chirurgia ogólna )
• Oświata i promocja zdrowia (Chirurgia onkologiczna )
• Usługi pielęgnacyjne (Chirurgia ogólna )
• Usługi pielęgnacyjne (Chirurgia onkologiczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
40
#8. Oddział reumatologiczny
Specjalność:
Oddział reumatologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Reumatologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Reumatologia )
• Rehabilitacja stacjonarna (Reumatologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Reumatologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
10
#9. Oddział urazowo-ortopedyczny
Specjalność:
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Oświata i promocja zdrowia (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Usługi pielęgnacyjne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
22
#10. Oddział neurologiczny
Specjalność:
Oddział neurologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neurologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Neurologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Neurologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
31
Liczba łóżek IOM
5
#12. Oddział laryngologiczny
Specjalność:
Oddział otorynolaryngologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Otorynolaryngologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Otorynolaryngologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Otorynolaryngologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Otorynolaryngologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
12
#13. Oddział gastroenterologiczny
Specjalność:
Oddział gastroenterologiczny
Świadczenia:
• Endoskopia (Gastroenterologia )
• Leczenie stacjonarne (Gastroenterologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Gastroenterologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Gastroenterologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Gastroenterologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
15
#14. Oddział wewnętrzny
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Endokrynologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Endokrynologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Choroby wewnętrzne )
• Oświata i promocja zdrowia (Endokrynologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Choroby wewnętrzne )
• Usługi pielęgnacyjne (Endokrynologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
42
Liczba łóżek IOM
1
#16. Szpitalny Oddział Ratunkowy
Specjalność:
Szpitalny oddział ratunkowy
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Medycyna ratunkowa )
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna ratunkowa )
• Oświata i promocja zdrowia (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna ratunkowa )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Usługi pielęgnacyjne (Medycyna ratunkowa )
• Usługi pielęgnacyjne (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
6
Liczba łóżek IOM
2
#17. Izba przyjęć
Specjalność:
Izba przyjęć szpitala
Świadczenia:
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna ratunkowa )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#18. Blok operacyjny
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne (Otorynolaryngologia )
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia onkologiczna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Otorynolaryngologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Chirurgia onkologiczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
4
#19. Apteka
Specjalność:
Apteka szpitalna albo zakładowa
Świadczenia:
• Produkty lecznicze (Farmakologia kliniczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#138. Oddział okulistyczny
Specjalność:
Oddział okulistyczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Okulistyka )
• Oświata i promocja zdrowia (Okulistyka )
• Usługi pielęgnacyjne (Okulistyka )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
14
#162. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalność:
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Oświata i promocja zdrowia (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Usługi pielęgnacyjne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Usługi w zakresie dializowania (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
10
Liczba łóżek IOM
10
Liczba dializ
1
#186. Oddział rehabilitacji kardiologicznej
Specjalność:
Oddział rehabilitacji kardiologicznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Rehabilitacja medyczna )
• Leczenie stacjonarne (Kardiologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Kardiologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja stacjonarna (Rehabilitacja medyczna )
• Usługi pielęgnacyjne (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
15
#191. Oddział rehabilitacji neurologicznej
Specjalność:
Oddział rehabilitacji neurologicznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neurologia )
• Leczenie stacjonarne (Rehabilitacja medyczna )
• Oświata i promocja zdrowia (Neurologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja stacjonarna (Neurologia )
• Rehabilitacja stacjonarna (Rehabilitacja medyczna )
• Usługi pielęgnacyjne (Neurologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Rehabilitacja medyczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
15
#217. Pracownia hemodynamiki
Specjalność:
Pracownia hemodynamiki
Świadczenia:
• Angiografia (Kardiologia )
• Inne (Kardiologia )
• Leczenie stacjonarne (Kardiologia )
• Pozostałe usługi pomocnicze (Kardiologia )
• Rentgenodiagnostyka (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#218. Pracownia kardiologiczna
Specjalność:
Pracownia elektrofizjologii
Świadczenia:
• Inne (Kardiologia )
• Leczenie stacjonarne (Kardiologia )
• Pozostałe usługi pomocnicze (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#219. Oddział urologiczny
Specjalność:
Oddział urologiczny
Świadczenia:
• Endoskopia (Urologia )
• Endoskopia (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Urologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Urologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem
19
Liczba łóżek IOM
1
#234. Oddział Położniczo - Ginekologiczny
Specjalność:
Oddział położniczo-ginekologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Położnictwo i ginekologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Franklina Roosevelta 3
Liczba łóżek ogółem
30
#235. Oddział Noworodków
Specjalność:
Oddział neonatologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neonatologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Neonatologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Neonatologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Franklina Roosevelta 3
Liczba łóżek ogółem
20
Liczba łóżek NOW
18
Liczba inkubatorów
2

› Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rozpoczęcie działalności: 12/Kwiecień/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Diagnostyki Obrazowej w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#2. Zakład Diagnostyki Obrazowej
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 6480301; 44 6480400  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#20. Pracownia mammograficzna
Specjalność:
Pracownia mammografii
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#21. Pracownia radiologiczna
Specjalność:
Pracownia radiologii zabiegowej
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#22. Pracownia radiologiczna
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#24. Pracownia tomografii komputerowej
Specjalność:
Pracownia tomografii komputerowej
Świadczenia:
• Tomografia komputerowa (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#25. pracownia ultrasonograficzna
Specjalność:
Pracownia USG
Świadczenia:
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#159. Pracownia rezonansu magnetycznego
Specjalność:
Pracownia rezonansu magnetycznego
Świadczenia:
• Rezonans magnetyczny (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Rozpoczęcie działalności: 12/Kwiecień/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 6480416; 44 6480417  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#26. Pracownia analityki ogólnej
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#27. Pracownia chemii klinicznej
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#28. Pracownia hematologii i koagulologii
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#126. Pracownia immunologii trasfuzjologicznej z bankiem krwi
Specjalność:
Pracownia serologiczna
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#187. Pracownia mikrobiologii
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Mikrobiologia lekarska )
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#194. Punkt pobrań materiałów do badań
Specjalność:
Punkt pobrań materiałów do badań
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Zakład Histopatologii

Rozpoczęcie działalności: 12/Kwiecień/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Histopatologii w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#4. Zakład Histopatologii
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 6480385 6480386  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#33. Pracownia cytologiczna
Specjalność:
Pracownia cytologiczna
Świadczenia:
• Cytologia (Patomorfologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#34. Pracownia histopatologiczna
Specjalność:
Pracownia histopatologii
Świadczenia:
• Histopatologia (Patomorfologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Dział Rehabilitacji

Rozpoczęcie działalności: 12/Kwiecień/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Dział Rehabilitacji w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#5. Dział Rehabilitacji
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 03 73  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#37. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
Specjalność:
Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Rehabilitacja medyczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#38. Gabinet fizykoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizykoterapii
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#39. Gabinet kinezyterapii dla dzieci
Specjalność:
Dział (pracownia) kinezyterapii dla dzieci
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#40. Gabinet kinezyterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) kinezyterapii
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#41. Gabinet masażu
Specjalność:
Dział (pracownia) masażu leczniczego
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#182. Poradnia rehabilitacji
Specjalność:
Poradnia rehabilitacyjna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Rehabilitacja medyczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#183. Pracownia fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Rehabilitacja medyczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#193. Ośrodek dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej
Specjalność:
Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Świadczenia:
• Rehabilitacja dzienna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek
12

› Dział Pomocy Doraźnej

Rozpoczęcie działalności: 12/Kwiecień/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Dział Pomocy Doraźnej w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#6. Dział Pomocy Doraźnej
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 03 55  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#44. Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#45. Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#46. Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-350 Gorzkowice ul. Kwiatowa 4
#128. Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-330 Sulejów ul. Targowa 20
#160. Zespół transportu medycznego
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• Pozostałe (Medycyna rodzinna )
• Pozostałe usługi pomocnicze (Medycyna rodzinna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#161. Zespół transportu medycznego
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• Pozostałe (Medycyna rodzinna )
• Pozostałe usługi pomocnicze (Medycyna rodzinna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#178. Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#184. Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-570 Przedbórz ul. Mostowa 37B
#190. Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-320 Wolbórz ul. Modrzewskiego 15
#195. Wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego
Specjalność:
Wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne wodne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-320 Bronisławów NULL 10
#214. Ambulatorium ogólne - nocna i świąteczna opieka medyczna
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Dzienna pomoc lekarska (Choroby wewnętrzne )
• Dzienna pomoc lekarska (Pediatria )
• Dzienna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Dzienna pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
• Leczenie w domu pacjenta (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie w domu pacjenta (Pediatria )
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna ratunkowa )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Choroby wewnętrzne )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Pediatria )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Choroby wewnętrzne )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Pediatria )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna rodzinna )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna ratunkowa )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Choroby wewnętrzne )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Pediatria )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Medycyna rodzinna )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Medycyna ratunkowa )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Choroby wewnętrzne )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Pediatria )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#224. Gabinet diagnostyczno-zabiegoiwy nocnej i świątecznej opieki medycznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Choroby wewnętrzne )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Pediatria )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#225. Zespół ratownictwa medycznego - podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-306 Grabica NULL 55
#228. Zespół ratownictwa medycznego - podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-410 Kleszczów ul. Osiedlowa 2
#229. Zespół ratownictwa medycznego - podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-420 Szczerców ul. Mickiewicza 39b
#230. Zespół ratownictwa medycznego - podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-400 Bełchatów ul. św. Alberta Chmielowskiego 20
#231. Zespół ratownictwa medycznego - specjalistyczny
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
97-400 Bełchatów ul. św. Alberta Chmielowskiego 20

› Przychodnia Internistyczna

Rozpoczęcie działalności: 12/Kwiecień/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Internistyczna w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#7. Przychodnia Internistyczna
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 03 51  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#53. Poradnia endokrynologiczna
Specjalność:
Poradnia endokrynologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Endokrynologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#54. Poradnia kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#55. Pracownia elektrokardiograficzna
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#56. Pracownia echokardiograficzna
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#57. Pracownia testów wysiłkowych
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#58. Pracownia badań holterowskich
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#59. Poradnia gastroenterologiczna
Specjalność:
Poradnia gastroenterologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Gastroenterologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#60. Poradnia chorób zakaźnych
Specjalność:
Poradnia chorób zakaźnych
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby zakaźne )
• Usługi pielęgnacyjne (Choroby zakaźne )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#61. Poradnia hepatologiczna
Specjalność:
Poradnia hepatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby zakaźne )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#62. Pracownia endoskopowa
Specjalność:
Pracownia endoskopii
Świadczenia:
• Endoskopia (Gastroenterologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#129. Poradnia nefrologiczna
Specjalność:
Poradnia nefrologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Nefrologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#163. Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
Specjalność:
Poradnia zdrowia psychicznego
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
• Usługi pielęgnacyjne (Psychiatria )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#166. Poradnia medycyny pracy
Specjalność:
Poradnia medycyny pracy
Świadczenia:
• Medycyna pracy (Medycyna pracy )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#167. Poradnia reumatologiczna
Specjalność:
Poradnia reumatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Reumatologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Reumatologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#200. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy gastroenterologiczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Gastroenterologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#201. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy reumatologiczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Reumatologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#215. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy endokrynologiczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Endokrynologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#222. Poradnia kontroli rozruszników
Specjalność:
Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
• Leczenie w domu pacjenta (Kardiologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Kardiologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Przychodnia Onkologiczna

Rozpoczęcie działalności: 12/Kwiecień/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Onkologiczna w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#10. Przychodnia Onkologiczna
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 6480358; 44 6480391  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#77. Poradnia onkologiczna
Specjalność:
Poradnia onkologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Onkologia kliniczna )
• Usługi pielęgnacyjne (Onkologia kliniczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#78. Poradnia chirurgii onkologicznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii onkologicznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia onkologiczna )
• Usługi pielęgnacyjne (Chirurgia onkologiczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#79. Poradnia chemioterapii
Specjalność:
Poradnia chemioterapii
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Onkologia kliniczna )
• Usługi pielęgnacyjne (Onkologia kliniczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#204. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy onkologiczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Onkologia kliniczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#205. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgii onkologicznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Chirurgia onkologiczna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Przychodnia Chirurgiczna

Rozpoczęcie działalności: 12/Kwiecień/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Chirurgiczna w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#11. Przychodnia Chirurgiczna
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 6480352; 44 6480369  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#80. Poradnia chirurgiczna dla dorosłych
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Usługi pielęgnacyjne (Chirurgia ogólna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#81. Poradnia chirurgiczna dla dzieci
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia dziecięca )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#83. Poradnia ortopedyczna
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Usługi pielęgnacyjne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#206. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgiczny dla dorosłych
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Chirurgia ogólna )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#207. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgiczny dla dzieci
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Chirurgia dziecięca )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#208. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ortopedyczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#220. Poradnia urologiczna
Specjalność:
Poradnia urologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Urologia )
• Leczenie w domu pacjenta (Urologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Urologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#221. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy urologiczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Urologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Przychodnia Neurologiczna

Rozpoczęcie działalności: 20/Październik/2006 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Neurologiczna w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#20. Przychodnia Neurologiczna
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 04 81  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#72. Pracownia elektroencefalograficzna
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Neurologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#143. Poradnia neurologiczna
Specjalność:
Poradnia neurologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Neurologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#144. Pracownia elektroencefalograficzna
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Neurologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#188. Pracownia EMG
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Neurologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#202. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy neurologiczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Neurologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Przychodnia Okulistyczna

Rozpoczęcie działalności: 20/Październik/2006 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Okulistyczna w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#21. Przychodnia Okulistyczna
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 04 82  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#140. Poradnia okulistyczna ogólna
Specjalność:
Poradnia okulistyczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
• Usługi pielęgnacyjne (Okulistyka )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#141. Poradnia okulistyczna leczenia zeza
Specjalność:
Poradnia leczenia zeza
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#203. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy okulistyczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Okulistyka )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Przychodnia Laryngologiczna

Rozpoczęcie działalności: 20/Październik/2006 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Laryngologiczna w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#23. Przychodnia Laryngologiczna
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 04 82  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#145. Poradnia laryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Otorynolaryngologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#146. Pracownia audiometryczna
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#177. Poradnia logopedyczna
Specjalność:
Poradnia logopedyczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Audiologia i foniatria )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#212. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy laryngologiczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Otorynolaryngologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Przychodnia Gruźlicy I Chorób Płuc

Rozpoczęcie działalności: 23/Styczeń/2009 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Gruźlicy I Chorób Płuc w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#27. Przychodnia Gruźlicy I Chorób Płuc
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 04 61  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#180. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Specjalność:
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby płuc )
• Usługi pielęgnacyjne (Choroby płuc )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#213. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy gruźlicy i chorób płuc
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Choroby płuc )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Przychodnia Pediatryczna

Rozpoczęcie działalności: 23/Styczeń/2009 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Pediatryczna w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#28. Przychodnia Pediatryczna
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 03 54  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www:
#101. Poradnia chorób zakaźnych
Specjalność:
Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Pediatria )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby zakaźne )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

› Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna

Rozpoczęcie działalności: 1/Październik/2019 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna w Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim.
#30. Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Telefon: 44 648 03 00  •  Email: sekretariat@szpital-piotrkow.pl  •  Strona www: www.szpital-piotrkow.pl
#232. Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
#233. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy położniczo - ginekologiczny
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Położnictwo i ginekologia )
Adres
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Skierniewice: Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Stanisława Rybickiego W Skierniewicach
›  Zabrze: Śląskie Centrum Chorób Serca W Zabrzu
›  Nidzica: Zespół Opieki Zdrowotnej W Nidzicy
›  Zawiercie: Szpital Powiatowy W Zawierciu
›  Dziewin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dziewinie
›  Brudzeń Duży: Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dąbrowa Tarnowska: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
›  Złota: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej W Złotej
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖