PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 17/Grudzień/1998 (00:00)  •  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach w Krotoszyce


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach zlokalizowanej w miejscowości Krotoszyce przy ulicy ul. Mikołaja Kopernika 9/3 prowadzonej jako Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
Miejscowość:
59-223 Krotoszyce
Ulica:
ul. Mikołaja Kopernika 9/3
Gmina:
Krotoszyce - gmina wiejska
NIP:
6912028592
REGON:
3906817
Data uruchomienia:
17/Grudzień/1998 (00:00)
ORGANIZACJA

› Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach

Rozpoczęcie działalności: 17/Grudzień/1998 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach w Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach.
#1. Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
Adres: 59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
Telefon: 76 8878312  •  Email: goz_korotoszyce@interia.pl  •  Strona www:
#121. Poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (NULL )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad osobami w starszym wieku (NULL )
• Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (NULL )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#125. Poradnia Stomatologiczna
Specjalność:
Poradnia stomatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie stomatologiczne (Stomatologia zachowawcza z endodoncją )
• NULL (Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (Protetyka stomatologiczna )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#126. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (NULL )
• Pozostałe usługi pomocnicze (NULL )
• Usługi pielęgnacyjne (NULL )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#128. Poradnia(gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Opieka nad osobami w starszym wieku (Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej )
• Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (NULL )
• Usługi pielęgnacyjne (Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek )
• Zdrowie środowiskowe (NULL )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#129. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• NULL (Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (Zdrowie publiczne )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#130. Poradnia(gabinet )położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Inna (NULL )
• Opieka nad zdrowym dzieckiem (NULL )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (NULL )
• Zdrowie matki i dziecka (Zdrowie publiczne )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#131. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
Specjalność:
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
Świadczenia:
• Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta (Pielęgniarstwo opieki długoterminowej )
• Opieka nad osobami w starszym wieku (NULL )
• Usługi pielęgnacyjne (Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#135. Punkt szczepień
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Szczepienia (Medycyna rodzinna )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#140. Poradnia zdrowia psychicznego
Specjalność:
Poradnia zdrowia psychicznego
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Psychiatria )
• Leczenie w domu pacjenta (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (NULL )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#141. Poradnia neurologiczna
Specjalność:
Poradnia neurologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Neurologia )
• Leczenie w domu pacjenta (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (NULL )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3
#142. Dział(pracownia)fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna (NULL )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja w domu pacjenta (NULL )
Adres
59-223 Krotoszyce ul. Mikołaja Kopernika 9/3

› Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach Filia W Kościelcu

Rozpoczęcie działalności: 17/Grudzień/1998 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach Filia W Kościelcu w Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach.
#2. Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach Filia W Kościelcu
Adres: 59-223 Kościelec 13
Telefon: 76 8711756  •  Email: goz_korotoszyce@interia.pl  •  Strona www:
#122. Poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (NULL )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad osobami w starszym wieku (NULL )
• Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Zapobieganie chorobom zakaźnym (NULL )
Adres
59-223 Kościelec NULL 13
#127. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (NULL )
• Pozostałe usługi pomocnicze (NULL )
• Usługi pielęgnacyjne (NULL )
Adres
59-223 Kościelec NULL 13
#136. Poradnia położniczo-ginekologiczna
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie w domu pacjenta (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (NULL )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (NULL )
Adres
59-223 Kościelec NULL 13
#137. Poradnia urologiczna
Specjalność:
Poradnia urologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Urologia )
• Leczenie w domu pacjenta (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (NULL )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (NULL )
Adres
59-223 Kościelec NULL 13
#138. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie w domu pacjenta (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (NULL )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (NULL )
Adres
59-223 Kościelec NULL 13
#139. Poradnia endokrynologiczna
Specjalność:
Poradnia endokrynologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Endokrynologia )
• Leczenie w domu pacjenta (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (NULL )
• Zapobieganie chorobom niezakaźnym (NULL )
Adres
59-223 Kościelec NULL 13
#143. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• Opieka nad zdrowym dzieckiem (NULL )
• Oświata i promocja zdrowia (NULL )
• Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (Zdrowie publiczne )
Adres
59-223 Kościelec NULL 9
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Kruszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek
›  Katowice: Katowickie Centrum Onkologii
›  Pruszcz: Gminny Ośrodek Rehabilitacji
›  Skierniewice: Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Stanisława Rybickiego W Skierniewicach
›  Zabrze: Śląskie Centrum Chorób Serca W Zabrzu
›  Nidzica: Zespół Opieki Zdrowotnej W Nidzicy
›  Zawiercie: Szpital Powiatowy W Zawierciu
›  Dziewin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dziewinie
›  Brudzeń Duży: Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dąbrowa Tarnowska: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖