PLACÓWKI MEDYCZNE//UNIMARTER

Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne UniMarter.com

Rozpoczęcie działalności 1/Lipiec/1966 (00:00)  •  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Brzeskie Centrum Medyczne w Brzeg


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Brzeskie Centrum Medyczne zlokalizowanej w miejscowości Brzeg przy ulicy ul. Sergiusza Mossora 1 prowadzonej jako Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Brzeskie Centrum Medyczne
Miejscowość:
49-301 Brzeg
Ulica:
ul. Sergiusza Mossora 1
Gmina:
Brzeg - gmina miejska
Strona www:
bcm.brzeg-powiat.pl
NIP:
7471571941
REGON:
313437
Data uruchomienia:
1/Lipiec/1966 (00:00)
ORGANIZACJA

› Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Stacjonarne

Rozpoczęcie działalności: 1/Lipiec/1966 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Stacjonarne w Brzeskie Centrum Medyczne.
#1. Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Stacjonarne
Adres: 49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Telefon: 77 4446536  •  Email: zozbrzeg@pro.onet.pl  •  Strona www: bcm.brzeg-powiat.pl
#8. Oddział Dzienny Psychiatryczny
Specjalność:
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne .jednego dnia. (Psychiatria )
Adres
49-301 Brzeg ul. Nysańska 4-6
Liczba łóżek
20
#11. Oddział Chorób Wewnętrznych
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Choroby wewnętrzne )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
46
Liczba łóżek IOM
4
#13. Oddział Dziecięcy
Specjalność:
Oddział pediatryczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Pediatria )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
20
#14. Oddział Noworodków
Specjalność:
Oddział neonatologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Neonatologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
7
Liczba łóżek NOW
3
Liczba inkubatorów
4
#15. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Specjalność:
Oddział położniczo-ginekologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
19
#16. Oddział Chirurgii Ogólnej
Specjalność:
Oddział chirurgiczny ogólny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Chirurgia ogólna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
28
#17. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Specjalność:
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
24
#18. Oddział Otolaryngologiczny
Specjalność:
Oddział otorynolaryngologiczny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Otorynolaryngologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
8
#19. Oddział Psychiatryczny
Specjalność:
Oddział psychiatryczny (ogólny)
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Psychiatria )
Adres
49-301 Brzeg ul. Nysańska 4-6
Liczba łóżek ogółem
25
#20. Izba Przyjęć Szpitala
Specjalność:
Izba przyjęć szpitala
Świadczenia:
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Choroby wewnętrzne )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Pediatria )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Położnictwo i ginekologia )
• Pozostała opieka ambulatoryjna (Chirurgia ogólna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#21. Blok Operacyjny
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#22. Apteka Zakładowa
Specjalność:
Apteka szpitalna albo zakładowa
Świadczenia:
• Produkty lecznicze (Farmakologia kliniczna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#28. Dział Rehabilitacji Leczniczej
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• Rehabilitacja dzienna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Nysańska 4-6
#45. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Specjalność:
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Świadczenia:
• Leczenie stacjonarne (Anestezjologia i intensywna terapia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
2
Liczba łóżek IOM
2
Liczba dializ
1
#49. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Specjalność:
Oddział rehabilitacji neurologicznej
Świadczenia:
• Rehabilitacja stacjonarna (Rehabilitacja medyczna )
• Rehabilitacja stacjonarna (Neurologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Nysańska 4-6
Liczba łóżek ogółem
21
#50. Oddział Dzienny Rehabilitacyjny
Specjalność:
Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Świadczenia:
• Rehabilitacja dzienna (Neurologia )
• Rehabilitacja dzienna (Rehabilitacja medyczna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Nysańska 4-6
Liczba łóżek
20
#54. Szpitalny Oddział Ratunkowy
Specjalność:
Szpitalny oddział ratunkowy
Świadczenia:
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna ratunkowa )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
6
Liczba łóżek IOM
2
#55. Zespół Transportu Sanitarnego
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Anestezjologia i intensywna terapia )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Chirurgia ogólna )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Choroby wewnętrzne )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Medycyna ratunkowa )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Otorynolaryngologia )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Pediatria )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Położnictwo i ginekologia )
• Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym (Psychiatria )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1

› Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Ambulatoryjne

Rozpoczęcie działalności: 1/Lipiec/1966 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Ambulatoryjne w Brzeskie Centrum Medyczne.
#2. Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Ambulatoryjne
Adres: 49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Telefon: 774446536  •  Email: zozbrzeg@pro.onet.pl  •  Strona www: bcm.brzeg-powiat.pl
#2. Poradnia Medycyny Sportowej
Specjalność:
Poradnia medycyny sportowej
Świadczenia:
• Medycyna sportowa (Medycyna sportowa )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#4. Szkoła Rodzenia
Specjalność:
Szkoła rodzenia
Świadczenia:
• Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#5. Poradnia Chirurgii Ogólnej
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#6. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#7. Poradnia Urologiczna
Specjalność:
Poradnia urologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Urologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#46. Poradnia Kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Kardiologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#47. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#53. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia ogólna )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Ortopedia i traumatologia narządu ruchu )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Położnictwo i ginekologia )
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Urologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#56. Poradnia Endokrynologiczna
Specjalność:
Poradnia endokrynologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Endokrynologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#57. Poradnia Onkologiczna
Specjalność:
Poradnia onkologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia onkologiczna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#58. Zespół Leczenia Środowiskowego
Specjalność:
Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne (Psychiatria )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#59. PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#60. PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Medycyna rodzinna )
• Nocna i świąteczna pomoc lekarska (Medycyna rodzinna )
Adres
49-200 Grodków ul. Szpitalna 13
#61. PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
Specjalność:
Poradnia chirurgii onkologicznej
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Chirurgia onkologiczna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#62. Zespół rehabilitacji domowej
Specjalność:
Zespół rehabilitacji domowej
Świadczenia:
• Rehabilitacja w domu pacjenta (Fizjoterapia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Nysańska 4-6
#67. Poradnia Gastroenterologiczna
Specjalność:
Poradnia gastroenterologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Gastroenterologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#68. Poradnia laryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (Otorynolaryngologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1

› Brzeskie Centrum Medyczne - Diagnostyka Medyczna

Rozpoczęcie działalności: 1/Lipiec/1966 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Brzeskie Centrum Medyczne - Diagnostyka Medyczna w Brzeskie Centrum Medyczne.
#3. Brzeskie Centrum Medyczne - Diagnostyka Medyczna
Adres: 49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Telefon: 774446536  •  Email: zozbrzeg@pro.onet.pl  •  Strona www: bcm.brzeg-powiat.pl
#24. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• Badania laboratoryjne (Diagnostyka laboratoryjna )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#25. Pracownia RTG
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• Rentgenodiagnostyka (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#26. Pracownia USG
Specjalność:
Pracownia USG
Świadczenia:
• USG (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#27. Pracownia Endoskopowa
Specjalność:
Pracownia endoskopii
Świadczenia:
• Endoskopia (Gastroenterologia )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
#66. Pracownia tomografii komputerowej
Specjalność:
Pracownia tomografii komputerowej
Świadczenia:
• Tomografia komputerowa (Radiologia i diagnostyka obrazowa )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1

› Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Stacjonarne Inne Niż Szpitalne

Rozpoczęcie działalności: 1/Styczeń/2001 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Stacjonarne Inne Niż Szpitalne w Brzeskie Centrum Medyczne.
#4. Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Stacjonarne Inne Niż Szpitalne
Adres: 49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Telefon: 77 444 65 29  •  Email: zozbrzeg@pro.onet.pl  •  Strona www: bcm.brzeg-powiat.pl
#23. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Specjalność:
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
Świadczenia:
• Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna (Choroby wewnętrzne )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
40
#48. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
Specjalność:
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
Świadczenia:
• Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna (Psychiatria )
Adres
49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Liczba łóżek ogółem
20

› Brzeskie Centrum Medyczne - Ratownictwo Medyczne

Rozpoczęcie działalności: 1/Kwiecień/2019 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Brzeskie Centrum Medyczne - Ratownictwo Medyczne w Brzeskie Centrum Medyczne.
#5. Brzeskie Centrum Medyczne - Ratownictwo Medyczne
Adres: 49-301 Brzeg ul. Sergiusza Mossora 1
Telefon: 774446536  •  Email: sekretariat.bcm@op.pl  •  Strona www: bcm.brzeg-powiat.pl
#63. Zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego specjalistyczny Brzeg
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
49-301 Brzeg ul. Trzech Kotwic 11 i
#64. Zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego podstawowy Brzeg
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
49-301 Brzeg ul. Trzech Kotwic 11 i
#65. Zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego podstawowy Grodków
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• Ratownictwo medyczne naziemne (Medycyna ratunkowa )
Adres
49-200 Grodków ul. Krakowska 10
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
NAWIGACJA
⚕  Placówki medyczne... Artykuły o zdrowiu... Market produktowy...
POPULARNE
›  Olesno: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
›  Sopot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Sopocie
›  Tychy: Megrez Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Białystok: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" W Łodzi
›  Warszawa: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Leszno: Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie
›  Brzeg: Brzeskie Centrum Medyczne
›  Żuromin: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie
›  Wrocław-Krzyki: Obwód Lecznictwa Kolejowego We Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
›  Rabka-Zdrój: "Szpital Miejski W Rabce-Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Maków Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Katowice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Katowicach Im.sierżanta Grzegorza Załogi
›  Sieradz: Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu
›  Nowy Dwór Mazowiecki: Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim
›  Unisław: Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Wrocław: Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy Dla Dzieci I Młodzieży
›  Lubiąż: Wiejski Ośrodek Zdrowia W Lubiążu
›  Krotoszyce: Gminny Ośrodek Zdrowia W Krotoszycach
›  Siedlce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rm-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego W Siedlcach
›  Lelkowo: Gminny Ośrodek Zdrowia W Lelkowie
›  Stalowa Wola: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny W Stalowej Woli
›  Kętrzyn: Szpital Powiatowy W Kętrzynie
›  Warszawa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie
›  Nieporęt: Centrum Medyczne Nieporęt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Katowice: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
›  Siemianowice Śląskie: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego W Siemianowicach Śląskich
›  Dziadowa Kłoda: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
›  Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki We Włocławku
›  Wąbrzeźno: Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Poznań: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu
›  Mińsk Mazowiecki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Mińsku Mazowieckim
›  Przysucha: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przysusze
›  Łask: Powiatowy Zespół Poradni W Łasku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Piekary Śląskie: Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radom: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego W Radomiu
›  Nysa: Zespół Opieki Zdrowotnej
›  Koszalin: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Koszalinie
›  Warszawa: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Nowogrodziec: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowogrodźcu
›  Żegocina: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie
›  Radzanów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzanowie
›  Warszawa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
›  Katowice: Centrum Psychiatrii W Katowicach Im. Dr. Krzysztofa Czumy
›  Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego W Rzeszowie
›  Zambrów: Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z O.o.
›  Łęczyca: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy
›  Stryszów: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stryszowie
›  Krotoszyn: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
›  Kielce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
›  Mielec: Szpital Specjalistyczny Im.edmunda Biernackiego W Mielcu
›  Poznań: Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei
›  Piotrków Trybunalski: Powiatowe Centrum Matki I Dziecka W Piotrkowie Trybunalskim
›  Węgrów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie
›  Jaworzno: Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie
›  Gorzów Wielkopolski: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Konstancin-Jeziorna: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Siedlce: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii W Siedlcach Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wrocław: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu
›  Sulęcin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
›  Warszawa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie
›  Płock: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Środa Wielkopolska: Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rabka-Zdrój: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe Im. Dr Adama Szebesty W Rabce - Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Iława: Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie
›  Andrespol: Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu
›  Warszawa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Warszawie
›  Bielsko-Biała: Szpital Pediatryczny W Bielsku-Białej
›  Chrzanów: Szpital Powiatowy W Chrzanowie
›  Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Im. Św. Barbary W Sosnowcu
›  Nowa Dęba: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie
›  Warszawa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
›  Lublin: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli
›  Ostrołęka: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im.dr.józefa Psarskiego W Ostrołęce
›  Sokołów Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim
›  Tarnów: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Nidzica: Zespół Opieki Zdrowotnej W Nidzicy
›  Zabrze: Śląskie Centrum Chorób Serca W Zabrzu
›  Zawiercie: Szpital Powiatowy W Zawierciu
›  Dziewin: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dziewinie
›  Brudzeń Duży: Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dąbrowa Tarnowska: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej
›  Sulmierzyce: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Sulmierzycach
›  Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego W Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Bolesławiec: Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu
›  Złota: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej W Złotej
›  Kościan: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im.oskara Bielawskiego W Kościanie
BLOG
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości

Najgroźniejszymi rodzajami ataku w cyberprzestrzeni są te, których inicjatorami są państwa. Taka forma ataku pełni rolę uzupełniającą do...
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje

Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są...
Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków

Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być...
Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?

W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało...
Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać

Nieważne, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy Twoja firma to kilka osób, musisz pamiętać o cyberbezpieczeństwie...
Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów...
Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich kierowców w Polsce... Ceny OC wciąż spadają! Podsumowanie półrocza na rynku komunikacyjnym w serwisie UniMarte
Smog – na co najbardziej szkodzi?
ZDROWIE//UNIMARTER

Smog – na co najbardziej szkodzi?

Mieszanina zanieczyszczeń, którą wdychamy z powietrzem szkodzi nie tylko naszym płucom. Lista chorób, których ryzyko zwiększa smog jest...
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i opłacalny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne opracowane dla pracowników
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖