TELEWIZJA//UNIMARTER

Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce

(c) Newseria  •  16/Wrzesień/2019 (11:38)
Na rozwój medycyny w najbliższych latach największy wpływ będą mieć technologie m.in. z obszaru immunoterapii i leczenia biologicznego, a także nowoczesny sprzęt medyczny – podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wiele z tych innowacji będzie opartych na danych i ich analizie. Praca nad usprawnianiem i unowocześnianiem systemu ochrony zdrowia wymaga jednak ścisłej współpracy państwowych instytucji, przemysłu i środowiska naukowego.

Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce. Ich rozwój przyspieszy także dzięki zaangażowaniu prywatnych firm


– Technologie z obszaru farmakologii, immunoterapia i leczenie biologiczne będą mieć w najbliższych latach wpływ na rozwój medycyny. Ale również produktów medycznych nie należy oceniać jako mniej wartościowych niż leki, ponieważ stymulatory, defibrylatory i wiele innych urządzeń medycznych ratuje i podtrzymuje życie – mówi agencji Newseria Biznes Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Innowacje w medycynie – obejmujące zarówno nowe technologie, informatyzację, jak i nowe leki – pozwalają zwiększać efektywność terapii, przyspieszyć diagnostykę i optymalizować koszty opieki zdrowotnej. Firmy medyczne i farmaceutyczne są zresztą jednymi z najbardziej innowacyjnych pomiotów gospodarki – według danych GUS prawie co drugi producent leków w Polsce wprowadza na rynek produkty innowacyjne. Jednak – jak podaje związek Infarma – wprowadzenie nowego produktu leczniczego na rynek trwa średnio 12 lat i kosztuje blisko 4 mld zł, a tylko 1 na 8 tys. cząsteczek ostatecznie staje się lekiem. W tej chwili medycyna największe nadzieje wiąże m.in. z terapiami genowymi i immunoterapią. Medyczne innowacje są jednak czaso- i kosztochłonne, dlatego sektor potrzebuje wsparcia i zachęt m.in. do współpracy ze środowiskiem naukowym oraz komercjalizowania nowych technologii i leków.

– Mamy zachęty w postaci trzech państwowych agencji: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Badań Medycznych, które finansują pomysły, prototypy i badania kliniczne. Do tego mamy również wsparcie w postaci Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – mówi Łukasz Szumowski.

Wsparcie finansowe dla niekomercyjnych badań klinicznych i innowacji w polskiej medycynie ma zapewnić Agencja Badań Medycznych. Państwowy instytut odpowiada za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz analizę ich wpływu na polską służbę zdrowia. Innymi słowy, będzie decydować o tym, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny zostać do niej wdrożone.

– Agencja Badań Medycznych w swoich głównych założeniach zajmuje się niekomercyjnymi badaniami klinicznymi oraz ścieżką wdrażania innowacji do systemu ochrony zdrowia. Chcemy finansować polskie technologie, leki i nowe wdrożenia, żeby wchodziły do systemu i stawały się dostępne dla polskich pacjentów – mówi dr Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Polski rynek badań klinicznych jest wart około 2 mld zł, przy czym 98 proc. z nich ma charakter komercyjny, finansowany przez przemysł farmaceutyczny. Te niekomercyjne – zainicjowane przez naukowców i nienastawione na zysk – stanowią raptem 2 proc., podczas gdy europejska średnia sięga ok. 30 proc.

Prezes ABM podkreśla, że kolejnym perspektywicznym obszarem – i obecnie jednym z głównych trendów w ochronie zdrowia – jest też wykorzystanie danych.

– Agencja ma możliwość agregowania danych z ZUS-u, GUS-u oraz NFZ-u. To oznacza, że będziemy w stanie całościowo spojrzeć na polski rynek ochrony zdrowia – mówi Radosław Sierpiński. – Wiedza, która wypływa z analizy danych medycznych, ma znaczenie dla optymalizacji kosztowej systemu. Jesteśmy w stanie śledzić ścieżki pacjentów, sprawdzać, w którym momencie pacjent jest najbardziej kosztowny, gdzie się w systemie gubi i na tej podstawie niwelować te przeszkody.

– Analiza danych medycznych to podstawa dla efektywnej służby zdrowia. Dlatego tak ważna jest ich standaryzacja, ale też wymiana między ośrodkami. Pacjent najpierw udaje się do lekarza pierwszego kontaktu, przeprowadzającego wywiad medyczny i badania, a następnie słyszy diagnozę. Później trafia do szpitala albo kilku różnych, więc jego dane znajdują się w wielu ośrodkach. Ich scalenie w jedną cyfrową dokumentację medyczną, na podstawie której lekarz stawia diagnozę i zaleca leczenie, to najbardziej efektywny scenariusz zarówno z perspektywy pacjenta, jak i kosztów systemowych. Wdrożenie tego rodzaju rozwiązań to jedna z domen naszego działania, którą mamy nadzieję rozwijać w Polsce – mówi Reinier Schlatmann, prezes Philips w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Według raport Future Health Index tylko 11 proc. lekarzy w dużych (50–199 pracowników) i bardzo dużych (powyżej 200 pracowników) podmiotach leczniczych w Polsce udostępnia na zewnątrz informacje medyczne o stanie zdrowia pacjentów, podczas gdy średnia w badanych krajach wynosi 32 proc.

Prezes Philips na region CEE podkreśla też, że jedynym sposobem na osiągnięcie postępu w ochronie zdrowia jest współpraca pomiędzy organami rządowymi, przemysłem a kręgami akademickimi.

– Polski rynek dysponuje szeroką gamą kluczowych czynników sukcesu, takich jak dostępność dobrze wyszkolonej kadry i instytucje gotowe do współpracy. Jeśli dodamy do tego współpracę z firmami takimi jak nasza, to otrzymamy gotowy przepis na stworzenie lokalnych rozwiązań przeznaczonych na polski rynek – mówi Reinier Schlatmann.

Philips ma w Polsce osiem ośrodków referencyjnych, wspólnie z którymi pracuje nad nowymi rozwiązaniami w obszarach takich jak onkologia, kardiologia czy radiologia. Współpracuje również z instytucjami i specjalistami z ośrodków badań klinicznych na całym świecie.

– Korzystamy zatem z wiedzy dostępnej w obrębie polskiego rynku, ale jednocześnie przyczyniamy się do rozwoju polskiej służby zdrowia. Możemy więc mówić o pewnego rodzaju symbiozie – mówi Reinier Schlatmann.
1

Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce. Ich rozwój przyspieszy także dzięki zaangażowaniu prywatnych firm

Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce. Ich rozwój przyspieszy także dzięki zaangażowaniu prywatnych firm© (c) Newseria
1.
Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

N: Jakie najnowsze technologie będą miały w najbliższych latach wpływ na rozwój medycyny?

Myślę, że technologie, zarówno z farmakologii, gdzie wiemy, że immunoterapia wchodzi i leczenie biologiczne. Ale myślę też, że produkty medyczne, które, nie należy ich oceniać jako mniej wartościowe niż leki dlatego, że w końcu wiemy, że produkty medyczne tak jak stymulatory, defibrylatory czy różne inne urządzenia ratują życie i podtrzymują to życie. Natomiast tak naprawdę to jest wróżenie z fusów. Stanisław Lem napisał „Futurologię”, wiemy, że predykcje w nauce myślę, że są obarczone 90-proc. ryzykiem typowania błędnego. Tutaj to jest często przypadek, często błysk geniuszu i okazuje się, że nowa technologia, którą ktoś wymyślił zmienia całkowicie realia i krajobraz danej dziedziny.

N: A czy powinny być jakieś zachęty do współpracy między nauką a sektorem zdrowia po to, żeby była jakaś stymulacja do powstawania tych nowych technologii, później komercjalizacja?

Ale my mamy te zachęty, mamy trzy agencje w tej chwili już państwowe: NCN, NCBiR i Agencję Badań Medycznych, które finansują od pomysłu w NCN-ie nauki podstawowe, prototyp w NCBiR-ze, aż po badania kliniczne w ABM-ie. A do tego mamy również jakby wsparcie mobilności w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Natomiast na pewno musimy zmienić mentalność naszą, i badaczy, i akademików, i uniwersytetów, ale też nadzorców i regulatorów, że pozwolić naukowcom na porażkę, bo to jest immanentna część badań naukowych, część po prostu badań nie wychodzi. I musimy to rozumieć i wiedzieć, że to, że przychodzi badacz i mówi: ten eksperyment nie wychodzi, to trzeba mu podziękować za to, że przychodzi odpowiednio wcześniej, nie próbuje ściemniać i doprowadzać eksperymentu do końca publikując mierne rezultaty, tego się musimy nauczyć.

2.
Radosław Sierpiński, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych.

N: Jakie ambicje ma agencja i jakie stawia sobie cele w zakresie wspierania nowych technologii medycznych?

Agencja Badań Medycznych w swoich głównych założeniach zajmuje się badaniami klinicznymi niekomercyjnymi oraz ścieżką wdrażania innowacji do systemu ochrony zdrowia. Dotychczas ten łańcuch finansowania, który opierał się na Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nie przystawał do rozwiązań w sektorze medycznym. W związku z tym chcemy finansować polskie technologie, polskie nowe wdrożenia, polskie nowe leki po to, żeby w sposób klarowny i jasny wchodziły do systemu, żeby znajdowały się w dostępie dla polskich pacjentów i dla polskich obywateli.

N: Jakie znaczenie dla sektora ochrony zdrowia mają dane medyczne i wiedza wynikająca z ich przetwarzania?

Dane medyczne to w tej chwili najbardziej gorący temat, jeżeli chodzi o światowe trendy w ochronie zdrowia. Musimy nauczyć się agregować i analizować te gigantyczne zbiory danych. Będąc ostatnio w Stanach Zjednoczonych spotkaliśmy się z takim stwierdzeniem, że data is new currency, więc mówimy o tym, że wartość danych to naprawdę wielkie dobro również dla kraju. Dlatego też agencja ma możliwość agregowania danych z ZUS-u, GUS-u oraz NFZ-u. Czyli będziemy w stanie spojrzeć całościowo na pewien obrazek polskiego rynku ochrony zdrowia i mam nadzieję, że staniemy się bardzo ważną instytucją, która będzie służyła kolejnym ministrom zdrowia, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji.

N: A gdyby Pan mógł jeszcze rozwinąć, gdzie ta wiedza znajdzie swoje zastosowanie?

Wiedza, która wypływa z analizy szerokich danych medycznych ma zarówno znaczenie, jeżeli chodzi o optymalizację kosztową systemu. Jesteśmy w stanie śledzić ścieżki pacjentów, patrzeć, w którym momencie pacjent jest najbardziej kosztowny, gdzie się w systemie gubi i na tej podstawie niwelować te przeszkody. Z drugiej strony możemy też poprawiać standardy opieki. Rejestry, które w najbliższym czasie będą powstawać to znów gigantyczne pole do tego, żeby przyglądać się temu, jak pacjent wędruje w systemie, jak jest leczony, czy standard opieki jest właściwy i czy wszystko robimy w dobrym kierunku.

3.
Reinier Schlatman

Philips działa na rynku od 128 lat. Przez ten czas ewaluowaliśmy z koncernu produkującego oświetlenie, komponenty, półprzewodniki i elektronikę, stopniowo stając się podmiotem ukierunkowanym na szeroko pojęty sektor zdrowia – począwszy od zdrowego trybu życia, poprzez prewencję, aż po leczenie i diagnostykę, a także domową opiekę medyczną. Jeśli mówimy o nauce i rozwoju w Polsce, warto podkreślić, że jedynym sposobem na osiągnięcie postępu w tym obszarze jest współpraca pomiędzy organami rządowymi, przemysłem i kręgami akademickimi. Polski rynek dysponuje, moim zdaniem, szeroką gamą kluczowych czynników sukcesu, takich jak dostępność dobrze wyszkolonej kadry i instytucje gotowe do współpracy. Jeśli dodamy do tego taką firmę jak Philips, wyrażającą chęć nawiązania partnerstwa, to otrzymamy gotowy przepis na stworzenie lokalnych rozwiązań przeznaczonych na polski rynek.

Sektor nauki w Polsce intensywnie się rozwija. Myślę, że punktem wyjścia jest tu wysoka jakość zasobów ludzkich, a także gotowość do współpracy. Nasz sposób postrzegania polskiego rynku przejawia się w działaniach, jakie tutaj podejmujemy. W całym kraju posiadamy dziewięć ośrodków referencyjnych, wspólnie z którymi pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w różnych obszarach, takich jak onkologia, kardiologia czy radiologia. Współpracujemy również z instytucjami i specjalistami z naszych ośrodków badań klinicznych na całym świecie. W ostatnim czasie podjęliśmy także działania służące wprowadzeniu polskich członków do naszych globalnych komitetów doradczych ds. medycznych. Korzystamy zatem z wiedzy dostępnej w obrębie polskiego rynku, ale jednocześnie chcemy przyczyniać się do rozwoju polskiej służby zdrowia. Możemy więc mówić o pewnego rodzaju symbiozie, która przynosi wzajemne korzyści i wspiera ogólny rozwój służby zdrowia w Polsce.

W kontekście rozwoju służby zdrowia dane odgrywają coraz większą rolę. Coraz więcej się o nich mówi, ale jest to temat-rzeka. Z jednej strony chodzi o gromadzenie danych w zestandaryzowanej formie, która umożliwi ich porównywanie, zaś z drugiej strony – o wymianę pomiędzy różnymi ośrodkami , a następnie udostępnianie lekarzom tych danych, czy też - co istotniejsze - opracowanych na ich podstawie informacji. Przyjrzyjmy się tej kwestii z perspektywy pacjenta, który najpierw udaje się do lekarza pierwszego kontaktu, przeprowadzającego wywiad medyczny i badania, a następnie słyszy diagnozę. Później pacjent trafia do szpitala albo kilku różnych, więc jego dane znajdują się w wielu ośrodkach. Gdyby zostały scalone w jedną dokumentację medyczną, na podstawie której lekarz mógłby postawić diagnozę, ta byłaby bez wątpienia bardziej rzetelna. To właśnie w takim obszarze nasza firma może wnieść wkład w rozwój polskiej służby zdrowia.

Pochodzę z Holandii, gdzie istnieje ścisła współpraca pomiędzy organami rządowymi, przedsiębiorstwami i kręgami akademickimi. Uważamy, że problemy służby zdrowia są zbyt złożone, by można je rozwiązać w pojedynkę. Jako firma podejmujemy zatem działania wspólnie z lokalnymi instytucjami, szkołami wyższymi i szpitalami klinicznymi, aby rozwiązywać problemy w takich obszarach jak onkologia, kardiologia i radiologia. Dane mają krytyczne znaczenie dla badań naukowych. Kluczowa jest możliwość ich pozyskiwania, wymiany i interpretacji w taki sposób, aby były użyteczne w kolejnych badaniach prowadzonych na terenie kraju. Jest to pewnego rodzaju symbioza, ponieważ z jednej strony możemy wiele się nauczyć w kwestii promowania naszej oferty na rynku, a z drugiej dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, które przyczyniają się do dalszego rozwoju lokalnej służby zdrowia, co – jak się okazuje – przebiega w sposób bardzo dynamiczny.
TAGI
Wszystkie artykuły... Telewizja telewizja unimarter mz ministerstwo zdrowia wiadomości innowacje w medycynie badania kliniczne przemysł farmaceutyczny Agencja Badań Medycznych Philips
OPINIE
Nie możesz dodać nowej opini!
Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
POPULARNE
›  Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
›  Smog – na co najbardziej szkodzi?
›  Stopa cukrzycowa – można jej uniknąć!
›  Innowacje biomedyczne z Polski wkrótce trafią na NASDAQ
›  Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
›  Masz zespół jelita drażliwego? Zapytaj lekarza o dietę FODMAP
›  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
›  Czy można szybko pozbyć się alkoholu z organizmu?
›  Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
›  Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
›  Ruch a mózg: chcesz mieć dobrą pamięć? Ćwicz jak najwięcej!
›  Smog prowadzi do różnych problemów zdrowotnych u dorosłych i dzieci
›  Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
›  10 porad, jak dbać o wzrok niemowlaka
›  Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
›  Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
›  2 mln polskich dzieci cierpi na alergiczny nieżyt nosa
›  Niskie ciśnienie: norma czy powód do niepokoju? Jak mierzyć?
›  Czego NIE mówić osobie cierpiącej na depresję?
›  Resort zdrowia chce odbudować i poprawić opiekę psychiatryczną
›  Szpital Powiatowy Łask: Dzierżawca nie sprostał wymaganiom?
›  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia
›  Najzdrowsze produkty spożywcze świata!
›  Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?
›  Zadbaj o dobrą kondycję swojego ucznia w szkole
›  Jak wprowadzić PPK w firmie, korzystając z brytyjskich doświadczeń?
›  Producenci ekstraktów z konopi walczą o ich zatwierdzenie przez UE
›  Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny!
›  Jak pielęgnować zęby u dzieci? Jak dbać o zęby każdego dnia?
›  Recepta na zdrowe małżeństwo dla każdego
›  Innowacja w żywieniu niemowląt!
›  Jak znany onkolog leczył się z nowotworu: rozmowa z prof. Jassemem
›  Stres przyczyną chorób. Nie zgadniesz, jak wielu
›  Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce
›  Schizofrenia zaczyna się w młodym wieku?
›  Ubezpieczenia Społeczne w Wielkiej Brytanii: zarys historyczny
›  Siedzący tryb życia groźniejszy niż myślisz. Ruch to zdrowie!
›  Kiedy ból serca nie jest zawałem: fakty o dławicy piersiowej
›  Dietetyczny zawrót głowy: modne diety kontra nauka
›  PKN Orlen przeznaczy 10 mln zł na program zdrowotny dla Płocka
›  Już ponad połowa Polaków ma problem z nadmiarem kilogramów
›  Chcesz być zdrowy - zadbaj o relacje z innymi!
›  Innowacje medyczne skracają kolejki do lekarzy i poprawiają jakość świadczeń
›  Jak działają apteki i na jakiej zasadzie sprzedają leki?
›  Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe: ryzyko choroby i wypadku!
›  Pacjenci onkologiczni mogą być leczeni szybciej i skuteczniej
›  PPK - gdzie trzech się składa, jeden korzysta
›  Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii
›  Jak bezpiecznie opóźniać procesy starzenia?
›  NIK o zapewnieniu opieki paliatywnej i hospicyjnej
MARKET//UNIMARTER
Niania elektroniczna BEURER BY33 AGD małe > DLA DZIECKA > Nianie elektroniczne
AGD MAŁE//UNIMARTER

Niania elektroniczna BEURER BY33

Dzieci i niemowlęta > Bezpieczeństwo niemowląt > Nianie elektroniczne
Oczyszczacz BEURER LR 300 AGD małe > DO DOMU > Oczyszczacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Oczyszczacz BEURER LR 300

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja > Oczyszczacze powietrza
Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20 AGD małe > DO DOMU > Nawilżacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Urządzenia do kontroli klimatu > Nawilżacze
Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Pulsometr BEURER PM 15 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Ciśnieniomierze
AGD MAŁE//UNIMARTER

Pulsometr BEURER PM 15

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Ciśnieniomierze
Termometr BEURER FT 65 AGD małe > DLA DZIECKA > Termometry
AGD MAŁE//UNIMARTER

Termometr BEURER FT 65

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Termometry medyczne
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖