ZDROWIE//UNIMARTER

Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?

Wiktor Szczepaniak/Justyna Wojteczek  •  31/Sierpień/2019 (12:21), aktualizacja 31/Sierpień/2019 (15:40)
Takie pytanie zadał Polakom CBOS w swoim najnowszym badaniu opinii. Wyniki sondażu są dość zaskakujące. Pokazują, że świadomość oraz postawy zdrowotne Polaków bardzo się zmieniły na przestrzeni ostatnich 30 lat.
UniMarter Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?

Popularne Sposoby na Zdrowie Człowieka!


Zacznijmy od tego, że w rankingu działań, które zdaniem Polaków w największym stopniu przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia doszło do dużych przetasowań. W najnowszej edycji sondażu na ten temat, przeprowadzonej w lipcu 2019 roku, na pierwsze miejsce awansowało niespodziewanie regularne uprawianie sportu, na które wskazało aż 48 proc. respondentów (to dwa razy lepszy wynik niż zanotowany w 2016 r. i trzy razy lepszy niż w 1993 r.).

Do tej pory, sięgając wstecz przynajmniej do początku lat 90., na pierwszym miejscu tego zestawienia zawsze królowało zdrowe żywienie. Ale choć teraz straciło palmę pierwszeństwa, to jednak wciąż cieszy się dużym uznaniem Polaków: aktualny wynik zdrowego żywienia to 47 proc. wskazań (dla porównania w 1993 r. było aż 56 proc.).

Lepiej zapobiegać niż leczyć Styl życia w około 50 proc. wpływa na stan naszego zdrowia - podkreślają eksperci z Sekcji Medycyny Stylu Życia Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.


"W ciągu ostatnich trzech lat dwukrotnie wzrósł odsetek wskazań, że kluczowe dla poprawy zdrowia jest regularne uprawianie ćwiczeń fizycznych. Obecnie sport jest na pierwszym miejscu w hierarchii, a do 2016 roku był na miejscu trzecim lub czwartym. Tuż za regularnym ćwiczeniem znajduje się zdrowe odżywianie. Odsetek wskazań na tę odpowiedź nie ulega większym zmianom na przestrzeni lat. Od 2012 roku około połowa Polaków uważa, że zdrowa dieta w największym stopniu odpowiada za poprawę zdrowia" – czytamy w komunikacie CBOS dotyczącym badania. Na tym jednak wcale nie koniec zaskoczeń, jakie przynosi wspomniany sondaż. Pokazał on też pewien niepokojący trend.

"Zmalało przeświadczenie o kluczowej roli regularnych wizyt u lekarza – wcześniej były wskazywane przez około 30 proc. osób, a w ciągu ostatnich trzech lat udział ten zmniejszył się o 11 punktów procentowych" – podkreślają autorzy badania. Dodajmy, że regularne wizyty u lekarza, jako sposób na poprawę zdrowia, zanotowały najniższy wynik od początku lat 90.

Warto wspomnieć co jeszcze znalazło się w omawianym rankingu:Na koniec dodajmy, że w ramach wspomnianego badania respondenci mogli wybrać z przedstawionej im listy różnych sposobów na zdrowie po dwie odpowiedzi.

Dowiedz się, co nas zbyt wcześnie zabija


Każdy z nas powinien przeżyć w zdrowiu nie mniej niż 75 lat – mówi prof. Bogdan Wojtyniak, badacz trendów epidemiologicznych z NIZP-PZH. Tymczasem w Polsce bardzo wielu ludzi umiera zdecydowanie za wcześnie, zbyt często z powodu złego stylu życia, który skutkuje różnymi, niejednokrotnie śmiertelnymi chorobami.

Mieszkańcy Polski żyją krócej niż mieszkańcy krajów zachodnich UE. Statystyczny Europejczyk żyje obecnie o 4,6 lat dłużej niż Polak (średnia długość życia mężczyzn w Polsce to 74 lata), a Europejka – o 1,9 roku (średnia długość życia Polki to 81,8 lat).

"W decydującym stopniu za krótsze życie polskich mężczyzn odpowiada większa niż w innych krajach ich umieralność w wieku aktywności zawodowej, tzn. 25-64 lata, a przede wszystkim w wieku 45-64 lata, która odpowiada w około 45 proc. za ich krótsze życie" – czytamy w najnowszym raporcie "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania", opublikowanym przez NIZP-PZH. Natomiast Polki dużo częściej niż Europejki umierają powyżej 65. roku życia.

Autorzy raportu zaznaczają, że poziom umieralności osób w wieku aktywności zawodowej 25-64 lata w Polsce systematycznie obniża się od 1991 r. "ale jest on wciąż znacznie wyższy od poziomu przeciętnego dla krajów UE". Warto pamiętać, że przeciętna długość życia to jeden z podstawowych mierników stanu zdrowia całych populacji i przekłada się na jakość całości życia społeczno-gospodarczego danego kraju czy regionu.

Jednak nie tylko sama długość życia się liczy, bo dla każdego indywidualnie, ale i dla całego społeczeństwa wielkie znaczenie ma fakt, jak długo jesteśmy zdrowi. Naturalne jest, że z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo chorób (komórki, tkanki, narządy w fizjologiczny sposób się zużywają). Chodzi jednak o to, by w starość wkraczać w dobrym zdrowiu. Tu zaś w Polsce także nie jest dobrze.

Długość życia w zdrowiu Do opisu tej części stanu zdrowia (oraz chorób) danego społeczeństwa służą dwa mierniki: PYLL – Potential Years of Life Lost, czyli utrata liczby potencjalnych lat życia oraz DALY - disability adjusted life-years, czyli ogół utraconych lat życia w zdrowiu, zarówno ze względu na niepełnosprawność, jak i przedwczesną śmierć.


Wyjaśniając zastosowanie miernika PYLL w raporcie jego autorzy wyjaśniają: "Jeżeli przyjąć, że zgon przed dożyciem wieku 75 lat jest przedwczesny, to jego fakt przynosi utratę takiej liczby potencjalnych lat życia, jaka wynika z różnicy między wiekiem zgonu i 75 latami. Z tego względu zgony w młodszym wieku mają większe znaczenie niż w wieku starszym".

W Polsce występują tu istotne różnice między płciami. U kobiet największe żniwo śmierci przed 75. r. ż. zbierają nowotwory złośliwe (odpowiadają za 40 proc. przedwczesnych zgonów), przede wszystkim zaś raki: tchawicy, oskrzeli i płuca oraz piersi, na drugim zaś miejscu plasują się choroby układu krążenia. U mężczyzn za przedwczesną śmierć odpowiadają przede wszystkim choroby układu krążenia, a na drugim miejscu: nowotwory złośliwe, przede wszystkim – nowotwory układu oddechowego.

W tym kontekście warto pamiętać, że mamy dużą szansę uniknąć tych chorób albo wykryć je na takim etapie, że zdołamy je wyleczyć. Najistotniejsze w zachowaniu zdrowia są w tym wypadku: niepalenie, prawidłowa dieta i aktywność fizyczna oraz regularne badania kontrolne (pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu glukozy i glicerydów we krwi, badanie ogólne moczu, udział w badaniach przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworów: mammografia i cytologia u kobiet, kolonoskopia u obu płci).

- Trzeba jednak pamiętać, że w każdym przedziale wiekowym umiera przedwcześnie więcej mężczyzn niż kobiet – podkreśla prof. Bogdan Wojtyniak z NIZP-PZH.

Jeśli wziąć pod uwagę ogół utraconych lat życia w zdrowiu, zarówno z powodu niesprawności, jak i przedwczesnego zgonu (DALY), to zdecydowanie dominującą przyczyną jest choroba niedokrwienna serca.


Autorzy raportu uchwycili też trend, który wskazuje, że w Polsce bardzo istotne znaczenie dla życia bez niepełnosprawności ma uniknięcie upadku. Jeśli chodzi o przyczyny niesprawności, to Polacy i Polki najczęściej doświadczają jej z powodu bólów krzyża oraz właśnie upadków.

Co wpływa na niekorzystną, w świetle danych z innych krajów europejskich, wartość DALY w Polsce? - Najbardziej odpowiedzialne za to są palenie tytoniu, nieprawidłowa dieta, nadciśnienie oraz za wysokie BMI – odpowiada prof. Wojtyniak. Jak każda praca naukowa, także i ta ma swoje ograniczenia. Jak powiedział prof. Wojtyniak, WHO zalicza Polskę do krajów o stosunkowo niskiej wiarygodności medycznych danych statystycznych. Wyjaśnił, że w Polsce m.in. istnieją duże różnice regionalne co do rejestrowania przyczyn zgonów, co w pewnym stopniu zaciemnia obraz sytuacji. Nadzieją napawa fakt, że prowadzone są teraz prace, mające poprawić statystykę medyczną. Wdrożona będzie być może zmiana przepisów dotyczących wystawiania kart zgonu.

Lektura obowiązkowa dla osób interesujących się zdrowiem Prof. Bogdan Wojtyniak to jeden z głównych autorów cyklicznie publikowanych raportów na temat zdrowia mieszkańców Polski. Prezentacja omawianej tutaj ostatniej jego wersji, liczącego około 500 stron, odbyła się 30 stycznia b.r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.

W tej obszernej publikacji, pełnej wykresów i grafik, porównuje się m.in. długość życia mieszkańców i mieszkanek Polski z innymi krajami europejskimi, zestawia dane dotyczące stwierdzonych chorób, przyczyn umieralności, czynników ryzyka dla zdrowia, pokazuje się też zróżnicowanie regionalne, jeśli chodzi o stan zdrowia zamieszkujących tam populacji itp.

Tego rodzaju publikacja to cenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy zajmują się planowaniem kształtu opieki zdrowotnej i warunków środowiskowych w Polsce – tak na poziomie centralnym, jak i poszczególnych powiatów.

Dla przeciętnego zjadacza chleba jest zaś pewnego rodzaju przestrogą. Eksperci podkreślają, że na większość chorób, które dopadają nas przed osiągnięciem starości, "pracujemy" bowiem sami: paląc tytoń, nadużywając alkoholu, źle się odżywiając, prowadząc siedzący tryb życia, nie umiejąc radzić sobie ze stresem i relacjami, zaniedbując wypoczynek i nie zgłaszając się na badania kontrolne wtedy, gdy nic nam (jeszcze) nie dolega.

Rozmowy o zdrowiu: dlaczego tak trudno zmienić niezdrowe nawyki?


Znaczna część chorób przewlekłych to efekt niezdrowego stylu życia, a więc m.in. nałogów, błędów żywieniowych i zbyt małej ilości ruchu. Niestety, zmiana sposobu życia na zdrowszy nie jest prosta. O tym, dlaczego tak jest i jak sobie z tym poradzić – opowiada Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS.

Mądry Polak po szkodzie – głosi znane polskie przysłowie. Niestety bardzo często sprawdza się ono także w sprawach zdrowia. Prawie każdy z nas słyszał przecież lub też osobiście poznał historie osób, które przeszły jakiś poważny incydent zdrowotny, np. zawał serca albo udar mózgu, i dopiero wtedy na poważnie zaczęły się interesować się własnym zdrowiem.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie świadomie nie dbają o swoje zdrowie, próbując uchronić się w ten sposób przed rozwojem wielu groźnych chorób? I jak to zmienić? O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy Mateusza Banaszkiewicza, eksperta ds. psychologii zdrowia z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS.

- Zmiana stylu życia jest dłuższym procesem, jeśli ma być trwała i bezpieczna. I człowiek, który tę zmianę próbuje w ogóle wprowadzić to osoba, która na przestrzeni czasu będzie spotykała się z różnymi sytuacjami trudnymi, sytuacjami pokusy, czy z takimi okolicznościami, które sprawiają, że jest po prostu trudno w tej zmianie wytrwać, bo pojawiają się negatywne emocje, czy pojawia się presja czasu. I nagle człowiekowi bardzo łatwo jest wrócić do takich standardowych, starych sposobów zachowania, bo one kiedyś sprawiały, że czuł się lepiej – tłumaczy Mateusz Banaszkiewicz.

Jak zatem należy motywować siebie lub kogoś bliskiego, aby skutecznie i trwale pozbyć się niezdrowych nawyków, zastępując je nowymi, bardziej korzystnymi dla zdrowia?

- Pierwszy krok to w ogóle wzbudzić w sobie motywację, żeby coś się zadziało. I to na przestrzeni lat wielu ludziom się zdarza. Są takie kluczowe momenty, jak np. początek roku, czy jakieś ważne wydarzenia, kiedy pojawia się potrzeba, żeby wprowadzić zmianę. Ale to wcale nie gwarantuje sukcesu, dlatego, że długofalowo będą pojawiały się sytuacje, które sprawiają, że jest po prostu trudno i ta motywacja będzie spadała - mówi psycholog.

Zaznacza, że jeśli chcemy komuś pomóc w motywacji, najlepiej jest robić to w sposób pozytywny i odnosić się do wartości, czyli mówić o tym, dlaczego np. prawidłowe żywienie jest dobre długofalowo.

- Korzystne będzie więc powiedzenie do partnera lub partnerki np. tak: "Ważne dla mnie jest to, żebyś odżywiał się czy odżywiała się w taki sposób, bo to sprawi, że będziemy mogli razem wyjeżdżać, podróżować, cieszyć się życiem, dzięki temu zobaczysz, nasze dzieci w momencie, kiedy pójdą na studia. Aktualny sposób żywienia wiąże się z ryzykiem tego, że takiej możliwości mieć nie będziemy" – podpowiada Mateusz Banaszkiewicz.

Specjalista dodaje, że jeśli ktoś chciałby użyć do motywowania drugiej osoby argumentów wywołujących negatywne emocje (np. straszenie konsekwencjami), to wtedy koniecznie należy też jednocześnie podsunąć temu komuś gotowe rozwiązania (np. możliwe sposoby uniknięcia tych konsekwencji, środki zaradcze).

- Warto też dawać innym dobry przykład. Czyli jeśli chcę, żeby moje otoczenie, moi bliscy, lepiej się np. żywili, to warto jest samemu pokazywać taki standard, którego byśmy oczekiwali, samemu żywić się korzystnie. To nie zadzieje się oczywiście tak zero-jedynkowo, że nagle ja lepiej się żywię i od razu wszyscy inni się zmienili. Ale jest całkiem spory poziom wpływu długofalowo – przekonuje psycholog.

Źródło: zdrowie.pap.pl
1

Popularne sposoby na zdrowie!

Popularne sposoby na zdrowie!© zdrowie.pap.pl
Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o to, co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia. Na pierwszym miejscu znalazł się sport. Wśród odpowiedzi znalazły się także: spędzanie wolnego czasu na aktywnym wypoczynku, niepicie alkoholu, regularne zażywanie preparatów witaminowych i inne. Respondenci mogli wskazać dwie odpowiedzi z przedstawionej im listy dziewięciu rodzajów działań prozdrowotnych.
2

Jakie choroby najczęściej powodują przedwczesną śmierć?

Jakie choroby najczęściej powodują przedwczesną śmierć?© zdrowie.pap.pl
Główne przyczyny zgonów przed 75. rokiem życia. Na infografice zostały podane choroby i zdarzenia, które w największym stopniu przyczyniają się do tego, że ludzie w Polsce nie dożywają starości. Dane pochodzą z 2016 roku. Do przyczyn należy wymienić: nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, choroby serca, zewnętrzne, raki tchawicy, oskrzela i płuca, rak piersi, niedokładne określone lub nieznane, choroby układu trawiennego, choroby naczyń mózgowych, choroby układu oddechowego, marskość i przewlekłe choroby wątroby, rak jelita grubego odbytnicy i odbytu, wypadki komunikacyjne, zapalenie płuc, rak szyjki macicy, samobójstwa, cukrzyca, przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych, zaburzenia psychiczne spowodowane alkoholem.
TAGI
Wszystkie artykuły... Zdrowie profilaktyka zdrowotna zapobieganie chorobom zdrowy styl życia epidemiologia stan zdrowia zdrowie Polaków motywacja do zmiany pozytywna motywacja do zmiany profilaktyka chorób psychologia zdrowia zdrowie video wideo infografika badania cbos lekarze medycyna dieta diety zdrowie zdrowe jedzenie dbam o zdrowie jak schudnąć zdrowe odżywianie zdrowe śniadanie dieta odchudzająca na zdrowie odchudzanie zdrowa żywność suplementy diety ruch to zdrowie dieta na odchudzanie zdrowa dieta aktywność fizyczna diety odchudzające ile kalorii dziennie ile kalorii ma pizza co jesc zdrowe posiłki zdrowe żywienie odżywianie styl życia zasady zdrowego odżywiania ile kalorii ma kebab zdrowe odzywianie abczdrowie zdrowe przepisy poradnik zdrowie zdrowy tryb życia zasady zdrowego żywienia zdrowy styl życia zdrowie i uroda
OPINIE
Nie możesz dodać nowej opini!
Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
POPULARNE
›  Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
›  Smog – na co najbardziej szkodzi?
›  Stopa cukrzycowa – można jej uniknąć!
›  Innowacje biomedyczne z Polski wkrótce trafią na NASDAQ
›  Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
›  Masz zespół jelita drażliwego? Zapytaj lekarza o dietę FODMAP
›  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
›  Czy można szybko pozbyć się alkoholu z organizmu?
›  Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
›  Ruch a mózg: chcesz mieć dobrą pamięć? Ćwicz jak najwięcej!
›  Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
›  Smog prowadzi do różnych problemów zdrowotnych u dorosłych i dzieci
›  Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
›  10 porad, jak dbać o wzrok niemowlaka
›  Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
›  Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
›  Niskie ciśnienie: norma czy powód do niepokoju? Jak mierzyć?
›  2 mln polskich dzieci cierpi na alergiczny nieżyt nosa
›  Resort zdrowia chce odbudować i poprawić opiekę psychiatryczną
›  Czego NIE mówić osobie cierpiącej na depresję?
›  Szpital Powiatowy Łask: Dzierżawca nie sprostał wymaganiom?
›  Najzdrowsze produkty spożywcze świata!
›  Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?
›  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia
›  Jak wprowadzić PPK w firmie, korzystając z brytyjskich doświadczeń?
›  Zadbaj o dobrą kondycję swojego ucznia w szkole
›  Jak pielęgnować zęby u dzieci? Jak dbać o zęby każdego dnia?
›  Recepta na zdrowe małżeństwo dla każdego
›  Producenci ekstraktów z konopi walczą o ich zatwierdzenie przez UE
›  Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny!
›  Innowacja w żywieniu niemowląt!
›  Jak znany onkolog leczył się z nowotworu: rozmowa z prof. Jassemem
›  Ubezpieczenia Społeczne w Wielkiej Brytanii: zarys historyczny
›  Siedzący tryb życia groźniejszy niż myślisz. Ruch to zdrowie!
›  Stres przyczyną chorób. Nie zgadniesz, jak wielu
›  Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce
›  Schizofrenia zaczyna się w młodym wieku?
›  Dietetyczny zawrót głowy: modne diety kontra nauka
›  Kiedy ból serca nie jest zawałem: fakty o dławicy piersiowej
›  Już ponad połowa Polaków ma problem z nadmiarem kilogramów
›  PKN Orlen przeznaczy 10 mln zł na program zdrowotny dla Płocka
›  PPK - gdzie trzech się składa, jeden korzysta
›  Chcesz być zdrowy - zadbaj o relacje z innymi!
›  Pacjenci onkologiczni mogą być leczeni szybciej i skuteczniej
›  Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii
›  Innowacje medyczne skracają kolejki do lekarzy i poprawiają jakość świadczeń
›  Jak działają apteki i na jakiej zasadzie sprzedają leki?
›  Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe: ryzyko choroby i wypadku!
›  Jak bezpiecznie opóźniać procesy starzenia?
›  NIK o zapewnieniu opieki paliatywnej i hospicyjnej
MARKET//UNIMARTER
Niania elektroniczna BEURER BY33 AGD małe > DLA DZIECKA > Nianie elektroniczne
AGD MAŁE//UNIMARTER

Niania elektroniczna BEURER BY33

Dzieci i niemowlęta > Bezpieczeństwo niemowląt > Nianie elektroniczne
Oczyszczacz BEURER LR 300 AGD małe > DO DOMU > Oczyszczacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Oczyszczacz BEURER LR 300

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja > Oczyszczacze powietrza
Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20 AGD małe > DO DOMU > Nawilżacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Urządzenia do kontroli klimatu > Nawilżacze
Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Pulsometr BEURER PM 15 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Ciśnieniomierze
AGD MAŁE//UNIMARTER

Pulsometr BEURER PM 15

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Ciśnieniomierze
Termometr BEURER FT 65 AGD małe > DLA DZIECKA > Termometry
AGD MAŁE//UNIMARTER

Termometr BEURER FT 65

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Termometry medyczne
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖