PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 1/Styczeń/1999 (00:00)  •  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawa


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej w miejscowości Warszawa przy ulicy ul. Kartezjusza 2 prowadzonej jako Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejscowość:
01-480 Warszawa
Ulica:
ul. Kartezjusza 2
Gmina:
Bemowo - dzielnica
Strona www:
www.plwat.pl
NIP:
5222396142
REGON:
1328251
Data uruchomienia:
1/Styczeń/1999 (00:00)
ORGANIZACJA

› Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Rozpoczęcie działalności: 1/Styczeń/1999 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
#28. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: 01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
Telefon: 22 4193280  •  Email: tw.laptosz@plwat.pl  •  Strona www: www.plwat.pl
#1. Oddział leczenia uzależnień od związków psychoaktywnych
Specjalność:
Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
Świadczenia:
• Inna (Psychiatria )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (Psychiatria )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
Liczba łóżek
10
#8. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad osobami w starszym wieku (Medycyna rodzinna )
• Pozostałe usługi pomocnicze (Medycyna rodzinna )
• Usługi pielęgnacyjne (Medycyna rodzinna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#12. Gabinet Zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Medycyna rodzinna )
• Usługi pielęgnacyjne (Medycyna rodzinna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#13. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Inna (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem (Medycyna rodzinna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#14. Pracownia EKG
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#15. Pracownia Spirometryczna
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Medycyna rodzinna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#16. Poradnia Kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Kardiologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#17. Poradnia Diabetologiczna
Specjalność:
Poradnia diabetologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Diabetologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Diabetologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#18. Poradnia Laryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• Inna (Otorynolaryngologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#20. Poradnia Urologiczna
Specjalność:
Poradnia urologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Urologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Urologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#21. Poradnia Chirurgii Ogólnej
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Oświata i promocja zdrowia (Chirurgia ogólna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#22. Poradnia Chirurgii Urazowej (Ortopedyczna)
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Medycyna sportowa (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Oświata i promocja zdrowia (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#26. Pracownia RTG
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#29. Poradnia Okulistyczna
Specjalność:
Poradnia okulistyczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
• Oświata i promocja zdrowia (Okulistyka )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#31. Poradnia Ginekologiczno-Endokrynologiczna
Specjalność:
Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#32. Poradnia Endokrynologiczna
Specjalność:
Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Endokrynologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#34. Poradnia Medycyny Pracy
Specjalność:
Poradnia medycyny pracy
Świadczenia:
• Badania kierowców (Medycyna pracy )
• Medycyna pracy (Medycyna pracy )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna pracy )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#36. Poradnia Dermatologiczna
Specjalność:
Poradnia dermatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Dermatologia i wenerologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#37. Poradnia Neurologiczna
Specjalność:
Poradnia neurologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#42. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych
Specjalność:
Poradnia zdrowia psychicznego
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (Psychiatria )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#46. Oddział Dzienny Nerwic
Specjalność:
Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
Liczba łóżek
12
#47. Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu
Specjalność:
Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (Psychiatria )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
Liczba łóżek
10
#48. Poradnia Pediatryczna
Specjalność:
Poradnia pediatryczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Pediatria )
• Medycyna szkolna (Pediatria )
• Oświata i promocja zdrowia (Pediatria )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (Pediatria )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (Pediatria )
• Zdrowie matki i dziecka (Pediatria )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#49. Poradnia Dzieci - Chore
Specjalność:
Poradnia pediatryczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Pediatria )
• Oświata i promocja zdrowia (Pediatria )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (Pediatria )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (Pediatria )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#50. Poradnia Dzieci - Zdrowe
Specjalność:
Poradnia pediatryczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Pediatria )
• Opieka nad zdrowym dzieckiem (Pediatria )
• Oświata i promocja zdrowia (Pediatria )
• Zdrowie matki i dziecka (Pediatria )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#51. Punkt Szczepień - Pediatria
Specjalność:
Punkt szczepień dla dzieci
Świadczenia:
• Szczepienia (NULL )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#52. Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci i Dorosłych
Specjalność:
Poradnia alergologiczna
Świadczenia:
• Inne (Alergologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Alergologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Alergologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#54. Poradnia Stomatologii Zachowawczej
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
• Leczenie stomatologiczne (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
• Oświata i promocja zdrowia (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#56. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii stomatologicznej
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Chirurgia stomatologiczna )
• Leczenie stomatologiczne (Chirurgia stomatologiczna )
• Oświata i promocja zdrowia (Chirurgia stomatologiczna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#57. Poradnia Ortodoncji
Specjalność:
Poradnia ortodontyczna
Świadczenia:
• Kształcenie i szkolenie personelu medycznego (Ortodoncja )
• Leczenie stomatologiczne (Ortodoncja )
• Oświata i promocja zdrowia (Ortodoncja )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#58. Poradnia Gastrologiczna
Specjalność:
Poradnia gastroenterologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Gastroenterologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#59. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Zdrowie matki i dziecka (Położnictwo i ginekologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#62. Pracownia Audiologiczna
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Audiologia i foniatria )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#69. Poradnia Psychologiczna
Specjalność:
Poradnia psychologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (Psychiatria )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#72. Poradnia Rehabilitacyjna
Specjalność:
Poradnia rehabilitacyjna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#73. Dział Pracownia Fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#74. Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Świadczenia:
• Leczenie stomatologiczne (Stomatologia dziecięca )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#76. Transport Sanitarny
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• Pozostałe (Medycyna rodzinna )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#77. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgicznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#78. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni urologicznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Urologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#79. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#80. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ortopedycznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#81. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni laryngologivznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#82. Poradnia reumatologiczna
Specjalność:
Poradnia reumatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Reumatologia )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
#83. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Nidzica: Zespół Opieki Zdrowotnej W Nidzicy
›  Zabrze: Śląskie Centrum Chorób Serca W Zabrzu
›  Zawiercie: Szpital Powiatowy W Zawierciu
›  Dziewin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dziewinie
›  Brudzeń Duży: Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dąbrowa Tarnowska: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
›  Złota: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej W Złotej
›  Kościan: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im.oskara Bielawskiego W Kościanie
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖