BEZPIECZEŃSTWO//UNIMARTER

Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Marcin Jankowski  •  7/Październik/2019 (14:54)
Cyberbezpieczeństwo jest bardzo dużym obszarem tematycznym do omówienia i nie sposób w tak krótkiej pracy zawrzeć wszystkich elementów cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Postanowiłem więc opracować najbardziej istotne tematy, które pozwolą zapoznać się czytelnikowi z tym co ważne, aby mógł wyrobić sobie własne zdanie. Ciągły rozwój zagrożeń ze strony cyberprzestępców wymusza na nas, użytkownikach cyberprzestrzeni, ciągły rozwój, zdobywanie nowych doświadczeń i poszerzanie własnej wiedzy aby móc w należyty sposób reagować.
UniMarter Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem

Pola do realizacji się cyberprzestępców w świecie cyfrowym


Wchodząc w XXI wiek dążyliśmy jako społeczeństwa do rozwoju nowych technologii, które miały ułatwić nam codzienność. Okazuje się, że w wielu przypadkach ma to miejsce, a obecnie początkujący użytkownicy internetu nie mogą sobie wyobrazić rzeczywistości bez niego. Jednocześnie jednak niosą one ze sobą wiele zagrożeń, których dopiero się uczymy i staramy wprowadzać adekwatne zmiany do potrzeb.

Cyberprzestrzeni nie da się tak łatwo kontrolować, a wielu użytkowników czuje się w niej bezkarnych mimo ciągle wprowadzanym ulepszeniom i rozwiązaniom prawnym. Wychodząc od mało znaczących zagrożeń, zwróciłem uwagę na terroryzm, który istniał od lat i ewoluował z biegiem czasu. Dzisiaj nie powinno więc nikogo dziwić, że terroryści i przestępcy przenieśli swoje działania do sieci komputerowych, gdzie mają nieograniczony dostęp do potencjalnych ofiar na całym świecie i możliwości wpływania na całe społeczeństwa. Cyberterroryzm okazuje się być zagrożeniem dla podstaw integralności każdego państwa.

Polska cyberprzestrzeń również narażona jest na różne rodzaje ataków, w tym również na atak cyberterrorystów. Mimo różnych instytucji - cywilnych i militarnych - nadzorujących nasze bezpieczeństwo w kwestiach cyberzagrożeń nadal brakuje nam jednoznacznie wyznaczonej drogi jaką powinny się rozwijać służby. Owszem powstały dokumenty na szczeblach instytucji publicznych jak Strategie czy Doktryny, jednak są to jedynie dokumenty wskazujące drogę rozwoju, o czym właśnie w nich wspomniano. Brakuje instytucji centralnych, które nadzorowały by przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju, i konkretnych ustaw, które w jednoznaczny sposób zdefiniowałyby czym są cyber zagrożenia oraz jak się przed nimi bronić.

Odnosząc się do zadanego na samym początku pytania problemowego czym jest cyberprzestępczość i cyberterroryzm podsumować należy, że są to zagrożenia wymierzone w nas wszystkich, na które narażeni jesteśmy każdego dnia. Nieodpowiednie zachowania naruszające podstawowe zasady bezpieczeństwa narażają nas na przykre konsekwencje. Żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie wymiana informacji i danych jest kluczowa do dalszego rozwoju.

W Polsce przeciętny użytkownik z dostępem do cyberprzestrzeni ma niewielką wiedzę nad realnymi zagrożeniami jakie niosą cyberataki, a tym bardziej nad formami obrony przed coraz wymyślniejszymi atakami. Dzieje się tak być może z faktu, że informacje o tego rodzaju przestępstwach pojawiają się w mediach jednak nie są wystarczająco omawiane w aspekcie edukacyjnym. Prowadzi to do tego, że wiele osób nie ma świadomości, że padła ofiarą cyberprzestępcy i nie zgłasza tego na policję. I tak zamyka się błędne koło w tym temacie. Każdy z nas jednak musi sobie zdać sprawę, że cyberprzestępczość i cyberterroryzm jest zagrożeniem dla nas wszystkich, a nie tylko dla infrastruktury krytycznej państwa.

W każdym z nas jest potrzeba bezpieczeństwa, która okazuje się być najważniejszą wartością zwłaszcza w dzisiejszych niespokojnych czasach. Na przestrzeni lat cyberterroryzm okazał się być czynnikiem oddziaływującym na całe społeczeństwa i poprawne funkcjonowania państwa. Wystarczy, że dojdzie do zniszczenia ważnych sieci telekomunikacyjnych, naruszone zostanie funkcjonowanie obiektów opieki zdrowotnej, systemów bankowych czy transportu surowców energetycznych, a może dojść w niedługim czasie do załamania gospodarki, co odczują wszyscy.

Przemiany globalne i rozwój cyberprzestrzeni wymuszają prowadzenie badań naukowych nad problemem. Ponadto edukacja cyfrowa powinna być w sferze zainteresowań również pedagogów na najniższym szczeblu, zwłaszcza, że z roku na rok wzrasta wykorzystanie internetu jako narzędzia do dokonywania przestępstw. Na zagrożenia narażeni są coraz młodsi użytkownicy internetu, którzy padają ofiarą przestępców seksualnych. Różnego rodzaju komunikatory internetowe czy poczta elektroniczna oraz portale społecznościowe są przez nich wykorzystywane do składania ofert niepełnoletnim w celach seksualnych i zapraszania ich do wspólnych spotkań w rzeczywistym świecie. O czym wspominałem wcześniej a co warto wyeksponować, zauważalny jest także trend płatnego przesyłania nagich zdjęć przez małoletnich w zamian za wynagrodzenie, który może budzić wiele obaw. Jak widać, ważne jest aby uwzględnić w badaniach dotychczasowe funkcjonowanie człowieka w cyberprzestrzenii, zwłaszcza tego najmłodszego.

Dzisiaj synonimem kryptowalut, czyli środka płatniczego generowanego jedynie online i wykorzystywanego w płatnościach internetowych, stał się bitcoin, być może na fakt, że powstał on jako pierwszy. Prawdę mówiąc waluta ta nie jest doskonała z technicznego punktu widzenia a mimo to osiąga bardzo wysokie wyceny na światowych giełdach finansowych. Spowodowane jest to praktycznie pełną anonimowością osób, które wykorzystują tą kryptowalutę do realizowania transakcji kupna - sprzedaży, zwłaszcza nielegalnych. Idąc dalej należy również wskazać, że internet okazał się narzędziem do prowadzenia szantażu i wyłudzeń. Wykorzystując do tego celu anonimowe systemy płatności jak bitcoin, cyberprzestępcy żądają określonych kwot za zwrot wykradzionych danych bądź odszyfrowanie danych przechowywanych na urządzeniu z dostępem do sieci komputerowej.

Analizując dalej sytuację społeczeństw w zakresie cyberbezpieczeństwa zauważalny jest jeszcze jeden trend. Konflikt zbrojny jako walka żołnierzy przestaje odgrywać tak istotną rolę, natomiast ważniejsza staje się dezinformacja powodująca niepokoje społeczne. Okazuje się więc, że ważne staje się nie tylko zabezpieczenie sieci komputerowej przed fizycznym atakiem, ale także ochrona informacji przed dostępem osób, dla których nie jest ona przeznaczona. Odpowiednie zarządzanie informacją, formą przekazu i czasem powoduje, że społeczeństwo jest manipulowane. Wchodzimy w nową płaszczyznę bezpieczeństwa jaką jest bezpieczeństwo informacji.

Problemem staje się nadmiar informacji, który sprzyja jej manipulacji. Ciężko odróżnić, która z nich jest autentyczna, a jaka zniekształcona przez różnorakie grupy nacisku. Ważne jest odpowiednie zarządzanie informacją aby stać się konkurencyjnym.

Przyszłość naszego bezpieczeństwa w dużej mierze będzie zależała od tego do jakiego stopnia pozwolimy się kontrolować przez państwo. Już teraz, jako społeczeństwo informacyjne niejednokrotnie doświadczamy, że zbierane są o nas szczegółowe dane, poddawani jesteśmy obserwacji przez monitoring miejski itp. W przyszłości abyśmy mieli gwarancję bezpieczeństwa przed atakami w cyberprzestrzeni będziemy musieli stworzyć społeczeństwo nadzorowane, które samowolnie będzie się poddawało wszelkiej kontroli. Ważne będzie również odpowiednie przygotowanie pojedynczych jednostek ściśle współpracujących z instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Jak się okazuje cyberprzestrzeń to miejsce gdzie swoją szansę do prowadzenia działalności przestępczej zyskują także mali gracze bez wsparcia państw czy dużych organizacji terrorystycznych. Jesteśmy również świadkami nowej formy walki w cyfrowym świecie jakim będzie cyberwojna, prowadzona z elementami konfliktu konwencjonalnego lub jedynie w cyberprzestrzeni.

Ministerstwo Cyfryzacji uwalnia cyfrowy potencjał polskiej gospodarki


Jakie korzyści dla biznesu i administracji niesie gromadzenie i przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej? Co może zapewnić polskim przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną na globalnych rynkach? I jaką mogą odegrać rolę w tworzeniu europejskiej strategii jednolitego rynku cyfrowego? To podstawowe pytania, na które szukają odpowiedzi uczestnicy konferencji "Jednolity Rynek Cyfrowy – czas na swobodny przepływ danych: wolność, wzrost, (cyber)bezpieczeństwo Europy".

Konferencja w Warszawie odbywa się z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z działającą przy Komisji Europejskiej - Dyrekcją Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (KE DG Connect). Dwudniowe wydarzenie jest kolejnym z serii, po Brukseli, Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Madrycie, Berlinie i Amsterdamie. Zarazem poprzedza listopadową konferencję podsumowującą prezydencję Finlandii w UE pt. "Gospodarka oparta na danych".

Swobodny przepływ danych. Według danych Komisji Europejskiej zaledwie 7% małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej prowadzi sprzedaż w innych krajach. Z tego powodu 28 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE. Wprowadza ono szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie wspólnoty będzie znacznie łatwiejsza. Formułuje również wobec branży ICT szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz przejrzystości działania.

Przyczajony tygrys. Firmy i organizacje działające w Polsce i krajach Europy Środkowo Wschodniej mają dziś niepowtarzalną szansę na wywarcie istotnego wpływu na ostateczny kształt europejskich standardów. Mają one zostać przedstawione w listopadzie br. w Helsinkach a skutecznie wdrożone do 29 maja 2020 roku.

- Polski rząd od samego początku działań podjętych w kierunku zniesienia barier w rozwoju handlu elektronicznego w Europie brał aktywny udział w wypracowywaniu zasad, mających zagwarantować UE pozycję światowego lidera w gospodarce cyfrowej - powiedział Karol Okoński, sekretarz stanu w MC i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. - Zachęcamy do śmiałego korzystania z rozwiązań chmurowych i czerpania korzyści jakie niesie możliwość swobodnego przepływu danych – dodał.

Przeczytał też list od premiera RP skierowany do uczestników konferencji.

- Zapewnienie niepodzielnej unii cyfrowej jest możliwe jedynie przy realizacji zasady swobodnego przepływu danych nieosobowych – napisał premier Mateusz Morawiecki. – Jesteśmy zgodni, że swobodne przenoszenie danych nieosobowych, a także sposób organizacji dostępu do danych w Unii Europejskiej jest kluczowym elementem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw – dodał szef polskiego rządu.

Inteligentne miasta to lepszy transport, czystsze środowisko, szerszy dostęp do kultury


Najnowsze osiągnięcia technologii cyfrowej pozwalają usprawnić system transportu zbiorowego w miastach, poprawić płynność ruchu samochodowego, ograniczyć zanieczyszczenia środowiska oraz ułatwić dostęp do kultury czy rozrywki – uważa Rafał Jaczyński, regionalny dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Huawei.
"Miasto zaczyna być inteligentne, gdy ludzie tym miastem zarządzający dochodzą do wniosku, że technologia cyfrowa jest świetnym narzędziem do tego, by lepiej wykorzystywać zasoby, które miasto ma, i – na koniec – sprawić, by mieszkańcy byli bardziej szczęśliwi" – powiedział PAP Jaczyński.

Czy inteligentne miasto jest rozsądne? Czy sztuczna inteligencja jest inteligentna? Czy cyberbezpieczeństwo w mieście jest sensowne? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty podczas konferencji CyberGov, która odbyła się w Warszawie.

"Miasto to nie jest maszyna. Miasto to bardziej ekosystem, bowiem oprócz maszyn zamieszkują je posługujący się tymi maszynami ludzie. Musimy się zastanowić, co z rzeczy, jakie chcemy robić w inteligentnym mieście, jest bezpieczne, dopuszczalne prawnie i społecznie odpowiedzialne" – powiedział Rafał Jaczyński.

Zdaniem Rafała Jaczyńskiego niepotrzebnie podchodzimy z nieufnością do pojęcia sztuczna inteligencja. "Sztuczna inteligencja jest póki co bardziej sztuczna niż inteligentna. Gdybyśmy wobec niej zastosowali ludzkie kryteria IQ, byłby to poziom 5-6–latka" – uspokaja.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, w inteligentnym mieście należy chronić te systemy, które analizują dane i pomagają podjąć decyzje. Ale również musimy chronić peryferyjne części układu, które stosunkowo łatwo jest przejąć, a to może poczynić duże szkody w funkcjonowaniu całego organizmu.

Rolą państwa, miasta i administratora systemu jest zbudowanie i przestrzeganie norm, określających wykorzystanie systemu zgodne z prawem i normami społecznymi.

Jedną z technologii działających w inteligentnym mieście jest choćby monitoring wizyjny – w tym rozpoznawanie twarzy. Ta technologia w niektórych miastach na świecie wykorzystywana jest do kontrolowania całych grup społecznych. Takie wykorzystanie technologii wzbudza sprzeciw ze względów etycznych.

Jednak pozytywnym przykładem wykorzystania rozpoznawania twarzy są systemy pozwalające na odnalezienie w rekordowym czasie osób zaginionych lub porwanych. Znane są przykłady, kiedy od momentu zgłoszenia do momentu identyfikacji i lokalizacji porywacza – dzięki zastosowaniu monitoringu i technik analizy obrazu – mijały jedynie dwie godziny.

Zaletą inteligentnego miasta może być także pamiętanie o ludziach i ich potrzebach, np. swobodny dostęp do sieci czy rozrywka. "Nie zapominajmy o ludziach, którzy nie mogą pójść na stadion i do muzeum. Nie wykorzystujemy w pełni technologii rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości, dzięki której poszerza się możliwość obcowania choćby z kulturą i sztuką" – dodał przedstawiciel Huawei.

Zastrzega jednocześnie, że miasto inteligentne nie zdejmuje z nas konieczności myślenia. "W nazwie sztuczna inteligencja czai się niebezpieczeństwo nieporozumienia. To są algorytmy efektywnie przetwarzające ogromną ilość danych, które potrafią się dostosowywać i uczyć, ale one nie myślą" – powiedział ekspert.

Zapytany, czy większym problemem dla rozwoju smart cities będą technologie czy ludzie, Rafał Jaczyński odpowiada: "Oczywiście ludzie, ale po obu stronach, to znaczy i użytkownicy, i twórcy tych projektów".

"Technologia nie ma dla nas ograniczeń. Jednak, mieszkając w tej części Europy pamiętamy wszechwidzącego Wielkiego Brata. Dlatego konstruując system zarządzania bezpieczeństwem miasta inteligentnego musimy brać pod uwagę kwestie etyczno–prawne" – dodał dyrektor regionalny Huawei ds. cyperbezpieczeństwa.

Według niego, w budowie schematu przykładowego smart city można wyszczególnić infrastrukturę, kanał łączności i chmurę.

Infrastruktura to urządzenia i czujniki kontaktujące się ze światem zewnętrznym, informujące o urządzeniu, a czasem również nim sterujące. Dane i sygnały z infrastruktury wędrują poprzez sieci i platformy komunikacyjne do chmury – miejsca, gdzie wszelkie dane z czujników i urządzeń są gromadzone i przetwarzane. Ze względu na ilość danych chmura danych jest jedynym rozwiązaniem na tanie i elastyczne przechowywanie i przetwarzanie danych.

Jaczyński porównuje czujniki i sieci do obwodowego układu nerwowego miasta. Tym samym chmura – dzięki analityce, wsparciu decyzyjności i sztucznej inteligencji – staje się mózgiem tego organizmu.

Źródło: Centrum Prasowe PAP/UniMarter
TAGI
Wszystkie artykuły... Bezpieczeństwo anti malware agnieszka więdłocha lajkonik mazowieckie doktryna psl rejestracja kryptologia karta wielowalutowa bezpieczeństwo w sieci gazeta wyborcza białystok informatyka pern praca bezpieczny internet programowanie cyberprzestępczość bezpieczeństwo narodowe rzeczypospolitej zarządzanie kryzysowe media społecznościowe cyberbezpieczeństwo gazeta wyborcza płock kryptologia i cyberbezpieczeństwo nadużycie finansowe studia rzeszów studia podyplomowe gdynia imprezy masowe studia cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo teleinformatyczne geodezja i kartografia odzyskiwanie danych szczytno audyt bezpieczeństwa informatycznego audyt it krajowy rejestr domen kryptologia studia studia podyplomowe informatyka audyt bezpieczeństwa informacji ustawa o cyberbezpieczeństwie bezpieczeństwo informacji testy penetracyjne cyberbezpieczeństwo praca prawa autorskie zdjęcia audyt bezpieczeństwa it modlitwa o szczęście bezpieczeństwo systemów informatycznych bezpieczeństwo imprez masowych politechnika śląska studia podyplomowe koń trojański wirus włodzimierz nowak firmach obrona narodowa bezpieczeństwo sieci komputerowych ciśnienie w warszawie amw rekrutacja cyberbezpieczeństwo studia cyberprzestępczość definicja jak się rysuje konia system siem zasoby informacyjne studia podyplomowe gdańsk studia podyplomowe politechnika śląska informatyka śledcza cyberbezpieczeństwo definicja imigracja do polski bezpieczeństwo cybernetyczne podział przestępstw ochrona danych geodezja rzeszów przetwarzanie informacji cyberbezpieczeństwo studia podyplomowe co to konfa szpiegostwo przemysłowe forum p audyt systemów informatycznych warszawa stolica polski strategia po polsku instytut kościuszki zabezpieczenie imprezy masowej organizator imprez administracja publiczna w polsce przemysłowe tvp poznań teleskop rzeczypospolitej polskiej bezpieczeństwo danych cert polska doświadczenia na fizyke wiadomości archeologiczne warszawa tokio odległość studia informatyczne gdańsk wyszukiwarka firm krs
OPINIE
Nie możesz dodać nowej opini!
Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
POPULARNE
›  Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
›  Smog – na co najbardziej szkodzi?
›  Stopa cukrzycowa – można jej uniknąć!
›  Innowacje biomedyczne z Polski wkrótce trafią na NASDAQ
›  Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
›  Masz zespół jelita drażliwego? Zapytaj lekarza o dietę FODMAP
›  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
›  Czy można szybko pozbyć się alkoholu z organizmu?
›  Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
›  Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
›  Ruch a mózg: chcesz mieć dobrą pamięć? Ćwicz jak najwięcej!
›  Smog prowadzi do różnych problemów zdrowotnych u dorosłych i dzieci
›  Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
›  10 porad, jak dbać o wzrok niemowlaka
›  Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
›  Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
›  2 mln polskich dzieci cierpi na alergiczny nieżyt nosa
›  Niskie ciśnienie: norma czy powód do niepokoju? Jak mierzyć?
›  Szpital Powiatowy Łask: Dzierżawca nie sprostał wymaganiom?
›  Resort zdrowia chce odbudować i poprawić opiekę psychiatryczną
›  Czego NIE mówić osobie cierpiącej na depresję?
›  Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?
›  Najzdrowsze produkty spożywcze świata!
›  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia
›  Jak wprowadzić PPK w firmie, korzystając z brytyjskich doświadczeń?
›  Zadbaj o dobrą kondycję swojego ucznia w szkole
›  Producenci ekstraktów z konopi walczą o ich zatwierdzenie przez UE
›  Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny!
›  Jak pielęgnować zęby u dzieci? Jak dbać o zęby każdego dnia?
›  Recepta na zdrowe małżeństwo dla każdego
›  Innowacja w żywieniu niemowląt!
›  Jak znany onkolog leczył się z nowotworu: rozmowa z prof. Jassemem
›  Ubezpieczenia Społeczne w Wielkiej Brytanii: zarys historyczny
›  Siedzący tryb życia groźniejszy niż myślisz. Ruch to zdrowie!
›  Stres przyczyną chorób. Nie zgadniesz, jak wielu
›  Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce
›  Schizofrenia zaczyna się w młodym wieku?
›  Dietetyczny zawrót głowy: modne diety kontra nauka
›  PKN Orlen przeznaczy 10 mln zł na program zdrowotny dla Płocka
›  Kiedy ból serca nie jest zawałem: fakty o dławicy piersiowej
›  Już ponad połowa Polaków ma problem z nadmiarem kilogramów
›  PPK - gdzie trzech się składa, jeden korzysta
›  Chcesz być zdrowy - zadbaj o relacje z innymi!
›  Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe: ryzyko choroby i wypadku!
›  Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii
›  Innowacje medyczne skracają kolejki do lekarzy i poprawiają jakość świadczeń
›  Jak działają apteki i na jakiej zasadzie sprzedają leki?
›  NIK o zapewnieniu opieki paliatywnej i hospicyjnej
›  Pacjenci onkologiczni mogą być leczeni szybciej i skuteczniej
›  Medycyna przyszłości: w które technologie warto inwestować
MARKET//UNIMARTER
Niania elektroniczna BEURER BY33 AGD małe > DLA DZIECKA > Nianie elektroniczne
AGD MAŁE//UNIMARTER

Niania elektroniczna BEURER BY33

Dzieci i niemowlęta > Bezpieczeństwo niemowląt > Nianie elektroniczne
Oczyszczacz BEURER LR 300 AGD małe > DO DOMU > Oczyszczacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Oczyszczacz BEURER LR 300

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja > Oczyszczacze powietrza
Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20 AGD małe > DO DOMU > Nawilżacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Urządzenia do kontroli klimatu > Nawilżacze
Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Pulsometr BEURER PM 15 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Ciśnieniomierze
AGD MAŁE//UNIMARTER

Pulsometr BEURER PM 15

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Ciśnieniomierze
Termometr BEURER FT 65 AGD małe > DLA DZIECKA > Termometry
AGD MAŁE//UNIMARTER

Termometr BEURER FT 65

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Termometry medyczne
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖