TELEWIZJA//UNIMARTER

Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii

(c) Newseria//Video  •  4/Wrzesień/2019 (10:54), aktualizacja 10/Wrzesień/2019 (20:01)
ZUS wydaje ponad 1 mld zł rocznie na świadczenia dla chorych na schizofrenię. Znaczna część pacjentów nie musiałaby przechodzić na rentę i mogłaby pozostać aktywna zawodowo, gdyby otrzymała właściwą opiekę medyczną. Zdaniem ekspertów sytuację chorych może poprawić większa dostępność leków o przedłużonym działaniu oraz zmiana modelu opieki szpitalnej na środowiskową, bazującą na lokalnych poradniach psychiatrycznych.

Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii. Nowy model może przynieść korzyść pacjentom i gospodarce


Schizofrenia to choroba psychiczna o nieznanym podłożu. W jej przebiegu dochodzi do zaburzenia treści myślenia i spostrzegania, najczęściej w postaci urojeń i pseudohalucynacji słuchowych. Chory nie jest w stanie realnie ocenić samego siebie ani otoczenia, w którym się znajduje, w efekcie czego odsuwa się od świata i bliskich. Schizofrenia występuje stosunkowo często – na świecie choruje na nią 50 mln osób, w Polsce według szacunków NFZ ok. 200 tys. W powszechnym, mylnym przekonaniu, chorzy to osoby agresywne, nieobliczalne i niezdolne do funkcjonowania w społeczeństwie. Tymczasem ze schizofrenią można prowadzić niemal normalne życie, zarówno rodzinne, jak i zawodowe.

– Musimy mieć świadomość, że w wielu państwach pacjenci z tą jednostką chorobową są aktywni zawodowo i zmiany w organizacji opieki zdrowotnej, społecznej powinny pójść w tym kierunku, żeby przywracać osoby chore na rynek pracy – mówi agencji informacyjnej Newseria dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego.

Aby pacjenci mogli funkcjonować w społeczeństwie, niezbędne jest przede wszystkim odpowiednie leczenie, utrzymujące chorobę w stanie remisji. Tradycyjne leki należy przyjmować codziennie. Zdarza się, że chorzy nie zażywają farmaceutyków, gdyż uważają, że nie są one im potrzebne, lub zapominają o kolejnej dawce. Rozwiązaniem są nowoczesne leki o przedłużonym działaniu (LAT – long-acting treatment), podawane w zastrzyku raz na miesiąc, a nawet raz na kwartał. Z bezpłatnych terapii lekami o przedłużonym działaniu może skorzystać jednak jedynie kilka procent polskich pacjentów. Nie mają oni także dostępu do leków podawanych raz na trzy miesiące, mimo że są one już dostępne w większości krajów europejskich.

– Jest to tak samo skuteczny lek jak podawany w tabletkach. Dodatkowo generuje znacznie mniej objawów niepożądanych. To duży przełom w opiece nad tą grupą pacjentów. Zanim wprowadzono długodziałające leki przeciwpsychotyczne, często mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, które się nazywa brakiem współpracy – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Istotnym problemem jest także sposób prowadzenia leczenia w Polsce oparty na modelu azylowym, czyli szpitalnym, oraz brak skoordynowanej opieki. Konieczność hospitalizacji eliminuje pacjentów z życia zawodowego, nie służy także leczeniu – większość szpitali jest niedofinansowana i cierpi na brak wykwalifikowanego personelu, w dodatku znajduje się najczęściej w dużym oddaleniu od miejsca zamieszkania chorego. Pozytywną zmianę ma przynieść wdrożony w 2017 roku Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

– Jednym z głównych celów jest odejście od modelu azylowego, opartego na dużych szpitalach, hospitalizacjach w tradycyjnym modelu, na rzecz opieki środowiskowej – mówi dr Marek Balicki, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.

W ramach programu od lipca 2018 roku w całej Polsce powstało 27 lokalnych centrów zdrowia psychicznego, gdzie chorzy mogą uzyskać szybką pomoc, od diagnozy po opracowanie planu leczenia. W centrach tych bez wcześniejszego umawiania się można się skonsultować z psychologiem lub psychiatrą. Twórcy programu chcą, by w razie konieczności leczenia szpitalnego, ono także odbywało się blisko miejsca zamieszkania pacjenta, głównie na niewielkich oddziałach psychiatrycznych w lokalnych szpitalach. Dzięki temu pacjent ma kontakt z rodziną i przyjaciółmi, co sprzyja powrotowi do zdrowia.

– Na tym polega przede wszystkim opieka środowiskowa, żeby przy pierwszym epizodzie szybko zareagować, utrzymywać remisję, nie pozwalać, żeby pacjent robił sobie wakacje lekowe lub z różnych przyczyn doszło do pogorszenia, co się może wiązać z zupełnie niezależnymi od pacjenta elementami – tłumaczy prof. Piotr Gałecki.

Obecnie 27 centrów zdrowia psychicznego, powstałych w ramach programu pilotażowego, jest w stanie obsłużyć 3 mln Polaków, czyli 10 proc. społeczeństwa. Koordynatorzy programu liczą na to, że do jego zakończenia taką formą opieki objętych zostanie 20 proc. dorosłych Polaków. Jednocześnie pracują nad innymi formami deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej i rozwoju modelu środowiskowego.

– W perspektywie kolejnych 5–10 lat większość Polaków będzie miała w swojej dzielnicy, w swoim mieście albo powiecie centrum zdrowia psychicznego – mówi dr Marek Balicki.

Eksperci rekomendują ponadto tworzenie programów rehabilitacji zawodowej dla pacjentów chorych na schizofrenię. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada środki na świadczenia prewencji rentowej, obecnie jednak są one niewielkie. Przeznaczenie większych kwot na aktywizację pacjentów mogłoby sprawić, że chorzy zamiast uzyskiwać świadczenia rentowe mogliby np. pracować w warunkach pracy chronionej w większym zakresie, niż to jest obecnie.

– Według map potrzeb zdrowotnych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia pacjenci ze schizofrenią praktycznie nie mają świadczeń z zakresu rehabilitacji, mówię tu głównie o rehabilitacji zawodowej, więc to jest ten obszar, który wymaga poprawy – mówi dr Jerzy Gryglewicz.

Przywrócenie osób chorych na schizofrenię do życia społecznego i zawodowego ma istotne znaczenie również dla gospodarki. Schizofrenia to choroba ludzi młodych – diagnozę stawia się zazwyczaj pacjentom w wieku 18–30 lat, w pełni możliwości zawodowych. Obecnie 15 proc. chorych pozostaje jednak aktywnych na rynku pracy, ponad 60 proc. przechodzi natomiast na rentę. Generuje to znaczne koszty. W 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na świadczenia dla tej grupy chorych ponad 1 mld zł. Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia związane z leczeniem były natomiast dwukrotnie niższe i wynosiły ponad 600 mln zł.

– Więcej wydajemy z ubezpieczeń społecznych na tę jednostkę chorobową niż ze zdrowotnych. Jedyną rekomendacją, która sama się nasuwa, jest to, że jeśli zwiększymy skuteczność leczenia tej jednostki chorobowej, a zwłaszcza jeśli zminimalizujemy objawy tej choroby, to jesteśmy w stanie zaoszczędzić duże środki w systemie ubezpieczeń społecznych – mówi dr Jerzy Gryglewicz.
1

Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii

Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii© (c) Newseria
1. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Głównym zadaniem opieki środowiskowej w leczeniu schizofrenii jest zapewnienie jej stabilności i ciągłości. Schizofrenia polega na tym, że przebiega w okresach zaostrzenia, a leki trzeba przyjmować praktycznie przez całe życie. Dlatego tak ważne jest, żeby na początku zaostrzenia mieć stały kontakt ze swoim terapeutą lub z grupą lekarzy i terapeutów, którzy znają przebieg historii pacjenta, jego poprzednie leczenie, jego dotychczasowe leczenie. I każdy w sposób specyficzny, trochę odmienny choruje na schizofrenię i znajomość tej charakterystyki indywidualnej przebiegu choroby u danego pacjenta jest bardzo istotna. I na tym polega przede wszystkim ta opieka środowiskowa, żeby przy pierwszym epizodzie szybko zareagować, żeby utrzymywać remisję, żeby nie pozwalać, żeby pacjent robił sobie wakacje lekowe lub z różnych przyczyn doszło do pogorszenia, co się może wiązać z zupełnie niezależnymi od pacjenta elementami, i to jest bardzo istotne.

N: A jakie znaczenie dla efektywnego leczenia schizofrenii mają leki o przedłużonym działaniu, jak one też pomagają?

Leki o przedłużonym działaniu dokonały pewnej rewolucji w opiece nad pacjentami cierpiącymi na schizofrenię. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, przebiegającą z nawrotami. Niestety stosowanie doustnych leków przeciwpsychotycznych wiązało się z tym, że pacjent musiał kilka leków, nawet kilka tabletek przyjmować dziennie rano, w południe lub wieczorem i leki te wiązały się z pewną grupą objawów niepożądanych. Dlatego po osiągnięciu remisji, czyli poprawy stanu psychicznego po kilku tygodniach lub miesiącach często pacjent z powodu objawów niepożądanych odstawiał te leki, ponieważ nie miał już objawów choroby podstawowej. I to zjawisko nazywane jest brakiem współpracy i bardzo często mieliśmy z tym do czynienia zanim wprowadzono długodziałające leki przeciwpsychotyczne. Długodziałające leki przeciwsychotyczne powodują, że pacjent otrzymuje jedną iniekcję raz w miesiącu, jest to tak samo skuteczny lek jak lek podawany w tabletkach, dodatkowo posiada znacznie mniejszą liczbę objawów niepożądanych. Dlatego dokonało to dużego przełomu w opiece nad tą grupą pacjentów.

2. Marek Balicki, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.

W Polsce od 2017 roku obowiązuje Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, on jest przewidziany na 5 lat, czy na 6, od 2022 roku, jest to druga edycja programu. I jednym z głównych celów jest zmiana modelu opieki psychiatrycznej w Polsce, czyli odejście od tego modelu azylowego, opartego na dużych szpitalach, na hospitalizacjach w tradycyjnym modelu szpital, poradnia na rzecz opieki środowiskowej. Czyli wszystkie formy opieki: przychodnia, poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia domowego, środowiskowego, odział dzienny i oddział szpitalny, bo taki też czasami jest potrzebny, są położone na miejscu, gdzie mieszkają pacjenci czy, gdzie mieszka społeczność, która jest obsługiwana przez ten zespół i ten zespół nazywamy centra zdrowia psychicznego. Czyli odchodzimy od dużych szpitali i od opieki takiej, gdzie 70 proc. środków wydajemy na szpitale na rzecz opieki w środowisku, które jest blisko miejsca zamieszkania, łatwo dostępne i szybko dostępne.

Można powiedzieć, że schizofrenia należy do tych ciężkich jak to mówi Światowa Organizacja Zdrowia, zaburzeń psychicznych, chorób psychicznych. W związku z tym stworzenie takiego modelu, który jest szybko dostępny, bo wiemy, że w schizofrenii jednym z problemów jest późne rozpoczęcie leczenia i różne bariery, które to na dodatek utrudniają, czyli jest możliwość szybkiego dostępu i jeszcze na pierwszej linii nie będzie lekarz, tylko psycholog, co mniej stygmatyzuje niż pierwsza wizyta u psychiatry, to wydaje się, że z perspektywy, przynajmniej tego problemu w schizofrenii, jakim jest wczesne rozpoczęcie leczenia, to to jest zmiana dość radykalna. Kolejny element, że jak ktoś jest objęty opieką długoterminową, a schizofrenia jest chorobą, która trwa i jest zaliczana do chorób przewlekłych, to ważne jest, żeby był ktoś, kto zarządza tym całym procesem leczenia i wspiera pacjenta w tej sprawie, czyli koordynator opieki. I tacy koordynatorzy opieki są w centrach zdrowia psychicznego, a nie ma ich w tym tradycyjnym modelu, bo w tradycyjnym modelu Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za pojedyncze porady.

W tej chwili 27 centrów zdrowia psychicznego obejmuje około 3 mln dorosłych mieszkańców, czyli 10 proc. dorosłych Polaków. Pilotaż się kończy za 2 lata, w tym roku planowane jest rozszerzenie gdzieś o 50 proc. Myślę, że do zakończenia pilotażu 20 proc., może 25 dorosłych Polaków będzie już objętych taką formą pomocy. I jednocześnie pracujemy nad nową perspektywą unijną, która będzie mogła wspierać deinstytucjonalizację opieki i rozwój modelu środowiskowego. Czyli można powiedzieć, że w perspektywie pomiędzy 5 a 10 lat większość Polaków będzie miała w swojej dzielnicy, w swoim mieście, albo w swoim powiecie centrum zdrowia psychicznego, do którego będzie można przyjść bez wcześniejszego zapisania się, od 8.00 do 18.00, porozmawiać z psychologiem, żeby się dowiedzieć, albo uzyskać pomoc, a w pozostałych godzinach będzie lekarz dyżurny jak by się zdarzył poważny kryzys, skoro nie może czekać do dnia następnego.

3. Jerzy Gryglewicz, ekspert Uczelni Łazarskiego.

Musimy mieć świadomość, że pacjenci z tą jednostką chorobową w wielu państwach są aktywni zawodowo i cały kierunek zmian w organizacji opieki zdrowotnej, społecznej powinien pójść w tym obszarze, żeby przywracać te osoby z tą jednostką chorobową na rynek pracy. Już według wielu doświadczeń międzynarodowych te osoby bardzo dobrze sprawują się, jeśli chodzi o rynek pracy. Przy obecnej stopie bezrobocia wydaje się, że ten kierunek również powinien być istotny nie tylko z powodu opieki zdrowotnej, zapewnienia im poprawy zdrowia, ale przede wszystkim byłby istotny dla naszej gospodarki.

N: A czy możemy podać kwotę, jakie to są koszty?

Rocznie ponad miliard złotych, dokładnie miliard sto jedenaście tysięcy, mówimy o danych za rok 2016 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na osoby ze schizofrenią. Co ciekawego, wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia związane z leczeniem są dwukrotnie niższe, czyli 600 mln zł. Czyli możemy powiedzieć, że więcej wydajemy z ubezpieczeń społecznych na tę jednostkę chorobową niż ze zdrowotnych. I jedyną rekomendacją, która sama się nasuwa to jest to, że jeśli zwiększymy skuteczność leczenia tej jednostki chorobowej, a zwłaszcza zminimalizowanie objawów tej choroby, to jesteśmy w stanie zaoszczędzić duże środki w systemie ubezpieczeń społecznych.

To, że schizofrenia generuje koszty społeczne jest przede wszystkim wynikiem dosyć archaicznego podejścia do tej choroby. Czyli pewna stygmatyzacja tych pacjentów, pewne izolowanie powodowało to, że ci pacjenci praktycznie byli ograniczani, jeśli chodzi o możliwości aktywności nie tylko społecznej, nie tylko rodzinnej, ale i zawodowej. Wydaje się, że w tej chwili od kilku lat i m.in. to spotkanie temu służy, zmieniamy model opieki psychiatrycznej na model opieki środowiskowej. I to rozwiązanie może w istotny sposób również przynieść określone korzyści w obszarze właśnie ubezpieczeń społecznych i spowodować to, że w obszarze leczenia chorób psychicznych dokonamy istotnego kroku, który został dokonany w wielu państwach europejskich, gdzie poziom opieki psychiatrycznej na przestrzeni ostatnich lat poprawił się na tyle zdecydowanie, że pacjenci z tymi jednostkami, bo tutaj mówimy głównie o schizofrenii, ale również warto pamiętać o depresji, mają lepsze efekty leczenia i szybszy powrót do aktywności zawodowej, społecznej i po prostu lepiej czują się w społeczeństwie.

Przede wszystkim, jeśli chodzi o koszty społeczne, tutaj my rekomendujemy w naszym raporcie tworzenie pewnych programów rehabilitacji zawodowej dla tych osób. Czyli po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są świadczenia związane z tzw. świadczeniami prewencji rentowej. Wydaje mi się, że tutaj większa aktywność ze strony ZUS-u przy tworzeniu takich programów mogłoby spowodować to, że osoby zamiast uzyskiwać świadczenia rentowe mogłyby pracować np. w warunkach pracy chronionej w większym zakresie niż to jest obecnie. Obecnie zauważamy, że te środki przeznaczone na aktywizację tych pacjentów są niewielkie. Według map potrzeb zdrowotnych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia pacjenci ze schizofrenią praktycznie nie mają świadczeń z zakresu rehabilitacji, mówię tu głównie o rehabilitacji zawodowej, więc to jest ten obszar, który wymaga poprawy.
TAGI
Wszystkie artykuły... Telewizja zdrowie video psychologia ministerstwo zdrowia psyche leczenia schizofrenia unimarter leczenie schizofrenia leki długodziałające leczenie psychiatryczne aktywność zawodowa osób chorych na schizofrenię centrum zdrowia psychicznego Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
OPINIE
Nie możesz dodać nowej opini!
Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
POPULARNE
›  Stopa cukrzycowa – można jej uniknąć!
›  Kiedy ból serca nie jest zawałem: fakty o dławicy piersiowej
›  Recepta na zdrowe małżeństwo dla każdego
›  Czego NIE mówić osobie cierpiącej na depresję?
›  Brakuje lekarzy, a liczba świadczeń medycznych systematycznie rośnie
›  Utrudniony dostęp do leczenia psychiatrycznego
›  Najzdrowsze produkty spożywcze świata!
›  Już ponad połowa Polaków ma problem z nadmiarem kilogramów
›  Producenci ekstraktów z konopi walczą o ich zatwierdzenie przez UE
›  Chcesz być zdrowy - zadbaj o relacje z innymi!
›  Chorzy na agresywną postać przewlekłej białaczki limfocytowej w Polsce bez dostępu do właściwego leczenia
›  Jak bezpiecznie opóźniać procesy starzenia?
›  Innowacja w żywieniu niemowląt!
›  Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny!
›  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia
›  Siedzący tryb życia groźniejszy niż myślisz. Ruch to zdrowie!
›  Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii
›  Pacjenci onkologiczni mogą być leczeni szybciej i skuteczniej
›  W Europie rocznie dopuszcza się na rynek ponad 80 nowych leków
›  Ruch a mózg: chcesz mieć dobrą pamięć? Ćwicz jak najwięcej!
›  Jak pielęgnować zęby u dzieci? Jak dbać o zęby każdego dnia?
›  Niskie ciśnienie: norma czy powód do niepokoju? Jak mierzyć?
›  Zadbaj o dobrą kondycję swojego ucznia w szkole
›  Schizofrenia zaczyna się w młodym wieku?
›  Co trzeci Polak stosuje domowe sposoby leczenia, a 90 proc. zażywa leki bez recepty
›  Stres przyczyną chorób. Nie zgadniesz, jak wielu
›  Dietetyczny zawrót głowy: modne diety kontra nauka
›  Przegląd rynku z Prawo.pl: nowości w aptekach, dentysta w szkole
›  Masz zespół jelita drażliwego? Zapytaj lekarza o dietę FODMAP
›  Innowacje medyczne skracają kolejki do lekarzy i poprawiają jakość świadczeń
›  Starzenie się nie powinno boleć! Dlaczego warto leczyć ból?
›  Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?
›  Ucieczki dzieci z domu to problem nie tylko wakacyjny
›  Resort zdrowia chce odbudować i poprawić opiekę psychiatryczną
›  Jak znany onkolog leczył się z nowotworu: rozmowa z prof. Jassemem
›  Jak działają apteki i na jakiej zasadzie sprzedają leki?
MARKET//UNIMARTER
BIO PLANET 500g Kasza gryczana palona Bio Spożywcze > Produkty sypkie > Kasza
SPOŻYWCZE//UNIMARTER

BIO PLANET 500g Kasza gryczana palona Bio

Spożywcze > Produkty sypkie > Kasza
BIO PLANET 400g Morele suszone Bio Spożywcze > Bakalie
SPOŻYWCZE//UNIMARTER

BIO PLANET 400g Morele suszone Bio

Żywność, napoje i tytoń > Żywność > Orzechy i ziarna
BIO PLANET 100g Krążki ananasa Bio Spożywcze > Bakalie
SPOŻYWCZE//UNIMARTER

BIO PLANET 100g Krążki ananasa Bio

Żywność, napoje i tytoń > Żywność > Orzechy i ziarna
Masażer BEURER MG 16 Czerwony AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Masażer BEURER MG 16 Czerwony

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Masażer BEURER MG 100 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Masażer BEURER MG 100

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Masażer BEURER MG 150 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Masażer BEURER MG 150

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Artykuły Video Społeczność Seniorzy Rynek Zdrowia Market
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖