RYNEK ZDROWIA//UNIMARTER

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia

Marcin Jankowski/materiały prasowe Narodowy Kryzys Zdrowia  •  10/Wrzesień/2019 (15:00)
Katastrofalna kondycja publicznej ochrony zdrowia, a tym samym utrzymujący się permanentnie stan zagrażający zdrowiu i życiu Polaków doprowadza polski system opieki zdrowotnej na skraj funkcjonowania – alarmują przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, ogłaszając "Narodowy Kryzys Zdrowia".
UniMarter Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia

Narodowy Kryzys Zdrowia to solidarna walka – pacjentów, lekarzy i polityków – o publiczny system ochrony zdrowia


Skrajne niedofinansowanie, wysoka umieralność i przedwczesne zgony spowodowane chorobami nowotworowymi i sercowo-naczyniowymi, słaba dostępność usług medycznych, drastycznie długi czas oczekiwania na specjalistyczne zabiegi, przy jednocześnie niedostatecznej profilaktyce zdrowotnej w odniesieniu do dzieci oraz braku systemowych rozwiązań w zakresie opieki długoterminowej i geriatrii – to największe według Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza zaniedbania i dysfunkcje polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Głównym założeniem kampanii społecznej Narodowy Kryzys Zdrowia jest solidarna walka – pacjentów, lekarzy i polityków – o publiczny system ochrony zdrowia, który jako jedyny może zapewnić Polakom dostęp do pełnego spectrum świadczeń medycznych. Jednocześnie, jego aktualna niewydolność – tak finansowa, kadrowa, jak też organizacyjna – powoduje szereg mierzalnych strat i spadek zaufania do całego środowiska.

Tym samym, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wystosowała manifest, który wraz z zawartymi w nim postulatami wskazuje kierunki "uzdrowienia" systemu publicznej ochrony zdrowia. Pod planem naprawczym, zaprezentowanym przez OIL, podpisały się organizacje branżowe, w tym m.in.: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Okręgowa Rada Aptekarska w Warszawie, Porozumienie Rezydentów OZZL, Stowarzyszenie NEUROFIBROMATOZY POLSKA, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, Fundacja Alivia czy Fundacja My Pacjenci. Apel środowisk medycznych dostępny jest na stronie internetowej poświęconej akcji: polskatochorykraj.pl.

Środkiem do realizacji celu, jakim finalnie jest osiągnięcie europejskich standardów w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, jakości i dostępności usług medycznych, jak też efektów leczenia, wyrażonych w postaci wskaźników wyleczalności na poziomie właściwym dla krajów Unii Europejskiej – może być tylko zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 roku i finalnie 9 proc. PKB w 2030 roku oraz zmiany systemowe na poziomie instytucjonalnym – podsumowuje Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, inicjatora kampanii społecznej Narodowy Kryzys Zdrowia.

W imieniu i na rzecz pacjentów, w porozumieniu z organizacjami środowiskowymi, przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza – jako głos całego środowiska medycznego – kierują do polityków wszystkich partii i ugrupowań oraz decydentów 6 kluczowych postulatów. Ich realizacja wniesie znaczące zmiany systemowe i jakościowe do polskiego sytemu opieki zdrowotnej, przy jednoczesnej optymalizacji procesu jego oddłużania, aż po wydajne i skuteczne działanie najważniejszego elementu struktury instytucjonalnej kraju.

Postulaty stawiane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, obejmują takie obszary zadaniowe, jak:Za realizacją apolitycznie sformułowanych przez OIL postulatów, w tym najważniejszego – dotyczącego nakładów na polski system ochrony zdrowia – iść muszą systemowe i finansowe zmiany, które obejmą swym zasięgiem ważnie zdrowotnie i społecznie obszary, tj.:Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie podkreśla – Nie możemy bezczynnie czekać na upadek najważniejszego – choćby z czysto ludzkiego punktu widzenia – obszaru, jakim jest opieka zdrowotna. Nie chcemy być współodpowiedzialni za narażanie zdrowia i życia Polaków tylko z powodu pozornie czynionych, przez każdy kolejny rząd, oszczędności. Przeznaczanie na opiekę zdrowotną funduszy nieadekwatnych do potrzeb jest w naszej ocenie skrajną nieodpowiedzialnością. Naszym zadaniem jest nie "tylko leczyć", ale też zapewniać pacjentom europejskie standardy opieki medycznej i profilaktycznej. Obowiązkiem staje się zatem osiągnięcie w jak najszybszym czasie, ale nie później niż do 2024 roku, średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie średniej, która charakteryzuje kraje UE. Nie zrobimy tego bez dodatkowych funduszy.

Akcję Narodowy Kryzys Zdrowia wspiera komunikacyjnie spot obrazujący – przez pryzmat gry w szachy – polityczne rozgrywki, w wyniku których pacjenci i pracownicy służby zdrowia stają się ofiarami walki o wadzę. Pozorne ruchy, mające prowadzić do zwycięstwa, kończą się patową sytuacją dla całego systemu opieki zdrowotnej, który jest w dramatycznej kondycji.
1

Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, inicjatora kampanii społecznej Narodowy Kryzys Zdrowia

Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, inicjatora kampanii społecznej Narodowy Kryzys Zdrowia© Kampania Narodowy Kryzys Zdrowia
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza – jako jednostka samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – jest jedną z 24 okręgowych izb działających w Polsce. OIL w Warszawie zrzesza ponad 31 000 lekarzy i lekarzy dentystów z terenu województwa mazowieckiego. Działalność izby jest finansowana wyłącznie ze składek jej członków. Podstawę ustrojową tego samorządu stanowi art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do kluczowych zadań OIL należą: działania na rzecz bezpieczeństwa chorego, działania na rzecz oraz świadczenie pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, jak też reprezentacja i integracja środowiska lekarskiego.
2

Polska to chory kraj, ale wspólnie możemy go uleczyć!

Polska to chory kraj, ale wspólnie możemy go uleczyć!© Kampania Polska to Chory Kraj
Polska to chory kraj. Każdego roku nowotwory są przyczyna śmierci około 100 000 Polaków, a dostęp do leczenia raka jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. Średni czas oczekiwania na wizytę u endokrynologa wynosi 24 miesiące, w kolejce do kardiologa dziecięcego czekamy 12 miesięcy. Na 1000 mieszkańców Polski przypada średnio 2,4 lekarza – to najmniej w całej UE, gdzie średnia wynosi 3,8.

To tylko kilka zatrważających statystyk, które zmuszają nas do ogłoszenia Narodowego Kryzysu Zdrowia.

Polska to chory kraj, dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich polityków oraz osób mających wpływ na kluczowe decyzje o natychmiastowe działanie w duchu ponad politycznej jedności i ponadpartyjnej zgody w prowadzeniu odpowiedzialnej polityki zdrowotnej.

Jako obywatele jesteśmy zaniepokojeni stanem ochrony zdrowia i brakiem spójnej wizji systemu – jego koncepcji i celów na przyszłość. Zdrowie to kluczowa wartość dla każdego z nas. Tym bardziej to czujemy, im dalej zmierzamy w rozwoju gospodarczym i społecznym naszego kraju. Korzystanie z innych możliwości, które zapewnia nam rozwijający się świat, zawsze idzie w parze ze stanem naszego zdrowia.

Ubolewamy nad tym, jak głęboko zaniedbana jest sfera ochrony zdrowia w Polsce. Każde opóźnienie we wdrażaniu potrzebnych zmian jest działaniem przeciwko obywatelom. Dlatego apelujemy o przyjecie poniższych sześciu punktów jako wstępu do realnej, odpowiedzialnej reformy systemu ochrony zdrowia. Apelujemy o ponadpartyjną zgodę oraz deklaracje wszystkich polityków dotycząca wprowadzenia w życie i dbania o realizacje przygotowanych przez nas postulatów.
3

Manifest: Polska to Chory Kraj...

Manifest: Polska to Chory Kraj...© Narodowy Kryzys Zdrowia
Osiągnięcie minimalnych publicznych nakładów na system ochrony zdrowia nie mniejszych niż 6,8% produktu krajowego brutto do końca roku 2021 oraz 9% PKB do końca 2030 r. Każdy dzień zwłoki w finansowaniu systemu poniżej średniej Unii Europejskiej (6,8%) wpędza ochronę zdrowia w coraz większy dług i przyczynia się do zgonów Polaków, których można by uniknąć, osiągając powyższą wartość. Jest to absolutne minimum potrzebne od zaraz. 9% PKB to perspektywa stabilnej starości, spokojnego życia i poczucia bezpieczeństwa. Jest to inwestycja, która jednocześnie sprzyja rozwojowi gospodarczemu naszej Ojczyzny.

Utworzenie wspólnego Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej już od nadchodzącej kadencji parlamentu. Nie godzimy się na krótkowzroczne decyzje polityków dotyczące naszego leczenia. Często wskutek niewydolnego systemu ochrony zdrowia (słabości Ministerstwa Zdrowia) członkowie naszych rodzin zmuszeni są do pobierania zasiłków i rent (bez świadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) zamiast pracować i prowadzić aktywny tryb życia. Jeden minister to szersze spojrzenie, brak marnotrawstwa i spójne decyzje.

Podjecie natychmiastowych działań prowadzących do osiągnięcia średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie średniej Unii Europejskiej, nie później niż do 2024 r. Choroby nowotworowe i sercowo-naczyniowe zbierają zbyt duże żniwo wśród naszych rodzin i przyjaciół. Widzimy, jakie cierpienie generuje nie tylko sama choroba, lecz także bezradność i zagubienie ludzi w chaotycznym i niedofinansowanym systemie. Nie godzimy się na fakt, że za zachodnią granicą tę samą chorobę można wyleczyć, a u nas jest się skazanym na śmierć. Poprawa oznacza osiągnięcie do 2024 r. wskaźników na poziomie co najmniej średniej europejskiej w sferze długosci i jakosci zycia oraz wyleczalnosci osób cierpiacych na choroby nowotworowe i sercowo-naczyniowe.

Wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na pomoc lekarska lub badanie medyczne, okreslonego przez naukowców i lekarzy zajmujacych sie konkretnym zagadnieniem zdrowotnym. Jestesmy swiadomi, ze kolejki nie znikna całkowicie. Jednak w sytuacji gdy zamiast lekarzy, leczenia lub badan to kolejka decyduje o czyjejs sprawnosci, zdrowiu lub zyciu, boimy sie o siebie i przyszłosc naszych dzieci. Stop kolejkom, w których umieramy!

Zabezpieczenie miejsc opieki długoterminowej i geriatrii poprzez osiagniecie srednich wskazników Unii Europejskiej do 2024 r. Juz niedługo co trzecia osoba w Polsce bedzie w wieku emerytalnym. Nasi rodzice i dziadkowie, ale równiez nasze dzieci, rodzenstwo lub partnerzy zyciowi potrzebuja opieki, kiedy cierpia na choroby przewlekłe, pomocy, gdy sa niesamodzielni i wsparcia, kiedy odchodza. Obecnie kazdy pozostaje sam, w przerazliwej ciszy i zagubieniu. Dajmy sobie szanse na godna starosc i chorowanie.

Znacznie wyzszy standard profilaktyki dzieciecej. Wszyscy wiemy, ze zdrowe dzieci to przyszłosc narodu. Nie osiagniemy tego bez wsparcia panstwa, które dzis całkowicie marginalizuje profilaktyke. W pierwszej kolejnosci zadamy podjecia wszelkich działan, aby trzy wskazniki – odsetek dzieci z próchnica, skrzywieniem kregosłupa oraz otyłoscia – osiagneły do 2024 r. normy wskazane przez Swiatowa Organizacje Zdrowia i kraje Unii Europejskiej. Dziś leczymy zbyt wiele chorób, którym można było zapobiec.

Wybraliśmy sześć najważniejszych spraw, bez załatwienia których nie pójdziemy do przodu. Wyznaczone przez nas cele są policzalne a ich osiągnięcie łatwe do oceny w przyszłości. Już dziś musimy zabrać się do pracy, aby w wyznaczonym czasie móc powiedzieć, ze zrealizowaliśmy pierwsze zadania. Jednak potrzeba do tego jedności. Zdrowie nie ma barw politycznych, dlatego oczekujemy deklaracji wszystkich partii, ze tych sześć celów osiągniemy wspólnie, niezależnie od tego, kto będzie podejmował decyzje.
TAGI
Wszystkie artykuły... Rynek Zdrowia rynek zdrowia zdrowie warszawa polska manifest narodowy kryzys zdrowia
OPINIE
Nie możesz dodać nowej opini!
Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
POPULARNE
›  Stopa cukrzycowa – można jej uniknąć!
›  Kiedy ból serca nie jest zawałem: fakty o dławicy piersiowej
›  Recepta na zdrowe małżeństwo dla każdego
›  Czego NIE mówić osobie cierpiącej na depresję?
›  Brakuje lekarzy, a liczba świadczeń medycznych systematycznie rośnie
›  Utrudniony dostęp do leczenia psychiatrycznego
›  Najzdrowsze produkty spożywcze świata!
›  Już ponad połowa Polaków ma problem z nadmiarem kilogramów
›  Producenci ekstraktów z konopi walczą o ich zatwierdzenie przez UE
›  Chcesz być zdrowy - zadbaj o relacje z innymi!
›  Chorzy na agresywną postać przewlekłej białaczki limfocytowej w Polsce bez dostępu do właściwego leczenia
›  Jak bezpiecznie opóźniać procesy starzenia?
›  Innowacja w żywieniu niemowląt!
›  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia
›  Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny!
›  Siedzący tryb życia groźniejszy niż myślisz. Ruch to zdrowie!
›  Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii
›  Pacjenci onkologiczni mogą być leczeni szybciej i skuteczniej
›  Ruch a mózg: chcesz mieć dobrą pamięć? Ćwicz jak najwięcej!
›  W Europie rocznie dopuszcza się na rynek ponad 80 nowych leków
›  Jak pielęgnować zęby u dzieci? Jak dbać o zęby każdego dnia?
›  Niskie ciśnienie: norma czy powód do niepokoju? Jak mierzyć?
›  Zadbaj o dobrą kondycję swojego ucznia w szkole
›  Schizofrenia zaczyna się w młodym wieku?
›  Co trzeci Polak stosuje domowe sposoby leczenia, a 90 proc. zażywa leki bez recepty
›  Stres przyczyną chorób. Nie zgadniesz, jak wielu
›  Dietetyczny zawrót głowy: modne diety kontra nauka
›  Przegląd rynku z Prawo.pl: nowości w aptekach, dentysta w szkole
›  Masz zespół jelita drażliwego? Zapytaj lekarza o dietę FODMAP
›  Starzenie się nie powinno boleć! Dlaczego warto leczyć ból?
›  Innowacje medyczne skracają kolejki do lekarzy i poprawiają jakość świadczeń
›  Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?
›  Ucieczki dzieci z domu to problem nie tylko wakacyjny
›  Resort zdrowia chce odbudować i poprawić opiekę psychiatryczną
›  Jak znany onkolog leczył się z nowotworu: rozmowa z prof. Jassemem
›  Jak działają apteki i na jakiej zasadzie sprzedają leki?
MARKET//UNIMARTER
BIO PLANET 500g Kasza gryczana palona Bio Spożywcze > Produkty sypkie > Kasza
SPOŻYWCZE//UNIMARTER

BIO PLANET 500g Kasza gryczana palona Bio

Spożywcze > Produkty sypkie > Kasza
BIO PLANET 400g Morele suszone Bio Spożywcze > Bakalie
SPOŻYWCZE//UNIMARTER

BIO PLANET 400g Morele suszone Bio

Żywność, napoje i tytoń > Żywność > Orzechy i ziarna
BIO PLANET 100g Krążki ananasa Bio Spożywcze > Bakalie
SPOŻYWCZE//UNIMARTER

BIO PLANET 100g Krążki ananasa Bio

Żywność, napoje i tytoń > Żywność > Orzechy i ziarna
Masażer BEURER MG 16 Czerwony AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Masażer BEURER MG 16 Czerwony

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Masażer BEURER MG 100 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Masażer BEURER MG 100

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Masażer BEURER MG 150 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Masażer BEURER MG 150

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Artykuły Video Społeczność Seniorzy Rynek Zdrowia Market
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖