PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 28/Maj/2012 (00:00)  •  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładow
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Tychy


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością zlokalizowanej w miejscowości Tychy przy ulicy ul. Edukacji 102 prowadzonej jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładow.

Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Miejscowość:
43-100 Tychy
Ulica:
ul. Edukacji 102
Gmina:
Tychy - gmina miejska
Strona www:
www.szpitalmegrez.pl
NIP:
6342670310
REGON:
2408722
Data uruchomienia:
28/Maj/2012 (00:00)
ORGANIZACJA

› Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Tychach

Rozpoczęcie działalności: 28/Maj/2012 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Tychach w Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Tychach
Adres: 43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Telefon: 32 32 54 171  •  Email: sekretariat@szpitalmegrez.pl  •  Strona www: www.szpitalmegrez.pl
#1. Izba Przyjęć
Specjalność:
Izba przyjęć szpitala
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Choroby zakaźne )
• Leczenie stacjonarne (Diagnostyka laboratoryjna )
• Leczenie stacjonarne (Geriatria )
• Leczenie stacjonarne (Neonatologia )
• Leczenie stacjonarne (Neurologia )
• Leczenie stacjonarne (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne (Otorynolaryngologia )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia naczyniowa )
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#2. Oddział Chorób Wewnętrznych
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Endoskopia (Choroby wewnętrzne )
• Endoskopia (Gastroenterologia )
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Endokrynologia )
• Leczenie stacjonarne (Gastroenterologia )
• Leczenie stacjonarne (Onkologia kliniczna )
• Leczenie stacjonarne (Hematologia )
• Leczenie stacjonarne (Dermatologia i wenerologia )
• USG (Choroby wewnętrzne )
• USG (Gastroenterologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
38
#3. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Leczenie stacjonarne (Kardiologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
35
Liczba łóżek IOM
2
#5. Oddział Geriatryczny
Specjalność:
Oddział geriatryczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Geriatria )
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
• Rehabilitacja stacjonarna (Geriatria )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
17
#6. Oddział Neurologiczny
Specjalność:
Oddział neurologiczny
Świadczenia:
• Inne (Neurologia )
• Leczenie stacjonarne (Neurologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
30
Liczba łóżek IOM
1
#7. Oddział Udarowy
Specjalność:
Oddział udarowy
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neurologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
18
Liczba łóżek IOM
4
#8. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Specjalność:
Oddział obserwacyjno-zakaźny
Świadczenia:
• Endoskopia (Choroby zakaźne )
• Leczenie stacjonarne (Choroby zakaźne )
• Leczenie stacjonarne (Dermatologia i wenerologia )
• USG (Choroby zakaźne )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
15
#9. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Specjalność:
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Usługi w zakresie dializowania (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
10
Liczba łóżek IOM
10
Liczba dializ
1
#10. Oddział Otolaryngologiczny
Specjalność:
Oddział otorynolaryngologiczny
Świadczenia:
• Endoskopia (Otorynolaryngologia )
• Leczenie stacjonarne (Otorynolaryngologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
15
#11. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Specjalność:
Oddział chirurgiczny ogólny
Świadczenia:
• Endoskopia (Chirurgia ogólna )
• Endoskopia (Chirurgia onkologiczna )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia onkologiczna )
• Leczenie stacjonarne (Dermatologia i wenerologia )
• USG (Chirurgia ogólna )
• USG (Chirurgia onkologiczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
40
#12. Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu
Specjalność:
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
28
#13. Oddział Okulistyczny
Specjalność:
Oddział okulistyczny
Świadczenia:
• Inne (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne (Okulistyka )
• USG (Okulistyka )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
15
#14. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
Specjalność:
Oddział położniczo-ginekologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie stacjonarne (Ginekologia onkologiczna )
• USG (Położnictwo i ginekologia )
• USG (Ginekologia onkologiczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
66
#15. Oddział Neonatologiczny
Specjalność:
Oddział neonatologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neonatologia )
• USG (Neonatologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
37
Liczba łóżek NOW
25
Liczba inkubatorów
12
#16. Blok Operacyjny
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia naczyniowa )
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie stacjonarne (Okulistyka )
• Leczenie stacjonarne (Otorynolaryngologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#19. Zakład Patomorfologii
Specjalność:
Zakład patomorfologii
Świadczenia:
• Cytologia (Patomorfologia )
• Histopatologia (Patomorfologia )
• Pozostałe usługi pomocnicze (Patomorfologia )
• Techniki specjalne (Patomorfologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#20. Apteka Szpitalna
Specjalność:
Apteka szpitalna albo zakładowa
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Farmakologia kliniczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#23. Pracownia Endoskopii
Specjalność:
Pracownia endoskopii
Świadczenia:
• Endoskopia (NULL )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#27. Ambulatorium Ogólne przy Izbie Przyjęć
Specjalność:
Ambulatorium ogólne
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Medycyna rodzinna )
• Inne (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#67. Zakład Rehabilitacji
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Fizjoterapia )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Fizjoterapia )
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Fizjoterapia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#79. Zespół Transportu Medycznego
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• Pozostałe (Medycyna ratunkowa )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#80. Oddział chirurgii onkologicznej
Specjalność:
Oddział chirurgii onkologicznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia onkologiczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem
20

› Poradnie Specjalistyczne

Rozpoczęcie działalności: 23/Grudzień/2013 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Poradnie Specjalistyczne w Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#2. Poradnie Specjalistyczne
Adres: 43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Telefon: 32 32 55 171  •  Email: sekretariat@szpitalmegrez.pl  •  Strona www: www.szpitalmegrez.pl
#24. Poradnia Neurologiczna
Specjalność:
Poradnia neurologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#25. Poradnia Chorób Zakaźnych
Specjalność:
Poradnia chorób zakaźnych
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Choroby zakaźne )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#26. Poradnia Okulistyczna
Specjalność:
Poradnia okulistyczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
• USG (Okulistyka )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#28. Podstawowa opieka zdrowotna realizowana w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Medycyna rodzinna )
• Inne (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#32. Poradnia Geriatryczna
Specjalność:
Poradnia geriatryczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Geriatria )
• Opieka nad osobami w starszym wieku (Pielęgniarstwo geriatryczne )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Geriatria )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo geriatryczne )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#34. Poradnia Kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Hipertensjologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Hipertensjologia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Kardiologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo kardiologiczne )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#35. Poradnia Leczenia Bólu
Specjalność:
Poradnia leczenia bólu
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#36. Poradnia Neonatologiczna
Specjalność:
Poradnia neonatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neonatologia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Neonatologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo neonatologiczne )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#37. Poradnia Otolaryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Otorynolaryngologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#38. Poradnia Diabetologiczna
Specjalność:
Poradnia diabetologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Diabetologia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Diabetologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo diabetologiczne )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#41. Poradnia Medycyny Pracy
Specjalność:
Poradnia medycyny pracy
Świadczenia:
• Badania kierowców (Medycyna pracy )
• Medycyna pracy (Medycyna pracy )
• Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy (Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#43. Poradnia Proktologiczna
Specjalność:
Poradnia proktologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Chirurgia ogólna )
• Usługi pielęgnacyjne (Chirurgia ogólna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#44. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Cytologia (Pielęgniarstwo ginekologiczne )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Endokrynologia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Położnictwo i ginekologia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Endokrynologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#46. Poradnia Patologii Ciąży
Specjalność:
Poradnia patologii ciąży
Świadczenia:
• Cytologia (Pielęgniarstwo położnicze )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Położnictwo i ginekologia )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo położnicze )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#47. Poradnia Ginekologii Onkologicznej
Specjalność:
Poradnia ginekologii onkologicznej
Świadczenia:
• Cytologia (Pielęgniarstwo onkologiczne )
• Cytologia (Pielęgniarstwo ginekologiczne )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Onkologia kliniczna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ginekologia onkologiczna )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Onkologia kliniczna )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Ginekologia onkologiczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#49. Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
Specjalność:
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Okulistyka )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#50. Poradnia Chirurgii Ogólnej
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Chirurgia ogólna )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo chirurgiczne )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#51. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii onkologicznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia onkologiczna )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Chirurgia ogólna )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Chirurgia onkologiczna )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo chirurgiczne )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo onkologiczne )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#52. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo chirurgiczne )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#54. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Położnictwo i ginekologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#56. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Patologii Ciąży
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Położnictwo i ginekologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#57. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologii Onkologicznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Ginekologia onkologiczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#59. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Chirurgia ogólna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#60. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Onkologicznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Chirurgia onkologiczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#61. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Proktologicznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Chirurgia ogólna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#62. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Otorynolaryngologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#64. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#65. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Okulistyka )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#66. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
Świadczenia:
• Pozostałe usługi pomocnicze (Okulistyka )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#68. Poradnia Rehabilitacyjna
Specjalność:
Poradnia rehabilitacyjna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Rehabilitacja medyczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#69. Gabinet Masażu Leczniczego
Specjalność:
Dział (pracownia) masażu leczniczego
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#70. Przyszpitalna Szkoła Rodzenia
Specjalność:
Szkoła rodzenia
Świadczenia:
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Pielęgniarstwo ginekologiczne )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#78. Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
Specjalność:
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102.

› Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rozpoczęcie działalności: 21/Styczeń/2019 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Diagnostyki Obrazowej w Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#3. Zakład Diagnostyki Obrazowej
Adres: 43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Telefon: 32 32 55 171  •  Email: sekretariat@szpitalmegrez.pl  •  Strona www: www.szpitalmegrez.pl
#72. Pracownia Tomografii Komputerowej
Specjalność:
Pracownia tomografii komputerowej
Świadczenia:
• Tomografia komputerowa (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#73. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Specjalność:
Pracownia rezonansu magnetycznego
Świadczenia:
• Rezonans magnetyczny (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#74. Pracownia Mammografii
Specjalność:
Pracownia mammografii
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#75. Pracownia Densytometrii
Specjalność:
Pracownia densytometryczna
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#76. Pracownia USG
Specjalność:
Pracownia USG
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#77. Pracownia RTG
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• Inne (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102

› Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Laboratorium)

Rozpoczęcie działalności: 12/Wrzesień/2019 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Laboratorium) w Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#4. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Laboratorium)
Adres: 43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Telefon: 32 32 55 171  •  Email: sekretariat@szpitalmegrez.pl  •  Strona www: www.szpitalmegrez.pl
#17. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (laboratorium)
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#81. Bank krwi
Specjalność:
Bank krwi
Świadczenia:
• Pobieranie oraz magazynowanie krwi. (Transfuzjologia kliniczna )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
#82. Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
Specjalność:
Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Mikrobiologia lekarska )
• Badania laboratoryjne (Mikrobiologia )
Adres
43-100 Tychy ul. Edukacji 102
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Dziewin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dziewinie
›  Brudzeń Duży: Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dąbrowa Tarnowska: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
›  Złota: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej W Złotej
›  Kościan: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im.oskara Bielawskiego W Kościanie
›  Rzgów: Gminna Przychodnia Zdrowia W Rzgowie
›  Jędrzejów: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Jędrzejowie
›  Kruszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖