PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 26/Maj/1994 (00:00)  •  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładow
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Nieporęt


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością zlokalizowanej w miejscowości Nieporęt przy ulicy ul. Podleśna 4 prowadzonej jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładow.

Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Miejscowość:
05-126 Nieporęt
Ulica:
ul. Podleśna 4
Gmina:
Nieporęt - gmina wiejska
Strona www:
www.cm.nieporet.pl
NIP:
5361596353
REGON:
1177120
Data uruchomienia:
26/Maj/1994 (00:00)
ORGANIZACJA

› Centrum Medyczne Nieporęt

Rozpoczęcie działalności: 26/Maj/1994 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Centrum Medyczne Nieporęt w Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#1. Centrum Medyczne Nieporęt
Adres: 05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
Telefon: 227675724  •  Email: biuro@cm.nieporet.pl  •  Strona www: www.cm.nieporet.pl
#1. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• USG (Medycyna rodzinna )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#3. Poradnia Otolaryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#11. Poradnia Alergologiczna
Specjalność:
Poradnia alergologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Alergologia )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#26. Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem (Medycyna rodzinna )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Medycyna rodzinna )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#27. Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w domu pacjenta (Medycyna rodzinna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Medycyna rodzinna )
• Usługi pielęgnacyjne (Medycyna rodzinna )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#33. Poradnia Rehabilitacyjna
Specjalność:
Poradnia rehabilitacyjna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#38. Poradnia Kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#39. Punkt Szczepień
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• Szczepienia (Medycyna rodzinna )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#40. Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Medycyna rodzinna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Alergologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Rehabilitacja medyczna )
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• USG (Medycyna rodzinna )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#41. Zespół Transportu Sanitarnego
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Wyjazdowa pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#43. Dział Fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja ambulatoryjna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Rehabilitacja medyczna )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#44. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Białobrzegach
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• Oświata i promocja zdrowia (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
05-127 Białobrzegi ul. Wojska Polskiego 21
#45. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Józefowie
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• Oświata i promocja zdrowia (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
05-119 Józefów ul. Szkolna 62
#46. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• Oświata i promocja zdrowia (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Dworcowa 9
#47. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• Oświata i promocja zdrowia (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
05-126 Wólka Radzymińska ul. Szkolna 79
#49. Poradnia medycyny pracy
Specjalność:
Poradnia medycyny pracy
Świadczenia:
• Medycyna pracy (Medycyna pracy )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#50. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Izabelinie
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• Oświata i promocja zdrowia (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
05-126 Izabelin ul. Szkolna 1
#51. Poradnia Okulistyczna
Specjalność:
Poradnia okulistyczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Okulistyka )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#52. Poradnia Ortopedyczna
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#53. Poradnia Reumatologiczna
Specjalność:
Poradnia reumatologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Reumatologia )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#58. Gabinet profilatyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
• Oświata i promocja zdrowia (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
05-126 Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291
#59. Poradnia Medycyny Sportowej
Specjalność:
Poradnia medycyny sportowej
Świadczenia:
• Medycyna sportowa (Medycyna sportowa )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#60. Poradnia Diabetologiczna
Specjalność:
Poradnia diabetologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Diabetologia )
Adres
05-126 Nieporęt ul. Podleśna 4
#61. Gabinet pielęgniarki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• Medycyna szkolna (Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania )
Adres
05-126 Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Pruszcz: Gminny Ośrodek Rehabilitacji
›  Skierniewice: Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Stanisława Rybickiego W Skierniewicach
›  Zabrze: Śląskie Centrum Chorób Serca W Zabrzu
›  Nidzica: Zespół Opieki Zdrowotnej W Nidzicy
›  Zawiercie: Szpital Powiatowy W Zawierciu
›  Dziewin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dziewinie
›  Brudzeń Duży: Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dąbrowa Tarnowska: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖