PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 28/Listopad/1997 (00:00)  •  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie w Żuromin


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie zlokalizowanej w miejscowości Żuromin przy ulicy ul. Szpitalna 56 prowadzonej jako Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
Miejscowość:
09-300 Żuromin
Ulica:
ul. Szpitalna 56
Gmina:
Żuromin - miasto
Strona www:
www.szpital-zuromin.pl
NIP:
5110088286
REGON:
301279
Data uruchomienia:
28/Listopad/1997 (00:00)
ORGANIZACJA

› Lecznictwo Szpitalne

Rozpoczęcie działalności: 28/Listopad/1997 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Lecznictwo Szpitalne w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#1. Lecznictwo Szpitalne
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657-22-01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#1. Oddział wewnętrzny
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
40
Liczba łóżek IOM
2
Liczba łóżek INK
3
#2. Pracownia EKG w oddziale wewnętrznym
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (NULL )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#3. Oddział chirurgiczny ogólny
Specjalność:
Oddział chirurgiczny ogólny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
12
Liczba łóżek IOM
3
#5. Oddział dziecięcy
Specjalność:
Oddział pediatryczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Pediatria )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
8
Liczba łóżek IOM
1
#6. Oddział ginekologii i położnictwa
Specjalność:
Oddział położniczo-ginekologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
7
Liczba łóżek IOM
2
#7. Oddział opieki paliatywnej
Specjalność:
Oddział medycyny paliatywnej
Świadczenia:
• Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna (Medycyna paliatywna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
6
#8. Oddział noworodkowy
Specjalność:
Oddział niemowlęcy
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neonatologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
4
Liczba łóżek NOW
3
Liczba inkubatorów
1
#9. Oddział rehabilitacyjny
Specjalność:
Oddział rehabilitacyjny
Świadczenia:
• Rehabilitacja stacjonarna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
16
#10. Izba przyjęć szpitala
Specjalność:
Izba przyjęć szpitala
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (NULL )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#11. Apteka szpitalna
Specjalność:
Apteka szpitalna albo zakładowa
Świadczenia:
• Produkty lecznicze (Farmakologia kliniczna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#12. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalność:
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
3
Liczba łóżek IOM
3
#13. Centralna sterylizacja
Specjalność:
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Świadczenia:
• Inne (NULL )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#38. Bank krwii
Specjalność:
Bank krwi
Świadczenia:
• Pobieranie oraz magazynowanie krwi. (Transfuzjologia kliniczna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#58. Pracownia endoskopowa
Specjalność:
Pracownia endoskopii
Świadczenia:
• Endoskopia (NULL )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#64. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Specjalność:
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
3
#107. Blok operacyjny
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (NULL )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56

› Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Rozpoczęcie działalności: 1/Październik/1999 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657-22-01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#14. Zakład opiekuńczo-leczniczy
Specjalność:
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
Świadczenia:
• Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna (NULL )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek ogółem
60

› Dział Pomocy Doraźnej

Rozpoczęcie działalności: 28/Listopad/1997 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Dział Pomocy Doraźnej w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#3. Dział Pomocy Doraźnej
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657-22-01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#15. Zespół wyjazdowy wypadkowy W-podstawowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
09-320 Bieżuń ul. Zacisze 2
#16. Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56

› Specjalistyczna Opieka Zdrowotna

Rozpoczęcie działalności: 28/Listopad/1997 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Specjalistyczna Opieka Zdrowotna w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#4. Specjalistyczna Opieka Zdrowotna
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657-22-01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#18. Poradnia chirurgiczna
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#19. Poradnia dermatologiczna
Specjalność:
Poradnia dermatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Dermatologia i wenerologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#20. Poradnia laryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#21. Poradnia neurologiczna
Specjalność:
Poradnia neurologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#22. Poradnia reumatologiczna
Specjalność:
Poradnia reumatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Reumatologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#24. Poradnia ginekologiczno-położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#25. Poradnia chorób płuc i gruźlicy
Specjalność:
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby płuc )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#28. Poradnia alergologiczna
Specjalność:
Poradnia alergologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Alergologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#50. Poradnia rehabilitacyjna
Specjalność:
Poradnia rehabilitacyjna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#66. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#79. Poradnia kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#97. Poradnia logopedyczna
Specjalność:
Poradnia logopedyczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#98. Poradnia medycyny pracy
Specjalność:
Poradnia medycyny pracy
Świadczenia:
• Medycyna pracy (Medycyna pracy )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#114. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Dermatologia i wenerologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Alergologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby płuc )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Reumatologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Onkologia kliniczna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#115. Poradnia onkologiczna
Specjalność:
Poradnia onkologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Onkologia kliniczna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#116. Poradnia okulistyczna
Specjalność:
Poradnia okulistyczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#119. Poradnia diabetologiczna
Specjalność:
Poradnia diabetologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Diabetologia )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56

› Pracownie Diagnostyczne

Rozpoczęcie działalności: 28/Listopad/1997 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Pracownie Diagnostyczne w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#5. Pracownie Diagnostyczne
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657-22-01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#31. Pracownia bakteriologii
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#32. Pracownia biochemii
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#33. Pracownia analityki
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#34. Pracownia hematologii
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#35. Pracownia serologii
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#36. Pracownia USG
Specjalność:
Pracownia USG
Świadczenia:
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#37. Pracownia RTG
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#108. Pracownia mammografii
Specjalność:
Pracownia mammografii
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#109. Pracownia tomografii komputerowej
Specjalność:
Pracownia tomografii komputerowej
Świadczenia:
• Tomografia komputerowa (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56

› Rehabilitacja Ambulatoryjna

Rozpoczęcie działalności: 28/Listopad/1997 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Rehabilitacja Ambulatoryjna w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#8. Rehabilitacja Ambulatoryjna
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657-22-01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#39. Pracownia fizykoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizykoterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#57. Ośrodek rehabilitacji dziennej
Specjalność:
Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Świadczenia:
• Rehabilitacja dzienna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek
15
#59. Pracownia fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#60. Pracownia kinezyterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) kinezyterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56

› Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rozpoczęcie działalności: 28/Listopad/1997 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Podstawowa Opieka Zdrowotna w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#9. Podstawowa Opieka Zdrowotna
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657-22-01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#17. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#41. Poradnia lekarza POZ w Żurominie
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#43. Poradnia lekarza POZ Filia Nr 1 w Kuczborku
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-310 Kuczbork-Osada ul. Adama Mickiewicza 7 e
#44. Poradnia lekarza POZ Filia Nr 2 w Siemiątkowie
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-135 Siemiątkowo ul. Władysława Reymonta 3
#45. Poradnia lekarza POZ Filia Nr 3 w Zieluniu
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Zieluń-Osada ul. Świętojańska 6
#46. Poradnia lekarza POZ Filia Nr 4 w Syberii
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Syberia NULL 50
#70. Zespół transportu sanitarnego
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#71. Gabinet pielęgniarki środowiskowej Filia Nr 1 w Kuczborku
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-310 Kuczbork-Osada ul. Adama Mickiewicza 7e
#72. Gabinet medycyny szkolnej Filia Nr 1 w Kuczborku
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-310 Kuczbork-Osada ul. Adama Mickiewicza 7 e
#73. Gabinet pielęgniarki środowiskowej Filia Nr 2 w Siemiątkowie
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-135 Siemiątkowo ul. Władysława Reymonta 3
#74. Gabinet medycyny szkolnej Filia Nr 2 w Siemiątkowie
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-135 Siemiątkowo ul. Władysława Reymonta 3
#75. Gabinet pielęgniarki środowiskowej Filia Nr 3 w Zieluniu
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Zieluń-Osada ul. Świętojańska 6
#76. Gabinet medycyny szkolnej Fila Nr 3 w Zieluniu
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Zieluń-Osada ul. Świętojańska 6
#77. Gabinet pielęgniarki środowiskowej Filia Nr 4 w Syberii
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Syberia NULL 50
#78. Gabinet medycyny szkolnej Filia Nr 4 w Syberii
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Syberia NULL 50
#80. Gabinet pielęgniarki środowiskowej w Żurominie
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#81. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#82. Gabinet zabiegowy w Żurominie
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#83. Punkt szczepień ochronnych w Żurominie
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#85. Gabinet zabiegowy Filia Nr 1 w Kuczborku
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-310 Kuczbork-Osada ul. Adama Mickiewicza 7 e
#86. Punkt szczepień ochronnych Filia Nr 1 w Kuczborku
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-310 Kuczbork-Osada ul. Adama Mickiewicza 7 e
#87. Gabinet zabiegowy Filia Nr 2 w Siemiątkowie
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-135 Siemiątkowo ul. Władysława Reymonta 3
#88. Punkt szczepień ochronnych Filia Nr 2 w Siemiątkowie
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-135 Siemiątkowo ul. Władysława Reymonta 3
#89. Gabinet zabiegowy Filia Nr 3 w Zieluniu
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Zieluń-Osada ul. Świętojańska 6
#90. Punkt szczepień ochronnych Filia Nr 3 w Zieluniu
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Zieluń-Osada ul. Świętojańska 6
#91. Gabinet zabiegowy Filia Nr 4 w Syberii
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Syberia NULL 50
#92. Punkt szczepień ochronnych Filia Nr 4 w Syberii
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-304 Syberia NULL 50
#99. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Wyzwolenia 12
#100. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Wiatraczna 16
#101. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Wyzwolenia 61
#102. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Lidzbarska 27
#112. Gabinet położnej środowiskowej w Żurominie
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#113. Gabinet położnej środowiskowej Filia Nr 2 w Siemiątkowie
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
09-135 Siemiątkowo ul. Władysława Reymonta 3
#118. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
09-310 Zielona ul. Piwna 12

› Zakład Lecznictwa Psychiatrycznego

Rozpoczęcie działalności: 29/Październik/2004 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Lecznictwa Psychiatrycznego w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#17. Zakład Lecznictwa Psychiatrycznego
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657-22-01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#26. Poradnia zdrowia psychicznego
Specjalność:
Poradnia zdrowia psychicznego
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#61. Oddział dzienny psychiatryczny
Specjalność:
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
Świadczenia:
• Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna (Psychiatria )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek
12
#96. Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Specjalność:
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56

› Długoterminowa Opieka Domowa

Rozpoczęcie działalności: 7/Październik/2009 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Długoterminowa Opieka Domowa w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#18. Długoterminowa Opieka Domowa
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657-22-01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#53. Hospicjum domowe
Specjalność:
Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
Świadczenia:
• Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta (Medycyna paliatywna )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
#103. Pielęgniarska opieka długoterminowa
Specjalność:
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
Świadczenia:
• Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta (NULL )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56

› Dzienna Opieka Medyczna

Rozpoczęcie działalności: 19/Wrzesień/2016 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Dzienna Opieka Medyczna w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie.
#19. Dzienna Opieka Medyczna
Adres: 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Telefon: 23 657 22 01  •  Email: sekretariat@szpital-zuromin.pl  •  Strona www: www.szpital-zuromin.pl
#117. Dzienny Dom Opieki Medycznej
Specjalność:
Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
Świadczenia:
• Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna (Geriatria )
Adres
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 56
Liczba łóżek
14
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Skierniewice: Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Stanisława Rybickiego W Skierniewicach
›  Zabrze: Śląskie Centrum Chorób Serca W Zabrzu
›  Nidzica: Zespół Opieki Zdrowotnej W Nidzicy
›  Zawiercie: Szpital Powiatowy W Zawierciu
›  Dziewin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dziewinie
›  Brudzeń Duży: Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dąbrowa Tarnowska: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
›  Złota: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej W Złotej
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖