PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 31/Grudzień/1992 (00:00)  •  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej bez celu osi±gania zysku
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Maków Mazowiecki


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów zlokalizowanej w miejscowości Maków Mazowiecki przy ulicy ul. Wincentego Witosa 2 prowadzonej jako Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej bez celu osi±gania zysku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
Miejscowość:
06-200 Maków Mazowiecki
Ulica:
ul. Wincentego Witosa 2
Gmina:
Maków Mazowiecki - gmina miejska
Strona www:
www.szpital-makow.pl
NIP:
7571286097
REGON:
304591
Data uruchomienia:
31/Grudzień/1992 (00:00)
ORGANIZACJA

› Szpital Im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

Rozpoczęcie działalności: 31/Grudzień/1992 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Szpital Im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#1. Szpital Im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
Adres: 06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Telefon: (29) 71-42-400  •  Email: szpital@szpial-makow.pl  •  Strona www:
#1. Oddział chorób wewnętrznych
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Diabetologia )
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Kardiologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
40
Liczba łóżek IOM
1
Liczba łóżek INK
3
#2. Oddział internistyczno-nefrologiczny z pododdziałem diabetologii
Specjalność:
Oddział nefrologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Nefrologia )
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Diabetologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
26
Liczba łóżek IOM
1
Liczba dializ
16
#3. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalność:
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
5
#4. Oddział pediatryczny
Specjalność:
Oddział pediatryczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Pediatria )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
14
Liczba łóżek IOM
1
#5. Oddział ginekologiczno-położniczy
Specjalność:
Oddział położniczo-ginekologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
21
Liczba łóżek IOM
1
#8. Oddział chirurgii ogólnej
Specjalność:
Oddział chirurgiczny ogólny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
23
Liczba łóżek IOM
2
#9. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
Specjalność:
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne (Rehabilitacja medyczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
23
Liczba łóżek IOM
1
#10. Oddział rehabilitacyjny
Specjalność:
Oddział rehabilitacyjny
Świadczenia:
• Rehabilitacja stacjonarna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
24
#12. Blok operacyjny
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia naczyniowa )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#13. Apteka Szpitalna
Specjalność:
Apteka szpitalna albo zakładowa
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (NULL )
• Produkty lecznicze (Farmakologia kliniczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#14. Centralna sterylizatornia i dezynsekcja
Specjalność:
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Epidemiologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#15. Szpitalny oddział ratunkowy
Specjalność:
Szpitalny oddział ratunkowy
Świadczenia:
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna ratunkowa )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
5
#66. Stacja dializ
Specjalność:
Stacja dializ
Świadczenia:
• Usługi w zakresie dializowania (Nefrologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba dializ
16
#67. Oddział neonatologiczny (noworodkowy)
Specjalność:
Oddział neonatologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neonatologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
6
Liczba łóżek IOM
1
Liczba łóżek NOW
5
#76. Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
Specjalność:
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
Świadczenia:
• Usługi w zakresie dializowania (Nefrologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba dializ
2
#77. Prosektorium
Specjalność:
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Patomorfologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#78. Dział oświaty i promocji zdrowia
Specjalność:
Dział oświaty i promocji zdrowia
Świadczenia:
• Oświata i promocja zdrowia (Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#110. Zespół porodowy
Specjalność:
Sala porodowa
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#111. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w oddziale ginekologiczno-położniczym
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2

› Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Rozpoczęcie działalności: 1/Październik/1999 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#2. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Adres: 06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Telefon: (29) 71-42-226  •  Email: szpital@szpial-makow.pl  •  Strona www:
#16. Zakład opiekuńczo-leczniczy
Specjalność:
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
Świadczenia:
• Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna (Geriatria )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek ogółem
45

› Przychodnia Specjalistyczna

Rozpoczęcie działalności: 31/Grudzień/1992 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Specjalistyczna w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#3. Przychodnia Specjalistyczna
Adres: 06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Telefon: 029 71-42-382  •  Email: szpital@szpial-makow.pl  •  Strona www:
#17. Poradnia diabetologiczna
Specjalność:
Poradnia diabetologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Diabetologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#18. Poradnia endokrynologiczna
Specjalność:
Poradnia endokrynologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Endokrynologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#19. Poradnia gastroenterologiczna
Specjalność:
Poradnia gastroenterologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Gastroenterologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#20. Poradnia nefrologiczna
Specjalność:
Poradnia nefrologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Nefrologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#21. Poradnia medycyny pracy
Specjalność:
Poradnia medycyny pracy
Świadczenia:
• Medycyna pracy (Medycyna pracy )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#22. Poradnia dermatologiczna
Specjalność:
Poradnia dermatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Dermatologia i wenerologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#23. Poradnia neurologiczna
Specjalność:
Poradnia neurologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#25. Poradnia onkologiczna
Specjalność:
Poradnia onkologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Onkologia kliniczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#28. Poradnia rehabilitacyjna
Specjalność:
Poradnia rehabilitacyjna
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#29. Poradnia chorób naczyń
Specjalność:
Poradnia chorób naczyń
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia naczyniowa )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#31. Poradnia ginekologiczno-położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#32. Poradnia chirurgii ogólnej
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#33. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#34. Poradnia otolaryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#35. Poradnia zdrowia psychicznego
Specjalność:
Poradnia zdrowia psychicznego
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#36. Poradnia kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#37. Poradnia logopedyczna
Specjalność:
Poradnia logopedyczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Audiologia i foniatria )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#68. Poradnia rehabilitacyjna
Specjalność:
Poradnia rehabilitacyjna
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#71. Poradnia patologii ciąży
Specjalność:
Poradnia patologii ciąży
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#73. Poradnia psychologiczna
Specjalność:
Poradnia psychologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#74. Poradnia laktacyjna
Specjalność:
Poradnia laktacyjna
Świadczenia:
• Zdrowie matki i dziecka (Neonatologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#75. Szkoła rodzenia
Specjalność:
Szkoła rodzenia
Świadczenia:
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#81. Ośrodek rehabilitacji dziennej
Specjalność:
Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Świadczenia:
• Rehabilitacja dzienna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Liczba łóżek
20
#82. Poradnia leczenia uzależnień
Specjalność:
Poradnia leczenia uzależnień
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#84. Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Specjalność:
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#85. Poradnia urologiczna
Specjalność:
Poradnia urologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Urologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#100. Poradnia ginekologiczo - położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
06-425 Karniewo ul. Szkolna 16
#101. Poradnia stomatologiczna
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
Adres
06-425 Karniewo ul. Szkolna 16
#102. Poradnia urazowo - ortopedyczna (konsultacyjna)
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
06-230 Różan ul. Gdańska 4/1
#103. Poradnia ginekologiczno - położnicza (konsultacyjna)
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
06-200 Różan ul. Gdańska 4/1
#106. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni Gruźlicy Chorób Płuc
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby płuc )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#107. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni Chirurgicznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Urologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Onkologia kliniczna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia naczyniowa )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Gastroenterologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Dermatologia i wenerologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Diabetologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Endokrynologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#108. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dla poradni Położniczo - Ginekologicznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#109. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dla poradni Ortopedii i Traumatologii
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#112. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii onkologicznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia onkologiczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#123. Poradnia Chorób Wewnętrznych
Specjalność:
Poradnia chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby wewnętrzne )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#124. Poradnia Pediatryczna
Specjalność:
Poradnia pediatryczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Pediatria )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#125. Poradnia Anestezjologiczna
Specjalność:
Poradnia anestezjologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2

› Dział Pomocy Doraźnej

Rozpoczęcie działalności: 1/Styczeń/2001 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Dział Pomocy Doraźnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#5. Dział Pomocy Doraźnej
Adres: 06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Telefon: (29) 71-42-396  •  Email: szpital@szpial-makow.pl  •  Strona www:
#55. Zespół Ratownictwa Medycznego - podstwowwy w Krasnosielcu
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
06-212 Krasnosielc pl. Kościelny 6
#56. Zespół Ratownictwa Medycznego - specjalistyczny w Makowie Maz.
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#92. Zespół Transportu Sanitarnego
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (NULL )
• Pozostałe (Medycyna transportu )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (NULL )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#126. Zespół Ratownictwa Medycznego - podstawowy w Różanie
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
06-230 Różan ul. Szkolna 4
#134. Zespół Ratownictwa Medycznego - podstawowy w Makowie Mazowieckim
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2

› Pracownie Diagnostyczne

Rozpoczęcie działalności: 31/Grudzień/1992 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Pracownie Diagnostyczne w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#6. Pracownie Diagnostyczne
Adres: 06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Telefon: (29)71-42-400  •  Email: szpital@szpial-makow.pl  •  Strona www:
#57. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (Laboratorium analityczne)
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#58. Laboratorium mikrobiologiczne
Specjalność:
Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Mikrobiologia lekarska )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#59. Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG i USG)
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#60. Pracownia prób wysiłkowych
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Kardiologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#61. Pracownie endoskopowe
Specjalność:
Pracownia endoskopii
Świadczenia:
• Endoskopia (Gastroenterologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#62. Pracownia serologii transfuzyjnej
Specjalność:
Pracownia serologiczna
Świadczenia:
• Inne (Transfuzjologia kliniczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#63. Pracownia diagnostyki patomorfologicznej /pracownia histopatologiczna/
Specjalność:
Pracownia histopatologii
Świadczenia:
• Histopatologia (Patomorfologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#64. Pracownia cytologii ginekologicznej
Specjalność:
Pracownia cytologiczna
Świadczenia:
• Cytologia (Patomorfologia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#91. Pracownia tomografii komputerowej
Specjalność:
Pracownia tomografii komputerowej
Świadczenia:
• Tomografia komputerowa (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2

› Dział Rehabilitacji I Fizykoterapii

Rozpoczęcie działalności: 31/Grudzień/1992 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Dział Rehabilitacji I Fizykoterapii w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#7. Dział Rehabilitacji I Fizykoterapii
Adres: 06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Telefon: (29) 71-42-372  •  Email: szpital@szpial-makow.pl  •  Strona www:
#26. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Specjalność:
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby płuc )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#65. Pracownia fizykoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizykoterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#70. Pracownia kinezyterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) kinezyterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#83. Dział fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Fizjoterapia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#120. Zespół Rehabilitacji Domowej
Specjalność:
Zespół rehabilitacji domowej
Świadczenia:
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Fizjoterapia )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2

› Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rozpoczęcie działalności: 25/Październik/2010 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#8. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Adres: 06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
Telefon: (29) 71-42-324  •  Email: statystyka@szpital-makow.pl  •  Strona www:
#69. Gabinet EKG
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Choroby wewnętrzne )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#86. Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#87. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#88. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#89. Punkt szczepień
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#90. Gabinet zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2
#121. Gabinet Nocnej i Światecznej Opieki Zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna rodzinna )
• Pozostałe (Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
06-200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2

› Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Filia W Karniewie

Rozpoczęcie działalności: 19/Grudzień/2011 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Filia W Karniewie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#9. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Filia W Karniewie
Adres: 06-425 Karniewo ul. Szkolna 16
Telefon: (29) 69-11-927  •  Email: statystyka@szpital-makow.pl  •  Strona www:
#94. Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-425 Karniewo ul. Szkolna 16
#95. Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-425 Karniewo ul. Szkolna 16
#96. Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-425 Karniewo ul. Szkolna 16
#97. Punkt szczepień
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-425 Karniewo ul. Szkolna 16
#98. Gabinet zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-425 Karniewo ul. Szkolna 16
#99. Gabinet EKG
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-425 Karniewo ul. Szkolna 16
#122. Gabinet Medycyny Szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
06-425 Karniewo ul. Szkolna 9

› Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Filia W Krasińcu

Rozpoczęcie działalności: 1/Maj/2016 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Filia W Krasińcu w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#10. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Filia W Krasińcu
Adres: 06-211 Krasiniec 19/1
Telefon: (29) 71 74 200  •  Email: statystyka@szpital-makow.pl  •  Strona www:
#113. Gabinet lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-211 Krasiniec NULL 19/1
#114. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-211 Krasiniec NULL 19/1
#115. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-211 Krasiniec NULL 19/1
#116. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
06-211 Krasiniec NULL 19/1
#117. Punkt Szczepień
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Szczepienia (Medycyna rodzinna )
Adres
06-211 Krasiniec NULL 19/1
#118. Gabinet Zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-211 Krasiniec NULL 19/1
#119. Gabinet EKG
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-211 Krasiniec NULL 19/1

› Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej-Filia W Szelkowie

Rozpoczęcie działalności: 2/Styczeń/2019 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej-Filia W Szelkowie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów.
#11. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej-Filia W Szelkowie
Adres: 06-220 Stary Szelków 53
Telefon: (29) 71-76-008  •  Email: statystyka@szpital-makow.pl  •  Strona www: www.szpital-makow.pl
#127. Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-220 Stary Szelków NULL 53
#128. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-220 Stary Szelków NULL 53
#129. Gabinet Położnej Środowiskowo Rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-220 Stary Szelków NULL 53
#130. Punkt Szczepień
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Szczepienia (Medycyna rodzinna )
Adres
06-220 Stary Szelków NULL 53
#131. Gabinet Zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-220 Stary Szelków NULL 53
#132. Gabinet EKG
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
Adres
06-220 Stary Szelków NULL 53
#133. Gabinet Medycyny Szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
Adres
06-220 Stary Szelków NULL 53
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Dziewin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dziewinie
›  Brudzeń Duży: Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dąbrowa Tarnowska: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
›  Złota: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej W Złotej
›  Kościan: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im.oskara Bielawskiego W Kościanie
›  Rzgów: Gminna Przychodnia Zdrowia W Rzgowie
›  Jędrzejów: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Jędrzejowie
›  Kruszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖