UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Jak wprowadzić PPK w firmie, korzystając z brytyjskich doświadczeń?

PAP/Aviva/UniMarter/Centrum Prasowe PAP  •  2/Październik/2019 (11:50), aktualizacja 2/Październik/2019 (12:07)
Od 1 lipca 2019 roku największe przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 pracowników wchodzą do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do PPK automatycznie zostaną zapisani pracownicy tych firm w wieku 18-55 lat. Polski program PPK jest wzorowany na brytyjskich planach emerytalnych dla pracowników, które działają od 7 lat. Uczestniczy w nich ok. 10 milionów pracowników, czyli 87% objętych programem. Ponad 3 miliony z nich – a są to pracownicy 20 tysięcy firm – ma PPK w Aviva UK. Jakie doświadczenia brytyjskich firm na etapie wdrażania PPK są interesujące dla nas?
UniMarter Jak wprowadzić PPK w firmie, korzystając z brytyjskich doświadczeń?

Gorący okres dla firm 250+ - Aviva i Sage integrują systemy do obsługi PPK


Malcom Goodwin, który w brytyjskiej Avivie odpowiada za plany emerytalne dla przedsiębiorstw, wskazuje, żeby: nie zwlekać do ostatniej chwili, przygotować konkretny plan obejmujący komunikację z pracownikami, zadbać o jakość danych pracowników oraz postawić na integrację systemów kadrowo-płacowych z systemami PPK.

25 października upływa termin podpisania umów o zarządzaniu PPK z wybraną instytucją finansową przez firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. Według informacji przekazanej wczoraj przez Pawła Borysa, prezesa PFR, umowy podpisało dotychczas 890 spośród ok. 4 tys. największych firm.

Zawarliśmy dotychczas 105 umów o zarządzaniu PPK. Kolejne 86 firm podpisało z nami listy intencyjne lub zadeklarowało wybór naszej oferty. Codziennie prowadzimy rozmowy z kolejnymi przedsiębiorstwami w całym kraju. Jesteśmy na dobrej drodze, aby przekroczyć nasz cel, jakim jest 10% udział w rynku PPK - mówi Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI.


Dużo wysiłku wkładamy w przygotowanie do operacyjnej obsługi programów w firmach, które nam zaufały. Wspieramy pracodawców w komunikacji PPK do pracowników. Stawiamy na narzędzia elektroniczne i integrację systemów informatycznych. Każdy pracownik objęty PPK zyska dostęp do serwisu samoobsługowego MojaAviva, gdzie może m. in. łatwo sprawdzać stan swoich środków. Pracodawców wspierają też nasi eksperci w zakresie programów emerytalnych. Przygotowujemy narzędzia do komunikacji z pracownikami po angielsku, a także po ukraińsku.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do PPK za pośrednictwem Aviva Investors TFI oraz korzystają z systemu Sage Kadry i Płace One Payroll mogą zautomatyzować zarządzanie programem PPK. Sage i Aviva zawarły w sierpniu umowę, przewidującą integrację systemów informatycznych. Dokumenty i dane niezbędne do prowadzenia PPK, m.in. umowy o przystąpieniu do programu, jak również deklaracje pracowników czy wskazania wysokości składek, przesyłane będą z oprogramowania kadrowo-płacowego Sage Kadry i Płace One Payroll do systemów informatycznych Avivy. Korzystanie z usługi będzie łatwe oraz intuicyjne dzięki specjalnie zaprojektowanemu interfejsowi aplikacji (API, ang. application programming interface), który w ramach umowy z Aviva Sage dostarczy swoim klientom.

Czym są i jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe w największych firmach?


Zgodnie z ustawą o PPK, do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Obejmie ona pracowników w wieku 18-55 lat, natomiast ci starsi mogą przystąpić do PPK dobrowolnie. Wszyscy mają też prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie.

Po wejściu w życie systemu w największych firmach, co kolejne pół roku - aż do stycznia 2021 r. - system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorcach.

Oszczędności emerytalne tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik, przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc. Pracodawca ma wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Zarządzaniem i inwestowaniem pieniędzy gromadzonych w ramach PPK zajmować się będą instytucje finansowe, które spełniają odpowiednie warunki i zostaną wpisane do ewidencji, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. W piątek, 28 czerwca w ewidencji takich instytucji było 18.

Pracownicze Plany Kapitałowe – najlepszym zabezpieczeniem finansowym na jesień życia! W Polsce konieczne jest wprowadzenie dywersyfikacji źródeł zabezpieczenia na starość – uważają uczestnicy panelu poświęconego Pracowniczym Planom Kapitałowym, który odbył się we wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ich zdaniem właśnie przystąpienie do PPK zapewni Polakom godne emerytury.

Jak wyjaśniła Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce zakłada, że im więcej opłacimy składek i im później przejdziemy na emeryturę, tym będzie ona wyższa. "Tymczasem obecnie ponad 90 proc. uprawnionych przechodzi na emeryturę w ciągu 11 miesięcy po osiągnięciu wieku emerytalnego i ma to przełożenie na wysokość świadczenia" – powiedziała Uśćińska, dodając, że taka sytuacja dodatkowo uzasadnia uruchomienie PPK .

W opinii Uścińskiej kolejnym ważnym argumentem za PPK jest przewidywane obniżanie się tzw. stopy zastąpienia. Jest to wskaźnik średniego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o składkę emerytalną. Według danych Ministerstwa Finansów stopa zastąpienia wynosi obecnie 56,4 proc., jednak według prognoz w 2040 r. może spaść do 37 proc, a w 2060 r. – do 24,6 proc. "Widać więc wyraźnie, że ta część publiczna będzie musiała być uzupełniona z innych źródeł, które powstają pod kontrola państwa, jak PPK" – zaznaczyła prezes ZUS.

Zdaniem Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, w Polsce nawyki dotyczące oszczędzania nie są najlepsze. "200 mld zł w gotówce leży na niskooprocentowanych depozytach bieżących w bankach, przez co Polacy tracą ok. 10 mld zł rocznie. Program PPK daje szansę, by poprawić te strukturę oszczędności" – powiedział Borys.

"Poza tym PPK to bardzo znaczący benefit , gdyż na wejściu zyskujemy praktycznie 100 proc. przy wpłacie pracodawcy i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to więc ekwiwalent kilkudziesięciu lat oszczędzania na depozycie. Te pieniądze można w każdej chwili wypłacić i mogą one być dziedziczone. Jest to więc absolutnie w interesie pracownika. Kiedy program będzie stabilnie funkcjonował przez kilka lat, jestem pewny, że te osoby, które podchodziły nieufnie do PPK , przekonają się do nich" – dodał prezes PFR.

Polskie Pracownicze Plany Kapitałowe są wzorowanie na rozwiązaniach przyjętych w Wielkiej Brytanii. Po 11 latach funkcjonowania tam tego systemu uczestniczy w nim około 90 proc. pracowników.

Pracownicze Plany Kapitałowe – oszczędzanie ze wspomaganiem!


Godna emerytura, środki na leczenie oraz na zakup mieszkania – to tylko niektóre korzyści, jakie zapewnia długoterminowe oszczędzanie w PPK. Co więcej jest to program zasilany nie tylko z naszej kieszeni, ale też dofinansowany przez pracodawcę i państwo. Już wkrótce pracownicy dużych firm będą mogli rozpocząć gromadzenie kapitału na przyszłość i oni pierwsi przekonają się, że to się po prostu opłaca.
Ktoś mógłby zapytać, po co dodatkowo oszczędzać, jeśli po uzyskaniu wieku emerytalnego i tak zostaną wypłacone świadczenia z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego. Jednak prognozy dla przyszłych emerytów nie są optymistyczne. W tej chwili mamy w Polsce 4 osoby pracujące na 1 emeryta. Za 30 lat będziemy mieli 1,8 pracującego na 1 emeryta, a wysokość emerytury może spaść do ok 30% ostatniej pensji.

Obserwujemy stopniowe obniżanie się stopy zastąpienia, czyli wskaźnika średniego świadczenia z FUS w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o składkę emerytalną. Według danych Ministerstwa Finansów stopa zastąpienia wynosi obecnie 56,4 proc., jednak według prognoz w 2040 r. może spaść do 37 proc, a w 2060 r. – nawet do 24,6 proc.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe – system dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania. To dzięki programom podobnym do PPK, stanowiącym uzupełnienie państwowej emerytury, emeryci z Europy zachodniej mogą się cieszyć wysokimi świadczeniami. Takie programy oszczędzania w miejscu pracy funkcjonują już z powodzeniem w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii, krajach skandynawskich, w USA, Kanadzie, czy nawet Nowej Zelandii.

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może przystąpić każdy zatrudniony, podlegający ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Może, ale nie musi. Choć zapis do PPK odbywa się automatycznie (dla osób od 18-55 lat), to pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w tym systemie i wypłacić zgromadzone środki na wybrany cel. Osoby po 55 roku życia, które nie ukończyły 70 lat same wnioskują o udział w programie.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Co miesiąc z jego pensji będzie potrącane 2 proc. na zasilenie rachunku, 1,5 proc. dołoży pracodawca. Istnieje wyjątek dotyczący tych, którzy w danym miesiącu osiągnęli przychód nie przekraczający 120 proc. minimalnej płacy. Ich wpłata będzie niższa i może wynosić od 0,5 proc. wynagrodzenia brutto.

Zarówno zatrudniony, jak i zatrudniający mogą z własnej woli finansować wpłatę dodatkową, jednak maksymalna wpłata od każdego z nich wynosi do 4 proc. wynagrodzenia (w sumie od pracodawcy i pracownika - 8 proc.). Państwo natomiast przekaże jednorazową wpłatę powitalną – 250 zł i dopłaty roczne – 240 zł. Wpłatę powitalną otrzymają pracownicy, którzy byli uczestnikami PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące i jeżeli w okresie uczestnictwa za co najmniej 3 miesiące dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika (2 proc. pensji brutto).

Na dopłatę roczną mogą liczyć ci zatrudnieni, których wpłaty podstawowe i dodatkowe łącznie z wpłatami od pracodawcy wyniosły w danym roku co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

Pracownicze Plany Kapitałowe są wprowadzane etapami. Od 1 lipca 2019 r. do programu przystąpiły firmy liczące powyżej 250 osób. Potem stopniowo co pół roku obowiązek utworzenia PPK i podpisania umów z instytucjami finansowymi o zarządzanie nimi, będą mieli pracodawcy zatrudniający coraz mniejszą liczbę pracowników.

(PAP/Aviva/UniMarter/Centrum Prasowe PAP)
1

Pracownicze Plany Kapitałowe - Harmonogram

Pracownicze Plany Kapitałowe - Harmonogram© PAP
Pracownicze Plany Kapitałowe w Polsce wprowadzono od 1 lipca 2019 roku. Im większa firma tym wcześniej można zacząć oszczędzać. Harmonogram wprowadzania PPK obejmuje od 1 lipca 2019 roku I etap wprowadzania PPK czyli firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. 1 stycznia 2020 dołączą do PPK firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. 1 lipca 2020 roku dołączą do PPK firmy zatrudniające co najmniej 20 osób. Od 1 stycznia 2021 roku rozpocznie się IV etap wdrażania PPK w Polsce i do Pracowniczych Planów Kapitałowych dołączą wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i instytucje sektora finansów publicznych.
TAGI
Wszystkie artykuły... Ubezpieczenia ppk gov ppk symulacja ppk opinie ppk zasady ppk kalkulator ppk rezygnacja ppk ustawa moje ppk aviva ubezpieczenia informacja prasowa wiadomości pracownicze plany kapitałowe od kiedy pracownicze plany kapitałowe opinie pracownicze plany kapitałowe kalkulator pracownicze plany kapitałowe rezygnacja pracownicze plany kapitałowe gov pracownicze plany kapitałowe czy warto pracownicze plany kapitałowe 2019 pracownicze plany kapitałowe obowiązki pracodawcy
OPINIE
Nie możesz dodać nowej opini!
Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
POPULARNE
›  Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
›  Smog – na co najbardziej szkodzi?
›  Stopa cukrzycowa – można jej uniknąć!
›  Innowacje biomedyczne z Polski wkrótce trafią na NASDAQ
›  Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
›  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
›  Masz zespół jelita drażliwego? Zapytaj lekarza o dietę FODMAP
›  Czy można szybko pozbyć się alkoholu z organizmu?
›  Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
›  Ruch a mózg: chcesz mieć dobrą pamięć? Ćwicz jak najwięcej!
›  Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
›  Smog prowadzi do różnych problemów zdrowotnych u dorosłych i dzieci
›  10 porad, jak dbać o wzrok niemowlaka
›  Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
›  Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
›  Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
›  2 mln polskich dzieci cierpi na alergiczny nieżyt nosa
›  Niskie ciśnienie: norma czy powód do niepokoju? Jak mierzyć?
›  Czego NIE mówić osobie cierpiącej na depresję?
›  Szpital Powiatowy Łask: Dzierżawca nie sprostał wymaganiom?
›  Resort zdrowia chce odbudować i poprawić opiekę psychiatryczną
›  Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?
›  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia
›  Jak wprowadzić PPK w firmie, korzystając z brytyjskich doświadczeń?
›  Najzdrowsze produkty spożywcze świata!
›  Zadbaj o dobrą kondycję swojego ucznia w szkole
›  Producenci ekstraktów z konopi walczą o ich zatwierdzenie przez UE
›  Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny!
›  Jak pielęgnować zęby u dzieci? Jak dbać o zęby każdego dnia?
›  Recepta na zdrowe małżeństwo dla każdego
›  Ubezpieczenia Społeczne w Wielkiej Brytanii: zarys historyczny
›  Innowacja w żywieniu niemowląt!
›  Jak znany onkolog leczył się z nowotworu: rozmowa z prof. Jassemem
›  Stres przyczyną chorób. Nie zgadniesz, jak wielu
›  Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce
›  Schizofrenia zaczyna się w młodym wieku?
›  Siedzący tryb życia groźniejszy niż myślisz. Ruch to zdrowie!
›  Kiedy ból serca nie jest zawałem: fakty o dławicy piersiowej
›  Dietetyczny zawrót głowy: modne diety kontra nauka
›  PKN Orlen przeznaczy 10 mln zł na program zdrowotny dla Płocka
›  Już ponad połowa Polaków ma problem z nadmiarem kilogramów
›  Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe: ryzyko choroby i wypadku!
›  PPK - gdzie trzech się składa, jeden korzysta
›  Chcesz być zdrowy - zadbaj o relacje z innymi!
›  Jak działają apteki i na jakiej zasadzie sprzedają leki?
›  Pacjenci onkologiczni mogą być leczeni szybciej i skuteczniej
›  Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii
›  Innowacje medyczne skracają kolejki do lekarzy i poprawiają jakość świadczeń
›  Jak bezpiecznie opóźniać procesy starzenia?
›  NIK o zapewnieniu opieki paliatywnej i hospicyjnej
MARKET//UNIMARTER
Niania elektroniczna BEURER BY33 AGD małe > DLA DZIECKA > Nianie elektroniczne
AGD MAŁE//UNIMARTER

Niania elektroniczna BEURER BY33

Dzieci i niemowlęta > Bezpieczeństwo niemowląt > Nianie elektroniczne
Oczyszczacz BEURER LR 300 AGD małe > DO DOMU > Oczyszczacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Oczyszczacz BEURER LR 300

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja > Oczyszczacze powietrza
Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20 AGD małe > DO DOMU > Nawilżacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Urządzenia do kontroli klimatu > Nawilżacze
Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Pulsometr BEURER PM 15 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Ciśnieniomierze
AGD MAŁE//UNIMARTER

Pulsometr BEURER PM 15

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Ciśnieniomierze
Termometr BEURER FT 65 AGD małe > DLA DZIECKA > Termometry
AGD MAŁE//UNIMARTER

Termometr BEURER FT 65

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Termometry medyczne
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖