PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 15/Czerwiec/1993 (00:00)  •  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim w Nowy Dwór Mazowiecki


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim zlokalizowanej w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki przy ulicy ul. Miodowa 2 prowadzonej jako Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
Miejscowość:
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Ulica:
ul. Miodowa 2
Gmina:
Nowy Dwór Mazowiecki - gmina miejska
Strona www:
www.bip.ncm.pl
NIP:
5311331954
REGON:
306733
Data uruchomienia:
15/Czerwiec/1993 (00:00)
ORGANIZACJA

› Szpital

Rozpoczęcie działalności: 15/Czerwiec/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Szpital w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#1. Szpital
Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Telefon: 022 775-30-81  •  Email: sekretariat@ncm.med.pl  •  Strona www:
#1. Oddział chorób wewnętrznych
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Choroby wewnętrzne )
• Oświata i promocja zdrowia (Choroby wewnętrzne )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Liczba łóżek ogółem
40
Liczba łóżek INK
6
#2. Oddział chirurgiczny ogólny
Specjalność:
Oddział chirurgiczny ogólny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Chirurgia ogólna )
• Oświata i promocja zdrowia (Chirurgia ogólna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Liczba łóżek ogółem
38
Liczba łóżek IOM
3
#3. Odddział medycyny paliatywnej
Specjalność:
Oddział medycyny paliatywnej
Świadczenia:
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna paliatywna )
• Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna (Medycyna paliatywna )
• Usługi pielęgnacyjne (Medycyna paliatywna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Liczba łóżek ogółem
10
#4. Oddział ginekologiczno-położniczy
Specjalność:
Oddział położniczo-ginekologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Położnictwo i ginekologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Położnictwo i ginekologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Liczba łóżek ogółem
37
Liczba łóżek IOM
5
#5. Oddział noworodkowy (neonatologiczny)
Specjalność:
Oddział neonatologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neonatologia )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Neonatologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Neonatologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Liczba łóżek ogółem
15
Liczba łóżek NOW
15
Liczba inkubatorów
5
#6. Oddział dziecięcy (pediatryczny)
Specjalność:
Oddział pediatryczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Pediatria )
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Pediatria )
• Oświata i promocja zdrowia (Pediatria )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Liczba łóżek ogółem
27
Liczba łóżek IOM
2
#7. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalność:
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Liczba łóżek ogółem
4
Liczba łóżek IOM
4
#8. Blok operacyjny
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (NULL )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#11. Apteka szpitalna (zakładowa)
Specjalność:
Apteka szpitalna albo zakładowa
Świadczenia:
• Produkty lecznicze (Farmakologia kliniczna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#12. Pracownia diagnostyki kardiologicznej
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Pozytonowa tomografia emisyjna (Kardiologia )
• USG (Kardiologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2

› Przychodnia Specjalistyczna

Rozpoczęcie działalności: 15/Czerwiec/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Specjalistyczna w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#2. Przychodnia Specjalistyczna
Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
Telefon: 22 775-20-37  •  Email: rejestracja-aos@ncm.med.pl  •  Strona www:
#13. Poradnia rehabilitacyjna
Specjalność:
Poradnia rehabilitacyjna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Rehabilitacja medyczna )
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#14. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
Specjalność:
Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Rehabilitacja medyczna )
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#15. Poradnia chorób zakaźnych
Specjalność:
Poradnia chorób zakaźnych
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby zakaźne )
• Szczepienia (Choroby zakaźne )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (Choroby zakaźne )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#16. Poradnia okulistyczna
Specjalność:
Poradnia okulistyczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#17. Poradnia urologiczna
Specjalność:
Poradnia urologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Urologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#18. Poradnia zdrowia psychicznego
Specjalność:
Poradnia zdrowia psychicznego
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#19. Poradnia chirurgii ogólnej
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#20. Poradnia chirurgii naczyniowej
Specjalność:
Poradnia chirurgii naczyniowej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia naczyniowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#21. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Specjalność:
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (Psychiatria )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#22. Poradnia reumatologiczna
Specjalność:
Poradnia reumatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Reumatologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#23. Poradnia alergologiczna
Specjalność:
Poradnia alergologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Alergologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#24. Poradnia kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#25. Poradnia diabetologiczna
Specjalność:
Poradnia diabetologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Diabetologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#26. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Specjalność:
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby płuc )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (Choroby płuc )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#28. Poradnia położniczo-ginekologiczna
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#29. Poradnia protetyki stomatologicznej
Specjalność:
Poradnia protetyki stomatologicznej
Świadczenia:
• Leczenie stomatologiczne (Protetyka stomatologiczna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#30. Poradnia neurologiczna
Specjalność:
Poradnia neurologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#32. Poradnia dermatologiczna
Specjalność:
Poradnia dermatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Dermatologia i wenerologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#33. Poradnia medycyny pracy
Specjalność:
Poradnia medycyny pracy
Świadczenia:
• Badania kierowców (Medycyna pracy )
• Medycyna pracy (Medycyna pracy )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#34. Poradnia stomatologiczna
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie stomatologiczne (Chirurgia stomatologiczna )
• Leczenie stomatologiczne (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#35. Poradnia stomatologiczna
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Świadczenia:
• Leczenie stomatologiczne (Chirurgia stomatologiczna )
• Leczenie stomatologiczne (Stomatologia dziecięca )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#36. Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad zdrowym dzieckiem (Medycyna rodzinna )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Medycyna rodzinna )
• Zdrowie matki i dziecka (Medycyna rodzinna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#99. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#100. Poradnia reumatologiczna dla dzieci
Specjalność:
Poradnia reumatologiczna dla dzieci
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Reumatologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#101. Dział ( pracownia ) fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#102. Poradnia neonatologiczna
Specjalność:
Poradnia neonatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neonatologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#103. Poradnia otolaryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#108. Poradnia audiologiczna
Specjalność:
Poradnia audiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Audiologia i foniatria )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#109. Poradnia endokrynologiczna
Specjalność:
Poradnia endokrynologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Endokrynologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#110. Poradnia preluksacyjna
Specjalność:
Poradnia preluksacyjna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#111. Poradnia profilaktyki chorób piersi
Specjalność:
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#119. Poradnia Onkologiczna
Specjalność:
Poradnia onkologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Onkologia kliniczna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#122. Dział (pracownia) fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Fizjoterapia )
Adres
05-152 Cząstków Mazowiecki NULL 118
#123. Pracownia EMG
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Neurologia )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#126. Zespół rehabilitacji domowej
Specjalność:
Zespół rehabilitacji domowej
Świadczenia:
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Fizjoterapia )
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Rehabilitacja medyczna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#130. PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Specjalność:
Poradnia chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby wewnętrzne )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#131. PORADNIA PEDIATRYCZNA
Specjalność:
Poradnia pediatryczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Pediatria )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7

› Przychodnia Poz Nr 2 W Nowym Dworze Maz.

Rozpoczęcie działalności: 15/Czerwiec/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Poz Nr 2 W Nowym Dworze Maz. w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#5. Przychodnia Poz Nr 2 W Nowym Dworze Maz.
Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
Telefon: 22 775-37-22  •  Email: rejestracja-aos@ncm.med.pl  •  Strona www:
#44. Poradnia lekarza POZ
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#45. Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad zdrowym dzieckiem (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Medycyna rodzinna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#46. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
• Szczepienia (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (Medycyna rodzinna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#88. Poradnia POZ w Modlinie
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Mieszka I 28
#89. Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad zdrowym dzieckiem (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Medycyna rodzinna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Mieszka I 28
#90. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
• Szczepienia (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (Medycyna rodzinna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Mieszka I 28
#91. Poradnia stomatologiczna
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie stomatologiczne (Chirurgia stomatologiczna )
• Leczenie stomatologiczne (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Mieszka I 28
#129. Gabinet medycyny szkolnej w szkole nr 1
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• Oświata i promocja zdrowia (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Juliusza Słowackiego 2

› Przychodnia Poz Nr 3 W Zakroczymiu

Rozpoczęcie działalności: 15/Czerwiec/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Poz Nr 3 W Zakroczymiu w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#6. Przychodnia Poz Nr 3 W Zakroczymiu
Adres: 05-170 Zakroczym Rynek 8
Telefon: 22 785-21-15  •  Email: poz-zakroczym@ncm.med.pl  •  Strona www:
#47. Poradnia lekarza POZ
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
Adres
05-170 Zakroczym Rynek 8
#48. Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad zdrowym dzieckiem (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Medycyna rodzinna )
Adres
05-170 Zakroczym Rynek 8
#49. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
• Szczepienia (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (Medycyna rodzinna )
Adres
05-170 Zakroczym Rynek 8
#50. Poradnia stomatologiczna
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie stomatologiczne (Chirurgia stomatologiczna )
• Leczenie stomatologiczne (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
Adres
05-170 Zakroczym Rynek 8
#51. Poradnia ginekologiczno-położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Oświata i promocja zdrowia (Położnictwo i ginekologia )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
05-170 Zakroczym Rynek 8
#128. Gabinet medycyny szkolnej w Emolinku
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• Oświata i promocja zdrowia (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
05-170 Emolinek NULL 16a

› Przychodnia Poz Nr 4 W Cząstkowie Mazowieckim, Filia W Kazuniu Polskim

Rozpoczęcie działalności: 15/Czerwiec/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Przychodnia Poz Nr 4 W Cząstkowie Mazowieckim, Filia W Kazuniu Polskim w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#7. Przychodnia Poz Nr 4 W Cząstkowie Mazowieckim, Filia W Kazuniu Polskim
Adres: 05-152 Cząstków Mazowiecki 118
Telefon: 022 785-00-15  •  Email: rum@ncm.med.pl  •  Strona www:
#52. Poradnia lekarza POZ
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
Adres
05-152 Cząstków Mazowiecki NULL 118
#53. Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad zdrowym dzieckiem (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Medycyna rodzinna )
Adres
05-152 Cząstków Mazowiecki NULL 118
#54. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
• Szczepienia (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (Medycyna rodzinna )
Adres
05-152 Cząstków Mazowiecki NULL 118.
#55. Poradnia stomatologiczna
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie stomatologiczne (Chirurgia stomatologiczna )
• Leczenie stomatologiczne (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
Adres
05-152 Cząstków Mazowiecki NULL 118
#92. Poradnia POZ w Kazuniu Polskim
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
Adres
05-154 Kazuń Polski ul. Leśna 29
#93. Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad zdrowym dzieckiem (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Medycyna rodzinna )
Adres
05-154 Kazuń Polski ul. Leśna 29
#94. Gabinet medycyny szkolnej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Medycyna rodzinna )
• Szczepienia (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (Medycyna rodzinna )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (Medycyna rodzinna )
Adres
05-154 Kazuń Polski ul. Leśna 29
#95. Poradnia stomatologiczna
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie stomatologiczne (Chirurgia stomatologiczna )
• Leczenie stomatologiczne (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
Adres
05-154 Kazuń Polski ul. Leśna 29

› Nocna Pomoc Lekarska

Rozpoczęcie działalności: 15/Czerwiec/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Nocna Pomoc Lekarska w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#12. Nocna Pomoc Lekarska
Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Telefon: 022 775-30-81  •  Email: rum@ncm.med.pl  •  Strona www:
#70. Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Dzienna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Oświata i promocja zdrowia (Medycyna rodzinna )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#125. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Dzienna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
05-190 Nasielsk ul. Sportowa 2

› Ratownictwo Medyczne

Rozpoczęcie działalności: 15/Czerwiec/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Ratownictwo Medyczne w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#13. Ratownictwo Medyczne
Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Telefon: 022 775-25-39  •  Email: rum@ncm.med.pl  •  Strona www:
#73. Zespół wyjazdowy wypadkowy R
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#85. Szpitalny oddział ratunkowy wraz z izbą przyjęć
Specjalność:
Szpitalny oddział ratunkowy
Świadczenia:
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna ratunkowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Liczba łóżek ogółem
3
#106. Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R - Nasielsk
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
Adres
05-190 Nasielsk ul. Sportowa 2
#107. Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W - Zakroczym
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
Adres
05-170 Zakroczym Rynek 8
#113. Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W-Kazuń Polski
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
Adres
05-154 Kazuń Polski ul. Leśna 29
#127. ZESPÓŁ WYJAZDOWY PODSTAWOWY - NASIELSK
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
Adres
05-190 Nasielsk ul. Tadeusza Kościuszki 29
#132. Zespół wyjazdowy dodatkowy
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna ratunkowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2

› Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rozpoczęcie działalności: 15/Czerwiec/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Diagnostyki Obrazowej w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#14. Zakład Diagnostyki Obrazowej
Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Telefon: 022 775-30-81  •  Email: rum@ncm.med.pl  •  Strona www:
#74. Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#75. Pracownia USG
Specjalność:
Pracownia USG
Świadczenia:
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#76. Pracownia EKG
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#77. Pracownia endoskopii
Specjalność:
Pracownia endoskopii
Świadczenia:
• Endoskopia (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#78. Pracownia echokardiografii
Specjalność:
Pracownia USG
Świadczenia:
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#104. Pracownia diagnostyki obrazowej RTG, Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 7
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 7
#116. Pracownia tomografii komputerowej
Specjalność:
Pracownia tomografii komputerowej
Świadczenia:
• Tomografia komputerowa (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2

› Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Rozpoczęcie działalności: 15/Czerwiec/1993 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#15. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Telefon: 022 775-30-81  •  Email: rum@ncm.med.pl  •  Strona www:
#79. Pracownia hematologii
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#80. Pracownia biochemii
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#81. Pracownia analityki (diagnostyki laboratoryjnej)
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#82. Pracownia serologii
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
#83. Pracownia bakteriologii
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Mikrobiologia lekarska )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2

› Transport Sanitarny W Poz

Rozpoczęcie działalności: 28/Styczeń/2010 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Transport Sanitarny W Poz w Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim.
#16. Transport Sanitarny W Poz
Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Telefon: 022 775-24-66  •  Email: 1400016@zoz.org.pl  •  Strona www:
#98. Transport sanitarny w POZ
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Medycyna rodzinna )
Adres
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
›  Złota: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej W Złotej
›  Kościan: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im.oskara Bielawskiego W Kościanie
›  Rzgów: Gminna Przychodnia Zdrowia W Rzgowie
›  Jędrzejów: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Jędrzejowie
›  Kruszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek
›  Katowice: Katowickie Centrum Onkologii
›  Pruszcz: Gminny Ośrodek Rehabilitacji
›  Skierniewice: Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Stanisława Rybickiego W Skierniewicach
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖