PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 24/Maj/1995 (00:00)  •  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku w Białystok


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku zlokalizowanej w miejscowości Białystok przy ulicy ul. M. Curie-Skłodowskiej 26 prowadzonej jako Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
Miejscowość:
15-950 Białystok
Ulica:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Gmina:
Białystok - gmina miejska
Strona www:
www.sniadecja.pl
NIP:
5422529292
REGON:
5065772
Data uruchomienia:
24/Maj/1995 (00:00)
ORGANIZACJA

› Wojewódzki Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego

Rozpoczęcie działalności: 24/Maj/1995 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Wojewódzki Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku.
#1. Wojewódzki Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego
Adres: 15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Telefon: 85 74 88 100  •  Email: sekretariat@sniadecja.pl  •  Strona www: www.sniadecja.pl
#2. Oddział Ortopedyczno-Urazowy
Specjalność:
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
34
Liczba łóżek
2
#3. Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej
Specjalność:
Oddział urologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Urologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Urologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
25
Liczba łóżek
2
#4. Szpitalny Oddział Ratunkowy
Specjalność:
Szpitalny oddział ratunkowy
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Medycyna ratunkowa )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Otorynolaryngologia )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Okulistyka )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Chirurgia ogólna )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne (Otorynolaryngologia )
• Leczenie stacjonarne (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Urologia )
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna ratunkowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
10
#11. Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Gastroenterologia )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Gastroenterologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Gastroenterologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Choroby wewnętrzne )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
42
Liczba łóżek
2
#21. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Specjalność:
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
15
Liczba łóżek IOM
15
#33. Izba Przyjęć
Specjalność:
Izba przyjęć szpitala dla dzieci
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Pediatria )
• Leczenie stacjonarne (Pediatria )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#111. Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#112. Pracownia Ultrasonografii
Specjalność:
Pracownia USG
Świadczenia:
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#115. Pracownia Osteodensytametrii
Specjalność:
Pracownia densytometryczna
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#117. Pracownia Echoelektrokadiografii
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#118. Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#125. Dział Fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Fizjoterapia )
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Fizjoterapia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#160. Pracownia Urodynamiczna
Specjalność:
Pracownia urodynamiczna
Świadczenia:
• Inne (Urologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#165. Apteka
Specjalność:
Apteka szpitalna albo zakładowa
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (NULL )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#174. Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia dla Dzieci
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
Świadczenia:
• Inne (Pediatria )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#175. Pracownia Elektrokardiografii dla Dzieci
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
Świadczenia:
• Inne (Pediatria )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#179. Pracownia endoskopii
Specjalność:
Pracownia endoskopii
Świadczenia:
• Endoskopia (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• Endoskopia (Gastroenterologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#182. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Specjalność:
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Kardiologia )
• Leczenie stacjonarne (Kardiologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
8
Liczba łóżek INK
8
#185. Dział Diagnostyki Układu Krążenia
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#186. Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego
Specjalność:
Pracownia endoskopii
Świadczenia:
• Endoskopia (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• Endoskopia (Gastroenterologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#188. Dział Diagnostyki Obrazowej
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Diagnostyka obrazowa (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#191. Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Inne (Choroby wewnętrzne )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Choroby wewnętrzne )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Reumatologia )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Endokrynologia )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Diabetologia )
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Reumatologia )
• Leczenie stacjonarne (Endokrynologia )
• Leczenie stacjonarne (Diabetologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Reumatologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Endokrynologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Diabetologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
46
Liczba łóżek
4
#194. Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej
Specjalność:
Oddział pediatryczny
Świadczenia:
• Inne (Neurologia dziecięca )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Neurologia dziecięca )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Pediatria )
• Leczenie stacjonarne (Neurologia dziecięca )
• Leczenie stacjonarne (Pediatria )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Neurologia dziecięca )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Pediatria )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Liczba łóżek ogółem
25
Liczba łóżek IOM
4
Liczba łóżek
12
#205. Blok Operacyjny
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Chirurgia ogólna )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Otorynolaryngologia )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Położnictwo i ginekologia )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Urologia )
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne (Otorynolaryngologia )
• Leczenie stacjonarne (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#206. Sterylizatornia
Specjalność:
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (NULL )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#209. Dział Diagnostyki Obrazowej
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#210. Pracownia Tomografii Komputerowej
Specjalność:
Pracownia tomografii komputerowej
Świadczenia:
• Tomografia komputerowa (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#211. Pracownia Wymiany i Implantacji Stymulatorów Serca
Specjalność:
Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Kardiologia )
• Pozostałe usługi pomocnicze (Kardiologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#217. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Specjalność:
Pracownia rezonansu magnetycznego
Świadczenia:
• Rezonans magnetyczny (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#218. Oddział Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej
Specjalność:
Oddział chirurgiczny ogólny
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia onkologiczna )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia naczyniowa )
• Leczenie stacjonarne (Neurochirurgia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Chirurgia onkologiczna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Chirurgia naczyniowa )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Neurochirurgia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
35
Liczba łóżek IOM
6
Liczba łóżek
4
#223. Pracownia Ultrasonografii Narządu Rodnego i Diagnostyki Schorzeń Sutka
Specjalność:
Pracownia USG
Świadczenia:
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#224. Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią
Specjalność:
Oddział neonatologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neonatologia )
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Liczba łóżek ogółem
45
Liczba łóżek NOW
21
Liczba inkubatorów
10
#225. Pracownia Mammograficzna
Specjalność:
Pracownia mammografii
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#226. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Specjalność:
Oddział położniczo-ginekologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie stacjonarne (Ginekologia onkologiczna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Ginekologia onkologiczna )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Liczba łóżek ogółem
63
Liczba łóżek IOM
4
Liczba łóżek
4
#228. Oddział Otolaryngologii
Specjalność:
Oddział otorynolaryngologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Otorynolaryngologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Otorynolaryngologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
17
Liczba łóżek IOM
2
Liczba łóżek
2
#229. Oddział Chorób Oczu
Specjalność:
Oddział okulistyczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Okulistyka )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
13
Liczba łóżek
2
#230. Pracownia Angiografii Fluoresceinowej z Leczeniem Schorzeń Siatkówki
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Angiografia (Okulistyka )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
#232. Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej
Specjalność:
Oddział kardiologiczny
Świadczenia:
• Inne (Kardiologia )
• Leczenie stacjonarne (Kardiologia )
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Kardiologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Choroby wewnętrzne )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
42
Liczba łóżek
2
#240. Oddział Neurologii
Specjalność:
Oddział neurologiczny
Świadczenia:
• Inne (Neurologia )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Neurologia )
• Leczenie stacjonarne (Neurologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Neurologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
34
Liczba łóżek IOM
4
Liczba łóżek
2
#241. Pododdział Udarowy
Specjalność:
Oddział udarowy
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Neurologia )
• Leczenie stacjonarne (Neurologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Neurologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 25
Liczba łóżek ogółem
22
Liczba łóżek IOM
4
Liczba łóżek
2
#244. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Specjalność:
Oddział rehabilitacyjny
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja dzienna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja stacjonarna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Liczba łóżek ogółem
18
Liczba łóżek
5
#245. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Specjalność:
Oddział rehabilitacji neurologicznej
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Rehabilitacja medyczna )
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Neurologia )
• Rehabilitacja stacjonarna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja stacjonarna (Neurologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Liczba łóżek ogółem
25

› Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Rozpoczęcie działalności: 21/Kwiecień/2015 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Dział Diagnostyki Laboratoryjnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku.
#28. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
Adres: 15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Telefon: 85 7488100  •  Email: laboratorium@sniadecja.pl  •  Strona www: www.sniadecja.pl
#96. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#99. Pracownia Chemii Klinicznej
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#103. Pracownia Hormonów
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#104. Pracownia Mikrobiologiczna
Specjalność:
Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#158. Pracownia Hematologiczna i Hemostazy
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#219. Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej
Specjalność:
Pracownia histopatologii
Świadczenia:
• Histopatologia (Patomorfologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
#220. Pracownia Diagnostyki Cytologicznej
Specjalność:
Pracownia cytologiczna
Świadczenia:
• Cytologia (Patomorfologia )
Adres
15-950 Białystok ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
›  Złota: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej W Złotej
›  Kościan: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im.oskara Bielawskiego W Kościanie
›  Rzgów: Gminna Przychodnia Zdrowia W Rzgowie
›  Jędrzejów: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Jędrzejowie
›  Kruszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek
›  Katowice: Katowickie Centrum Onkologii
›  Pruszcz: Gminny Ośrodek Rehabilitacji
›  Skierniewice: Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Stanisława Rybickiego W Skierniewicach
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖