UBEZPIECZENIA//UNIMARTER

Funkcjonowanie i rozwój ubezpieczeń społecznych na świecie

Marcin Jankowski  •  28/Wrzesień/2019 (13:40)
Zmiany gospodarczo - społeczne na przełomie XIX i XX wieku, a zwłaszcza rewolucja przemysłowa wymogły na wytworzeniu w państwach rozwiniętych specyficzych form zabezpieczenia społecznego. Podyktowane to było zwłaszcza tym, że dotychczasowe formy przeciwdziałania ubóstwu dla jednostki uległy zmianie. Zanim rozpoczęła się emigracja ludzi z terenów wiejskich do miast, główną podporą była rodzina czy lokalna społeczność. Jednak zachodzące zmiany przemysłowe spowodowały, że duża część społeczeństwa przeniosła się do miast i tym samym należało im zagwarantować zabezpieczenie na przyszłość w razie niepowodzeń. Z czasem systemy te ewoluowały i dzisiaj znamy je jako powszechne ubezpieczenia społeczne i emerytalne.
UniMarter Funkcjonowanie i rozwój ubezpieczeń społecznych na świecie

Instytucja ubezpieczeń społecznych: Jak powstały ubezpieczenia społeczne i emerytalne?


Jako początek ubezpieczeń społecznych i emerytalnych uznaje się koncepcje wypracowane pod koniec XIX wieku u naszych zachodnich sąsiadów czyli w Niemczech. Czasem za wzór podaje się także instytucję prawa ubogich działającą w Anglii od 1601 roku. Angielskie prawo dla ubogich miało zagwarantować pomoc wszystkim osobom w potrzebie. System niemiecki wyrósł natomiast na socjalistycznych ruchach rewolucyjnych i miał on na celu przeciwdziałać przeciw wybuchowi rewolucji wśród mas robotniczych. Specjalnie do tego celu, w 1883 roku stworzono dla robotników dedykowany fundusz rentowy, chorobowy, emerytalny.

Ubezpieczenia społeczne to wyraz ideii o tendencjach zbiorowej odpowiedzialność, a zarezm dążenia do indywidualnych korzyści przez jednostkę. Według myślicieli uznawali oni powiązanie indywidualnego interesu z interesem społeczności jako najgłębszą formę rozwoju społecznego. Już od samego początku istnienia ubezpieczeń społecznych miały one charakter przymusowych. Chodziło o to, aby w przyszłości zagwarantować należyty byt nie tylko pojedynczej osobie lecz o dobro społeczeństwa, jako całość, z powodu wypadków, spadających na jednostki.

Ubezpieczenia społeczne powstały poprzez humanitarny pogląd na odpowiedzialność pracodawcy za byt swoich pracowników oraz przekonanie, że oszczędzanie na czarną godzinę należy zastąpić odpowiedzialnością zbiorową. Wychodzono z założenia, że ciężar powinien spaść na pracownika, pracodawcę i państwo.


Cenę ubezpieczeń społecznych (czyli wysokość składek) ustalano i nadal tak jest, bez względu na "podaż i popyt" lecz były i są regulowane odpowiednimi przepisami prawa krajowego. Wysokość składki jest nie tylko funkcją ryzyka, lecz również, a może nawet w większym jeszcze stopniu, funkcją zarobków, a więc funkcją możności płatniczych osoby ubezpieczonej. Niema ubezpieczeń społecznych "luksusowych". Najczęściej ustawy wskazują pewne maximum, którego nie może przekroczyć pomoc zakładu ubezpieczeń społecznych.

Z odrębności genezy i celów ubezpieczeń społecznych i pozaspołecznych wynika odmienny ich charakter. Ubezpieczenia pozaspołeczne są urządzeniem gospodarczym i opierają się na samopomocy osób ubezpieczonych, ubezpieczenia społeczne — urządzeniem socjalnym, w którym zadania gospodarcze stanowią jedną tylko stronę ich działalności obok wielu innych niemniej ważnych, i opierają się nie tylko na samopomocy osób ubezpieczonych, lecz także na solidarności z nimi innych sfer społecznych.

Najważniejsze cechy charakterystyczne systemu ubezpieczeń społecznych wynikają stąd, że ubezpieczenia te wprowadzone zostały prawem. Akty
prawodawcze zależą od stosowanej przez dane państwo polityki, a więc i od polityki państwowej również zależą ubezpieczenia społeczne. Wszelka polityka jest świadomą i celową działalnością, więc musi opierać się na podstawach ideowych, na wierze w możność osiągnięcia pewnych swobodnie obranych celów, o ile dąży się do nich we właściwy sposób.

Z tego poglądu na politykę wogóle, a więc i na politykę społeczną, wynika że ubezpieczenia społeczne, jako przejaw stosowanej przez państwo polityki, należy rozważać w odpowiednich kategoriach, a więc nie przyczyn i skutków, lecz celów i prowadzących do nich środków. Powstaje zagadnienie, jakim celom służą ubezpieczenia społeczne, i jakie cechy powinny one posiadać, żeby cele te zostały osiągnięte. Koszty ubezpieczeń społecznych ponoszą nie tylko ci, którzy z nich korzystają, ale również pracodawcy, a często także skarb państwa, czyli całe społeczeństwo w stosunku do płaconych przez nie podatków.

Utworzenie instytucji ubezpieczeń społecznych dla wszystkich pracowników, lub jej części było równoznaczne ze zorganizowaniem wzajemnej pomocy osób ubezpieczonych. Każda organizacja daje siłę, gdyż usuwa marnotrawstwo pracy przez skoordynowanie czynności i pozwala na dokonanie połączenia sił indywidualnych osób zorganizowanych w jedną potężniejszą całość. Drogą rozdziału między osoby ubezpieczone ciężaru dostarczania pomocy pewnej grupie osób, np. ciężaru utrzymania ludzi niezdolnych do pracy, instytucja ubezpieczeń umożliwiła dokonanie dzieła, wymagającego potężnych środków, przez wielość osób, posiadających środki nikłe.

Tak też to wyglądało w niemieckim systemie ubezpieczeń społecznych, który narodził się na płaszyźnie ruchów robotniczych. Uprawnienie do ubezpieczenia wyniło z tego, że pracownik należał do całej wspólnoty ubezpieczonych i opłacał należną składkę. W systemie tym wprowadzono współodpowiedzialność tzn. każdy płacących składkę za ubezpieczenie odpowiedzialny był za całokształt funkcjonowania ubezpieczeń społecznych. To jak one działały wynikało ze wspólnych decyzji pracowników, pracodawców oraz państwa. Początkowo ubezpieczeniami społecznymi objęci byli jedynie pracownicy, którzy nie przekraczali określonego pułapu dochodów, jednak ciężar potencjalnych świadczeń rozłożony był na wszystkie grupy społeczne czyli samych pracowników, pracodawców oraz państwo.

Kolejnym krokiem w rozwoju ubezpieczeń społecznych było rozwiązanie wprowadzone w Wielkiej Brytanii oparte na płaconych podatkach. Zapewniało ono zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych wypadków losowych i miało charakter niezbywalny, a wysokość pomocy nie zależała od wysokości składek. Dzięki temu ubezpieczeni czyli ogół społeczeństwa otrzymywało minimum świadczeń do dalszej egzystencji.

Rozwiązania w polityce społecznej i zabezpieczeń społecznych na przykładzie różnych koncepcji


Polityka społeczna państwa kształtuje formy zabezpieczenia społecznego - pomocy na wypadek zdarzeń losowych, które mogą być także kreowane przez inne podmioty. Jednak z doświadczenia wynika, że to państwo czy grupy państw mają silną podstawę do ich wprowadzania, zwłaszcza podczas dużych kryzysów finansowych. To państwo tworzy ramy polityki społecznej dla swoich obywateli i często współfinansuje lub w całości pokrywa określone świadczenia. To jak daleka jest posunięta pomoc państwa dla społeczeństwa zależy od modelu jego funkcjonowania. Tzn. wybrane kraje pokrywają jedynie minimalną część świadczeń, umożliwiających podstawy do bezpiecznego funkcjonowania jednostki jednak większą część zrzucają na samego obywatela, który musi sobie sam zorganizować warunki do życia najczęściej w formie pracy zarobkowej. Wtedy świadczenia pomocy socjalnej wypłacane są na podstawie majętności i w przypadkach kiedy nie może on sobie samemu zagwarantować możliwości rozwoju.
TAGI
Wszystkie artykuły... Ubezpieczenia system ubezpieczeń społecznych w polsce 2019 system ubezpieczeń społecznych pdf cechy ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne zus ubezpieczenia społeczne historia ubezpieczenia społeczne prezentacja ubezpieczenie społeczne składki ubezpieczenia społeczne obejmują system ubezpieczeń społecznych w polsce 2020 ubezpieczenia społeczne w polsce system ubezpieczeń społecznych w polsce referat cechy ubezpieczenia społecznego istota ubezpieczeń społecznych co obejmuje ubezpieczenie społeczne prawo ubezpieczeń społecznych obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie społeczne a zdrowotne
OPINIE
Nie możesz dodać nowej opini!
Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
POPULARNE
›  Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
›  Smog – na co najbardziej szkodzi?
›  Stopa cukrzycowa – można jej uniknąć!
›  Innowacje biomedyczne z Polski wkrótce trafią na NASDAQ
›  Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
›  Masz zespół jelita drażliwego? Zapytaj lekarza o dietę FODMAP
›  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
›  Czy można szybko pozbyć się alkoholu z organizmu?
›  Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
›  Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
›  Ruch a mózg: chcesz mieć dobrą pamięć? Ćwicz jak najwięcej!
›  Smog prowadzi do różnych problemów zdrowotnych u dorosłych i dzieci
›  Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
›  10 porad, jak dbać o wzrok niemowlaka
›  Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
›  Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
›  2 mln polskich dzieci cierpi na alergiczny nieżyt nosa
›  Niskie ciśnienie: norma czy powód do niepokoju? Jak mierzyć?
›  Szpital Powiatowy Łask: Dzierżawca nie sprostał wymaganiom?
›  Resort zdrowia chce odbudować i poprawić opiekę psychiatryczną
›  Czego NIE mówić osobie cierpiącej na depresję?
›  Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?
›  Najzdrowsze produkty spożywcze świata!
›  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia
›  Jak wprowadzić PPK w firmie, korzystając z brytyjskich doświadczeń?
›  Zadbaj o dobrą kondycję swojego ucznia w szkole
›  Producenci ekstraktów z konopi walczą o ich zatwierdzenie przez UE
›  Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny!
›  Jak pielęgnować zęby u dzieci? Jak dbać o zęby każdego dnia?
›  Recepta na zdrowe małżeństwo dla każdego
›  Innowacja w żywieniu niemowląt!
›  Jak znany onkolog leczył się z nowotworu: rozmowa z prof. Jassemem
›  Ubezpieczenia Społeczne w Wielkiej Brytanii: zarys historyczny
›  Siedzący tryb życia groźniejszy niż myślisz. Ruch to zdrowie!
›  Stres przyczyną chorób. Nie zgadniesz, jak wielu
›  Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce
›  Kiedy ból serca nie jest zawałem: fakty o dławicy piersiowej
›  Schizofrenia zaczyna się w młodym wieku?
›  Dietetyczny zawrót głowy: modne diety kontra nauka
›  PKN Orlen przeznaczy 10 mln zł na program zdrowotny dla Płocka
›  Już ponad połowa Polaków ma problem z nadmiarem kilogramów
›  PPK - gdzie trzech się składa, jeden korzysta
›  Chcesz być zdrowy - zadbaj o relacje z innymi!
›  Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe: ryzyko choroby i wypadku!
›  Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii
›  Innowacje medyczne skracają kolejki do lekarzy i poprawiają jakość świadczeń
›  Jak działają apteki i na jakiej zasadzie sprzedają leki?
›  NIK o zapewnieniu opieki paliatywnej i hospicyjnej
›  Pacjenci onkologiczni mogą być leczeni szybciej i skuteczniej
›  Medycyna przyszłości: w które technologie warto inwestować
MARKET//UNIMARTER
Niania elektroniczna BEURER BY33 AGD małe > DLA DZIECKA > Nianie elektroniczne
AGD MAŁE//UNIMARTER

Niania elektroniczna BEURER BY33

Dzieci i niemowlęta > Bezpieczeństwo niemowląt > Nianie elektroniczne
Oczyszczacz BEURER LR 300 AGD małe > DO DOMU > Oczyszczacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Oczyszczacz BEURER LR 300

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja > Oczyszczacze powietrza
Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20 AGD małe > DO DOMU > Nawilżacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Urządzenia do kontroli klimatu > Nawilżacze
Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Pulsometr BEURER PM 15 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Ciśnieniomierze
AGD MAŁE//UNIMARTER

Pulsometr BEURER PM 15

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Ciśnieniomierze
Termometr BEURER FT 65 AGD małe > DLA DZIECKA > Termometry
AGD MAŁE//UNIMARTER

Termometr BEURER FT 65

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Termometry medyczne
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖